Informatie over bestandsformaten

Initiatie- en downloadformaten binnen Rabo Internetbankieren Professional

Met de initiatie- en verantwoordingsformaten van Rabo Internetbankieren Professional wisselt u bestanden uit tussen uw eigen systemen en de systemen van de Rabobank. Hier vindt u meer informatie over de gestandaardiseerde formaten.

Initiatie van betalingen en Incasso’s

Initiatieformaten gebruikt u om incasso- en betaalopdrachten in Rabo Internetbankieren Professional te importeren en te laten verwerken. De bestanden exporteert u uit uw eigen systemen.

PAIN.001 (Generic Payment File)

Dit formaat is gebaseerd op de pain.001.001.03 standaard en is geschikt voor verschillende soorten betalingen:

 • Eurobetalingen
 • Spoed Binnenland Eurobetalingen
 • Spoed Eurobetalingen
 • Wereldbetalingen (betaalopdrachten buiten het SEPA gebied)
 • Multibank betalingen

Formaatbeschrijving Generic Payment File

Voorbeeldbestanden Generic Payment File (.zip)

Meer over Eurobetaling

Meer over Wereldbetaling

Meer over Spoedbetaling binnen Nederland

Meer over Spoedbetaling binnen en buiten Europa

PAIN.008

Dit is het formaat voor Euro-incasso. Dit formaat kan worden gebruikt bij alle Nederlandse banken.

Formaatbeschrijving XML SEPA Direct Debit

Voorbeeldbestand pain.008

Lees meer over Euro-incasso

BTL91

Dit is het importformaat voor buitenlandopdrachten. De BTL91 wordt per 1 mei 2019 niet meer geaccepteerd en voor betaalopdrachten kunt u gebruik maken van de Generic Payment File.

Formaatbeschrijving BTL91

Voorbeeldbestand BTL91

Verschillen BTL91 en Generic Payment File

Lees meer over een Wereldbetaling doen

Verantwoording van transacties

Deze bestanden gebruikt u om informatie over ingestuurde opdrachten en uitgevoerde boekingen in uw systemen te kunnen verwerken. De bestanden downloadt u vanuit Rabo Internetbankieren Professional en importeert u in uw eigen systemen.

Welk formaat moet ik gebruiken?

Binnen de verantwoordingsformaten bestaat veel diversiteit. Hieronder leest u een beschrijving per formaat. Daarbij vindt u ook informatie die u helpt een inschatting te maken welk formaat voor u het meest geschikt is.

CAMT.053

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen en saldo op de rekening over afgesloten boekdagen (einde dag).

Formaatbeschrijving CAMT.053 (geldig tot 1 juli 2019)

Formaatbeschrijving CAMT.053 (geldig vanaf 14 januari 2019)

Voorbeeldbestand CAMT.053

Wanneer kiest u voor CAMT.053?

Voordelen

 • De gehele markt gebruikt in toenemende mate de ISO2022 XML- standaarden. Van alle huidige formaten zal deze het langst blijven bestaan. Dit betekent dat u in de toekomst mogelijk minder onderhoud heeft aan uw systemen.
 • Rijkere data-standaard. Het formaat voorziet in de levering van informatie die invulling geeft aan toekomstige business behoeften.
 • Het formaat is geschikt om detailinformatie te leveren. Ieder stukje informatie heeft zijn eigen plek in het bestand (per tag specifieke informatie).
 • Helpt bij het realiseren van een efficiënt end-to-end proces. De bestanden die u inleest bij de bank (PAIN.001, PAIN.008) zijn ook XML en bevatten dezelfde informatie onder dezelfde tag in het bestand. Het betalingskenmerk en de omschrijving worden bijvoorbeeld in losse velden terug gemeld in XML, waar dit in bijvoorbeeld de MT940S in één veld terugkomt.

Mogelijke nadelen

 • Implementatie van CAMT.053 is complexer. Dit is een volledig nieuw formaat. Het heeft dus een grotere impact als u geen softwarepakket heeft dat dit formaat standaard al kan inlezen.
 • Groter data-volume. Check bij uw softwareleverancier of eigen IT-specialisten of dit een probleem oplevert.

MT940 Structured

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen en saldo op de rekening over afgesloten boekdagen (einde dag).

Formaatbeschrijving MT940 Structured (geldig tot 1 juli 2019)

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured (geldig vanaf 14 januari 2019)

Voorbeeldbestand MT940 Structured

Wanneer kiest u voor MT940Structured?

Voordelen

 • Gebruikt u al een MT940-variant, dan heeft dit minder impact op uw systemen en bedrijfsprocessen dan de invoering van een volledig nieuw formaat (CAMT.053).
 • De MT940S is gelijk aan de standaard MT940 met de toevoeging dat specifieke informatie over SEPA op een gestructureerde manier in het omschrijvingsveld wordt meegegeven.

Mogelijke nadelen

 • De ruimte in het formaat is beperkt. De MT940S zal uiteindelijk niet alle nieuwe informatievelden kunnen leveren, zoals de bank wel kan in bijvoorbeeld de CAMT.053.

CSV

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boeking op de rekening (zowel einde dag als lopende dag).

Formaatbeschrijving CSV (csv-extensie)

Handleiding importeren CSV in Excel

Voorbeeldbestand CSV (csv-extensie)

Wanneer kiest u voor CSV?

 • CSV is een eenvoudige standaard die ook in Excel te bewerken is.
 • CSV een goed alternatief als u deze in Excel of een eigen gebouwd programma inleest.
 • Gebruikt u standaard boekhoudsoftware? Dan raden wij u aan om CAMT.053 of MT940Structured te downloaden en in te lezen in uw software.

CAMT.052

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen op de rekening gedurende de lopende dag (intra dag).

Formaatbeschrijving CAMT.052 (geldig tot 1 juli 2019)

Formaatbeschrijving CAMT.052 (geldig vanaf 14 januari 2019)

Voorbeeldbestand CAMT.052

MT942 Structured

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen op de rekening gedurende de lopende dag (intra dag).

Formaatbeschrijving MT942 Structured (geldig tot 1 juli 2019)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured (geldig vanaf 14 januari 2019)

Voorbeelbestand MT942 Structured

Wanneer kiest u voor MT942S/CAMT.052?

 • U kiest voor CAMT.052/MT942S als u behoefte heeft aan informatie over uitgevoerde boekingen op uw rekening(en).
 • Voor de keuze tussen MT942S en CAMT.052 geldt dezelfde informatie als voor de CAMT.053 en MT940S.

PAIN.002

Dit formaat levert statusinformatie van afgekeurde SEPA-opdrachten.

Formaatbeschrijving Pain.002

Wanneer kiest u voor PAIN.002?

 • PAIN.002-bestand kiest u als u direct inzicht wilt in de transacties die afgekeurd worden als u een bestand met betalingen of incasso’s heeft ingestuurd. Zo kunt u voor de datum van uitvoer van de transacties al zien welke transacties afgekeurd worden (om een technische of functionele reden).

Is uw software geschikt?

Neem contact op met uw boekhoudpakketleverancier om te bepalen of het formaat dat u wilt gebruiken wordt ondersteund.

Transactiesoortcodes

In dit document vindt u een beschrijving van de transactiesoortcodes die gerapporteerd worden in uw downloadformaten.

Transactiesoortcodes (geldig tot 1 juli 2019)

Transactiesoortcodes (geldig vanaf 14 januari 2019)

Bijwerken van adresboek

CSV

Deze formaten gebruikt u om uw betaal- en incassoadresboek in Rabo Internetbankieren Professional te vullen.

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incassoadresboek

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek

Bestandsformaten testen

Het is belangrijk dat uw bestanden voldoen aan Rabobank-specificaties. Zo voorkomt u dat betaal- en incasso-opdrachten niet verwerkt worden. In ons testportaal kunt u uw bestanden testen.

Vraag hier uw testportaal aan:

Test of uw bestanden voldoen aan de specificaties van de Rabobank

Verschillen tussen kanalen

Op de volgende site vindt u informatie over de verschillen die bestaan tussen Rabobank Cash Management (RCM) en de andere Rabobank-kanalen.

Verschillen RCM en andere Rabobank-kanalen.