Twee mannen installatiebedrijven staan voor de deur bij klant

Installatiebedrijven

Verder op deze pagina:

  De installatiebranche omvat onder meer loodgietersbedrijven, fittersbedrijven, verwarmingsinstallatiebedrijven en elektrotechnische installatiebedrijven. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Omzet en prijsniveau nemen toe

  De installatiebranche is in hoge mate afhankelijk van de activiteiten in de bouwbranche. De bouwbranche verwacht een gemiddelde groei van 3% per jaar op de middellange termijn, voor zowel herstel- en verbouw als nieuwbouw en utiliteitsbouw.

  Daarbij neemt de installatietechniek een steeds groter onderdeel in van de bouwproductie. Wij verwachten dat de omzet en het prijsniveau in het komende jaar zullen toenemen.

  Kansen installatiebranche

  Op de langere termijn liggen er kansen voor de installatiebranche om haar werkveld te vergroten. Door niet enkel installaties te leveren maar ook het gebruiksnut van installaties te verkopen, kan er een langer durende klantrelatie worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het leveren van licht in plaats van een lamp.

  De duurzaamheidsopgave biedt daarnaast voor installatiebedrijven een grote kans om extra omzet te genereren.

  Economie

  Grofweg zijn er drie typen installatiebedrijven: kleine, middelgrote en grote.

  Kleine installatiebedrijven:

  richten zich op de particuliere markthebben nauwelijks financieringsbehoefteondervinden met name concurrentie in de installatiebranche van vergelijkbare, net zo kleine installatiebedrijven

  Middelgrote installatiebedrijven:

  richten zich veelal op de bouwsectorhebben deels financieringsbehoefteondervinden veel concurrentie, zowel van installateurs als van andere bedrijfstakken (zoals de bouwbedrijven die een stuk installatiewerk/service erbij doen)

  Grote installatiebedrijven:

  richten zich veelal op industrie en infrahebben veelal financieringsbehoefte

  Overall is de bouwsector op dit moment flink aan het groeien. Sinds 2015 maakt de sector een constante omzetgroei door. Wel dreigt er bij alle drie de typen bedrijven een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Voor de kleine bedrijven kan dit tekort leiden tot het einde van de onderneming.

  “Door wettelijke verankering en druk vanuit de markt en banken zal de omzet voor de branche toenemen.”

  Duurzaamheid

  Op het gebied van duurzaamheid speelt de branche een grote rol. Het zijn immers vaak installaties die energie gebruiken en dus kunnen besparen. Hierin ligt een grote kans voor de branche, vanwege het maatschappelijke sentiment. Dit is gunstig voor de duurzame beweging, net als verdere wettelijke verankering zoals de label C-verplichting voor kantoren.

  Innovatie

  De belangrijkste trend is de maatschappelijke beweging naar duurzaamheid en energiebesparing. Hierdoor komen er nieuwe toepassingen die leiden tot energiebesparing, zoals warmtepompen en zonnepanelen. Door een verder gebruik van dit type projecten zie je een verbetering van deze producten en een toenemende vraag van zowel consumenten als zakelijke gebruikers. In Nederland komen er de laatste jaren gemiddeld 2 miljoen zonnepanelen per jaar bij.

  Maatschappij

  Bouwend Nederland en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen hebben in zeer korte tijd een principeovereenkomst over de cao bereikt tot en met 31 maart 2018. Het loon gaat in twee stappen met 1,75% omhoog. Brancheorganisatie OnderhoudNL is het hier niet mee eens en is in discussie met FNV en CNV.

  Wet- en regelgeving

  Brancheorganisatie UNETO-VNI pleit voor wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen voor installateurs. Voor verbrandingstoestellen zullen deze naar alle waarschijnlijkheid in 2023 gaan gelden.

   

  Het is onze verwachting dat de duurzaamheidseisen voor vastgoed op termijn verder zullen gaan dan de label C-wetgeving. Daarnaast wordt dit binnen het commerciële vastgoed ook door banken (waaronder de Rabobank) in beleid vastgelegd, waardoor er een druk ontstaat om de 'bruine' panden te verduurzamen. Door wettelijke verankering en druk vanuit de markt en banken zal de omzet voor de branche toenemen.

  Lees meer op Uneto-vni.nl

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank werkt samen met GreenHome, een initiatief om duurzame verbeteringen aan woningen te realiseren. De bank brengt aanbieders uit haar netwerk samen met woningbezitters.

  Lees meer over de samenwerking met GreenHome