Twee mannen installatiebedrijven staan voor de deur bij klant

Installatiebedrijven

Verder op deze pagina:

  De installatiebranche omvat onder meer loodgietersbedrijven, fittersbedrijven, verwarmingsinstallatiebedrijven en elektrotechnische installatiebedrijven. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Omzet en prijsniveau nemen toe

  De installatiebranche is in hoge mate afhankelijk van de activiteiten in de bouwbranche. We verwachten een negatieve impact van de stikstof- en PFAS-problematiek op de bouwproductie in zowel 2020 als 2021. Op langere termijn voorzien we voldoende groei.

  Daarbij neemt de installatietechniek een steeds groter onderdeel in van de bouwproductie. Wel zal de omzetontwikkeling worden afgeremd door de sterk toegenomen capaciteitstekorten (personeel en materialen).

  Kansen installatiebranche

  Op de langere termijn liggen er kansen voor de installatiebranche om haar werkveld te vergroten. Door niet enkel installaties te leveren maar ook het gebruiksnut van installaties te verkopen, kan er een langer durende klantrelatie worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het leveren van licht in plaats van een lamp.

  De duurzaamheidsopgave biedt daarnaast voor installatiebedrijven een grote kans om extra omzet te genereren.

  Economie

  Grofweg zijn er drie typen installatiebedrijven: kleine, middelgrote en grote.

  Kleine installatiebedrijven:

  • richten zich op de particuliere markt
  • hebben nauwelijks financieringsbehoefte
  • ondervinden met name concurrentie in de installatiebranche van vergelijkbare, net zo kleine installatiebedrijven

  Middelgrote installatiebedrijven:

  • richten zich veelal op de bouwsector
  • hebben deels financieringsbehoefte
  • ondervinden veel concurrentie, zowel van installateurs als van andere bedrijfstakken (zoals de bouwbedrijven die een stuk installatiewerk/service erbij doen)

  Grote installatiebedrijven:

  • richten zich veelal op industrie en infra
  • hebben veelal financieringsbehoefte

  De omzet in de bouw heeft zich de laatste jaren positief ontwikkeld, maar de rendementsverbeteringen lopen hierbij achter. Ook dreigt er bij alle drie de typen bedrijven een tekort aan goed gekwalificeerd personeel. Voor de kleine bedrijven kan dit tekort leiden tot het einde van de onderneming.

  “Door wettelijke verankering en druk vanuit de markt en banken zal de omzet voor de branche toenemen.”

  Duurzaamheid

  Op het gebied van duurzaamheid speelt de branche een grote rol. Het zijn immers vaak installaties die energie gebruiken en dus kunnen besparen. Hierin ligt een grote kans voor de branche, vanwege het maatschappelijke sentiment. Dit is gunstig voor de duurzame beweging, net als verdere wettelijke verankering zoals de label C-verplichting voor kantoren.

  Innovatie

  De belangrijkste trend is de maatschappelijke beweging naar duurzaamheid en energiebesparing. Hierdoor komen er nieuwe toepassingen die leiden tot energiebesparing, zoals warmtepompen en zonnepanelen. Door een verder gebruik van dit type projecten zie je een verbetering van deze producten en een toenemende vraag van zowel consumenten als zakelijke gebruikers.

  Maatschappij

  Per 1 juli 2018 veranderde de Gaswet. Nieuwe gebouwen krijgen bijvoorbeeld geen gasaansluiting meer door een verandering van de gasaansluitplicht. Bestaande gebouwen moeten in 2050 aardgasvrij te zijn. Hier ligt voor installateurs deels een kans om de nieuwe vormen van verwarming te installeren. In de sector zijn tijdens de crisis echter veel mensen uitgestroomd. Hierdoor is er een tekort aan nieuwe (jonge) instroom. Brancheorganisatie UNETO-VNI pleit voor wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen voor installateurs.

  Wet- en regelgeving

  Het is onze verwachting dat de duurzaamheidseisen voor vastgoed op termijn verder zullen gaan dan de label C-wetgeving. Daarnaast wordt dit binnen het commerciële vastgoed ook door banken (waaronder de Rabobank) in beleid vastgelegd, waardoor er een druk ontstaat om de 'bruine' panden te verduurzamen. Door wettelijke verankering en druk vanuit de markt en banken zal de omzet voor de branche toenemen.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  De Rabobank werkt samen met GreenHome, een initiatief om duurzame verbeteringen aan woningen te realiseren. De bank brengt aanbieders uit haar netwerk samen met woningbezitters.

  Lees meer over de samenwerking met GreenHome