Smart industry: benut de kansen van een circulair businessmodel

Als we niet zorgvuldig omgaan met onze schaarse grondstoffen, ontstaat op termijn een probleem. Met smart industry kunt u een duurzaam en houdbaar businessmodel bereiken: de circulaire economie. En dat levert nog mooie kansen op ook.

Wat is smart industry?

Smart industry is de verzameling van een groot aantal technische innovaties in combinatie met toenemende digitalisering. Denk aan robotisering, mobiel internet, cloud computing, internet of things, 3D-printing en big data. Deze vernieuwing leidt tot de opkomst van slimme fabrieken, waarbij machines en robots onderling communiceren, zelf fouten opsporen en herstellen. Wilt u hier meer over weten?

Lees de publicatie 'In 4 stappen profiteren van smart industry'

Pak die duurzame kansen van smart industry

Het winnen van grondstoffen, daar een product van maken en dat na gebruik weer weggooien? Dat traditionele lineaire economische model is op de lange termijn onhoudbaar. Grondstoffen raken op als we onze huidige lineaire business- en verdienmodellen niet circulair maken. Dat wil zeggen dat we de levensduur van producten moeten verlengen en halffabricaten en grondstoffen hergebruiken of recyclen. Daarbij gaat het dus om afval minimaliseren en 'verwaarden'.

Hieronder leest u 5 verschillende manieren waarmee u uw bedrijf met smart industry meer circulair en dus toekomstbestendiger maakt.

1. Stel uw toekomstige grondstoffen alvast veilig

De efficiency die u met smart industry realiseert, draagt bij aan een lagere ecologische footprint, onder andere door minder grondstofgebruik. Ook vermindert het uw afhankelijkheid van een fluctuerend aanbod van grondstoffen en -prijzen. Maar een toekomstbestendig businessmodel gaat verder dan het verbeteren van uw efficiency. Big data binnen de maakindustrie kan u vertellen waar uw producten terecht komen, wat de staat ervan is en wanneer ze onderhoud nodig hebben.

Heeft u er weleens aan gedacht om uw producten niet te verkopen, maar er zélf eigenaar van te blijven? Met zo’n ander verdienmodel kunt u zelf blijven voldoen aan uw eigen toekomstige grondstoffenvraag. Een voorbeeld hiervan is Philips, dat tegenwoordig 'licht' verkoopt in plaats van lampen. Het bedrijf blijft daardoor eigenaar van de 'grondstoffenbank' die zijn producten vormen.

2. Laat uw afval als input dienen voor uw buurman

Dankzij smart industry groeit de bewustwording van ondernemers over hun afval, waardoor de hoeveelheid ervan vaak afneemt. Maar met behulp van big data en betere scheidingsmethoden kan uw overgebleven afval ook als input dienen voor een ander bedrijf. In de circulaire economie wordt dit ook wel ‘het verwaarden van reststromen’ genoemd. Dit kan zowel binnen uw eigen keten als via samenwerking met andere ketens. Vaak ligt een deel van de oplossing dichter bij huis dan u denkt. Bent u hierover weleens de dialoog aangegaan met uw buurman? Automatenproducent Visscher Caravelle geeft alvast het goede voorbeeld.

3. Maak uw afval waardevol

Nu u toch nadenkt over uw reststromen: wist dat uw afval misschien ook geld waard is? Zeker als het kan dienen voor hoogwaardige producten, zoals in chemische toepassingen. Een mooi voorbeeld is Kargro, dat het granulaat van vrachtwagenbanden hergebruikt als grondstof voor nieuwe banden.

Het loont dus de moeite om hierover van gedachten te wisselen met uw afvalverwerker, of een partij te zoeken die de connectie maakt tussen de vraag en het aanbod van 'afval'.

4. Streef naar een duurzame energievoorziening

Smart industry betekent dat u nadenkt over een andere inrichting van uw productieproces. Dat is meteen een goed moment om te ontdekken hoe u in de toekomst in uw eigen energie kunt voorzien. Concrete voorbeelden zijn zonnepanelen of een warmtepomp. Dat is wel zo 'smart': u bent niet meer afhankelijk van andere partijen voor uw energie en kunt de kosten aanzienlijk verlagen. Bovendien verlaagt u uw CO2-uitstoot en stapt u over op een businessmodel dat minder gebruikmaakt van schaarse grondstoffen.

5. Vergroot uw aantrekkelijkheid als werkgever

Smart industry vereist een gedegen IT-infrastructuur. Maar het is voor veel ondernemingen moeilijk om de daarvoor benodigde IT'ers aan zich te binden. Een groeiende groep IT'ers, met name van de Generatie Y (geboren tussen 1981 en 2000), vindt het duurzaamheidsprofiel van hun toekomstige werkgever belangrijk. Een duurzaam en circulair businessmodel versterkt dus ook de aantrekkelijkheid van uw bedrijf en vergroot uw voorsprong op concurrenten.

Contact

Heeft u nog inspiratie nodig om de kansen voor uw bedrijf te verzilveren? Neem dan contact op met uw lokale bank of een van de sectorspecialisten.

Wij nodigen u ook van harte uit om te reageren op deze thema update en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Reageer op Linkedin

Lees onze andere publicaties over industrie

Contact

Rabobank