Update

Uitdagingen en kansen voor installatiesector

2 september 2020 10:32

De installatiebranche adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoud technische installaties. Denk aan vakspecialisten zoals loodgieters, elektriciens en installateurs van ventilatiesystemen en zonnepanelen. De installatiebranche is voor opdrachten deels afhankelijk van nieuwbouw en verbouwingen in de bouwbranche. Daarnaast heeft de installatietechniek een steeds groter aandeel in de totale bouwkosten, omdat de hoeveelheid techniek in gebouwen toeneemt. De sector heeft wel een groot tekort aan personeel waardoor deze branche minder hard kan groeien dan gehoopt. Maar er liggen genoeg kansen om het werkveld te vergroten.

Twee bouwers bij auto

Kleine en grote installatiebedrijven zien vergelijkbare uitdagingen

Installatiebedrijven zijn gemakkelijk op grootte in te delen: kleine, middelgrote en grote installatiebedrijven. Ze verschillen op een aantal vlakken, maar wat opvalt is dat ze allemaal een tekort hebben aan personeel. Vooral goed opgeleid personeel met de meest recente kennis van installaties en die goed met klanten kunnen communiceren is nodig. Door de complexere werkzaamheden moeten medewerkers namelijk steeds meer meedenken met de klant en adviseren. Het personeelstekort is met name een probleem voor de kleine bedrijven. Ze kunnen hierdoor minder opdrachten aannemen, wat op termijn kan leiden tot het einde van de onderneming.

De grootste verschillen:

Kleine installatiebedrijven

    richten zich op de particuliere markt; hebben nauwelijks financieringsbehoefte; ondervinden vooral concurrentie van vergelijkbare, ongeveer even grote installatiebedrijven.

Middelgrote installatiebedrijven

    richten zich voornamelijk op de bouwsector (aannemers); hebben deels behoefte aan financiering; hebben veel concurrentie, ook van bouwbedrijven die zelf installatiewerk doen.

Grote installatiebedrijven

    richten zich voornamelijk op de industrie en infrasector; hebben veel behoefte aan financiering.

Duurzaamheid en vernieuwing van installatiebedrijven

De noodzaak om te verduurzamen biedt volop kansen voor installatiebedrijven. In 2050 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Dit houdt in dat een gebouw net zoveel energie opwekt als het verbruikt. De energie is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens of warmtepompen. Koken en verwarmen met aardgas verdwijnt. Deze veranderingen moeten stap voor stap op gang komen. Te beginnen met kantoren: die moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben.

De uitdaging voor installatiebedrijven ligt in de grootte van de klus en om dit op een efficiënte en betaalbare manier uit te voeren. Ze moeten gebouwen isoleren, installaties vervangen en nieuwe vormen van verwarming installeren. Een deel van de oplossing is meer samenwerken met aannemers, maar installatiebedrijven moeten ook innoveren. Bijvoorbeeld door standaard (industriële) oplossingen aan te bieden. Zo lopen woningcorporaties voorop door woningen te renoveren met kant-en-klare prefab gevels en daken. Het is helemaal mooi als de installaties zoals elektra, verwarming en zonnepanelen daar gelijk in verwerkt zijn.

Installatiebedrijven, focus op dienst in plaats van product

Op de langere termijn liggen er ook andere kansen om het werkveld van de installatiebranche te vergroten. Zo moeten bedrijven verder kijken dan enkel het leveren van de installatie. Door te focussen op de dienst en het gemak van een goed werkend product, service en langjarig onderhoud, bouw je een jarenlange klantrelatie op. Een voorbeeld hiervan is het leveren van licht in plaats van een lamp, waarbij de klant betaalt voor het gebruik (pay-per-use).

Doordat de hoeveelheid techniek in gebouwen toeneemt, neemt ook het aandeel installaties in de totale bouwkosten toe. Dankzij nieuwe technieken als sensoren, Internet-of-Things en big data heeft de beheerder van een gebouw actueel inzicht in het gebruik van het gebouw. Denk aan de temperatuur, luchtkwaliteit, veiligheid en het gebruik van ruimtes. Dankzij die technieken kun je het in de gaten houden en zo nodig verbeteren. Installatietechniek wordt hierdoor belangrijker in het ontwerp- en bouwproces.

De Rabobank kan je helpen

De Rabobank werkt samen met GreenHome, een initiatief om duurzame verbeteringen aan woningen te realiseren. Wij brengen graag aanbieders uit ons netwerk samen met woningbezitters. Lees meer over de samenwerking met GreenHome.