Mobiliteit-elektrische-auto-laadt-op

Wordt de elektrische auto een succes of een flop?

Verder op deze pagina:

  De elektrische auto (EV) is aan een sterke opmars bezig.

  Goed nieuws, want dit duurzame voertuig vormt een belangrijk deel van de oplossing voor grote maatschappelijke problemen, zoals klimaatverandering, slechte luchtkwaliteit en het opraken van fossiele brandstoffen. Maar wat is de impact van deze ontwikkeling op je bedrijfsvoering? En welke nieuwe kansen zijn er?

  Het aandeel van de EV is nu nog minimaal: 100.000 EV’s op een totaal van afgerond 8 miljoen auto’s. De doelstellingen van 200.000 EV’s in 2020 en 2 miljoen EV’s in 2030 zijn daarom behoorlijk ambitieus. Zéker gezien het gegeven dat het aantal auto's in Nederland nog nauwelijks groeit (bron: CBS). Als we uitgaan van 8 miljoen auto's (in de praktijk zullen het er natuurlijk íéts meer zijn), wordt dus verwacht dat in 2030 25% van de bevolking al elektrisch rijdt!Automotive elektrische auto

  Kantelpunt

  Om die doelstellingen te bereiken, is in het volgende decennium een kantelpunt nodig:

  De EV moet net zo duur worden als een vergelijkbare benzine- of dieselauto, en vervolgens zelfs goedkoper.Passend fiscaal beleid en aangescherpte emissienormen zijn hard nodig.Technische problemen moeten worden geminimaliseerd.Een dekkende laadinfrastructuur is een vereiste.Er moet een omslag in het denken en gedrag van consumenten ten opzichte van de EV plaatsvinden.

  Autodealers

  Voor autodealers treden er enkele veranderingen op, want verkoopprijzen en marges liggen anders dan bij benzine- en dieselauto’s. Toch zullen dealers op termijn de EV moeten aanprijzen. Momenteel is de promotie echter nog niet overtuigend. In de showroom dwaalt de sales-inspanning al snel af richting de benzineauto. Wil de klant geen EV en reageert de dealer daarop, of is de EV nog altijd tweede keuze voor dealerbedrijven? Het hele merkkanaal staat voor een uitdaging: er moeten snel EV’s worden verkocht om te voldoen aan emissienormen, maar het doorzetten van de kosten van EV naar de consument lukt nog niet. Daardoor worden veel partijen binnen de keten gedwongen slechte marges te accepteren.

  Fabrikanten zitten ook in een lastige positie: de EV moet worden doorontwikkeld en verbeterd, maar een te abrupte overgang naar nieuwe schone auto's levert problemen op in productie en investeringen. Met een trage, geleidelijke omschakeling naar EV blijft schaalvoordeel weer te lang uit, blijven kosten per eenheid te hoog en de verkoopprijs te laag.

  Om een grote groep consumenten aan te spreken, doen autodealers er meestal goed aan deze simpele regels in consumentengedrag en autogerelateerde keuzes respecteren:

  verklaar niet elke EV-rijder heiligzet niet elke benzineautomobilist weg als vuilspuiterblijf zakelijke én emotionele argumenten en prikkels gevenvind de balans tussen voordelen en nadelen, korte versus lange termijn en plussen en minnen voor het individu en de samenleving als geheel

  Schadeherstelbedrijven

  Hoe zit het met onderhoud en reparatie aan EV's? De auto's vragen om andere kennis en vaardigheden in onderhoud en reparatie, zéker als de voertuigen ook meer worden uitgerust met elektronica en telematica. Verder zijn ze in zekere zin minder complex, bevatten minder slijtagedelen en missen een aantal onderdelen die een conventionele auto wel heeft, zoals brandstoftank en versnellingsbak. Ook de elektromotor is van nature een stuk lichter. De onderhoudskosten van een EV liggen tot wel meer dan 40% lager dan een vergelijkbare benzineauto. Dit betekent ook een duidelijke teruggang in de omzet in onderdelen. Vervanging van accu's zal wel een rol blijven spelen, omdat de levensduur vooralsnog korter is dan de gemiddelde levensduur van een auto (vijftien jaar en langer).

  Conventionele auto's blijven gemiddeld ruim 15 jaar op de weg en de verwachting is dat EV's nog langer mee kunnen. De levensduur en performance van de accu's kunnen wel beïnvloed worden door extreme omgevingstemperaturen, agressief rijgedrag, het aantal laadcycli en de manier van bijladen. Zo heeft snelladen een negatieve impact op de levensduur van de accu, maar het effect is minder groot dan eerder werd aangenomen. De accu's slijten over het algemeen sneller door veroudering dan door de manier van bijladen. Het vervangen van een accu is overigens een kostbare zaak, want de accu is het duurste onderdeel van een EV. Maar die kosten moeten wel in perspectief worden gezien ten opzichte van de totale kosten aan onderhoud. Die zijn, exclusief de accu, ongeveer de helft minder in vergelijking met een conventionele auto.

  Dillema

  Autoproducenten bevinden zich momenteel in een lastige positie. Is het handig om juist nú te investeren in de EV, omdat de druk vanuit de EU om auto's 'schoner' te maken toeneemt? Of is het verstandiger nog even af te wachten of deze nieuwe autovariant wel helemaal doorbreekt, met name omdat veel consumenten nog kritisch zijn? De keuzes die zij maken zullen indirect uw bedrijfsvoering beïnvloeden. 

  Momenteel krijgt een gulden middenweg de voorkeur. Er wordt vol ingezet op het ontwikkelen van de technologie en modulaire toepassingsmogelijkheden, om op het juiste moment de EV in een brede range van modellen en technieken aan te kunnen bieden. In de tussentijd is het ook noodzaak dat de beperkingen worden opgelost, vooral met betrekking tot de accu. Die is nog te duur, de capaciteit is te laag, de levensduur te kort, het gewicht te hoog, het laden duurt te lang en de prestaties verminderen bij lagere temperaturen. Gelukkig lijkt het erop dat de technische beperkingen de komende jaren worden verholpen. Ook wordt de prijs van Li-ion-accu's verlaagd, waardoor EV's rond 2023 waarschijnlijk hetzelfde prijsniveau bereiken als conventionele benzine- of dieselauto’s.

  Automotive elektrische-auto square

  Ruim 100 jaar geschiedenis

  In 100 jaar is er veel veranderd: de auto is zwaarder geworden, heeft meer vermogen, betere prestaties, is veiliger en comfortabeler. In 100 jaar is er niets veranderd: we rijden nog steeds in auto’s met verbrandingsmotoren, gebruiken daarbij fossiele brandstoffen, vervuilen er lustig op los. In 100 jaar (en minder) gaat er veel veranderen: in technologie, in aandrijving, in energie, in consumentengedrag.

  Impact

  De EV is onderdeel van een grotere, meer fundamentele verandering, die samenhangt met ontwikkelingen rondom mobiliteit, consumentengedrag, verstedelijking en 'the internet of things'. De toenemende verwevenheid van twee werelden, mobiliteit en energie, maakt die verandering alleen maar sterker. De impact van de EV zal daarom naar verwachting groot zijn:

  consumenten: minder autobezit, meer autogebruik en veel hogere kilometrage per automilieu: minder schadelijke (broeikasgas)emissiesinfrastructuur: meer congestie en meer (file)tijdverlies door hoger autogebruik, en minder druk op binnenstedenenergiemaatschappijen: hogere elektriciteitsconsumptie, hogere piekbelasting, mogelijkheden voor lokale opslag van elektriciteitfinanciële gevolgen: nieuwe verhoudingen in vaste en variabele kosten voor de consumentgoederenvervoer: elektrisch vervoer vooral interessant voor lokaal vervoerbenzinestations: significante impact op de lange termijn, maar nieuwe kansen voor snelladen en waterstofautofabrikanten: hoge kosten voor R&D en ontwerp

  Voorspelling

  Onze verwachting is dat binnen vijf tot zeven jaar het punt wordt bereikt waarop de EV het in kosten gemeten gaat winnen van de conventionele auto met verbrandingsmotor. De technische beperkingen en belemmeringen worden namelijk voortvarend aangepakt en er wordt een passende laadinfrastructuur uitgerold. Wat ons betreft staan we dan ook aan de vooravond van een grote doorbraak van de elektrische auto. Bent je er klaar voor?

  Henry Steenbergen

  Henry Steenbergen

  • Sectormanager
  • Transport & Mobiliteit
  06 20 45 37 23 LinkedIn
  Kevin Rijpert

  Kevin Rijpert

  • Sectormanager
  • Mobiliteit & Energietransitie
  (06) 19 27 56 72 LinkedIn