Verder op deze pagina:

  Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  De merkdealer of personenautodealer heeft als kernactiviteiten:

  de verkoop van nieuwe personenauto's en/of bestelauto's van één of meerdere merkenhet verrichten van reparaties, onderhoud en schadeherstel aan (voornamelijk) auto’s van hetzelfde merkhet verkopen van occasions

  Veel voorkomende andere activiteiten zijn autolease, -verhuur en schadeherstel.

  Verwachting aftersalesomzet

  De komende twee jaar zal de sector profiteren van de aantrekkende economie. Zo zal de aftersalesomzet naar verwachting in 2018 stabiliseren. De stabilisatie in het fiscale overheidsbeleid zal zorgen voor een eerlijker speelveld tussen de merken. Kleine (merk)dealers die een zwak merkenpallet hebben en/of op een B-locatie zitten, zullen echter in het nadeel blijven. Het marktaandeel van private lease zal naar verwachting verder doorstijgen.

  De volledig elektrische auto zal naar verwachting rond 2022 grootschalig doorbreken in Nederland en zal, in combinatie met de afnemende onderhoudsbehoefte van conventionele auto’s, zorgen voor een relatief sterke daling in de totale aftersalesomzet. Het aantal nieuw verkochte auto’s stabiliseert rond 400.000 per jaar. Kansen liggen in de omslag van autoverkoper naar mobiliteitsprovider.

  Economie

  De aftersalesomzet bij merkdealers stijgt sinds 2014 weer aanzienlijk. In 2015 met 8% en in 2016 met 5% (volgens Aftersales Monitor, 2017). Dit is grotendeels te verklaren door de inhaalslag van uitgesteld onderhoud aan auto's. Deze inhaalslag valt weer te verklaren door de aanhoudende stijging van het reële besteedbaar inkomen van huishoudens en de stijgende gemiddelde leeftijd van personenauto's in Nederland.

  Afname aantal reparaties

  De Rabobank verwacht dat de onderhouds- en reparatiebehoefte van auto's op termijn zal veranderen, maar ook in zijn geheel sterk zal afnemen.

  Oorzaken zijn:

  verbeterde technieklangere onderhoudsintervallenconnectiviteitdigitalisering van de aftersalesomgevingde opkomst van de volledig elektrische 

  Afname aantal dealervestigingen

  Belangrijke redenen voor de afname van het aantal dealervestigingen in Nederland zijn:

  overcapaciteit in de marktschaalvergrotinghet verlagen van het aantal contractpartners (door importeurs)

  De Rabobank verwacht dat het aantal dealervestigingen verder zal afnemen en op de lange termijn zal uitkomen op ongeveer 800 tot 1.000.

  "Digitaal in contact staan met de klant wordt belangrijker voor een goede klantenbinding en voor het verhogen van de transparantie."

  Duurzaamheid

  Optimaal positioneren voor opkomende trends is volgens de Rabobank essentieel voor een toekomstbestendig business- en verdienmodel. Opkomende trends zijn:

  digitaliseringelektrificatieautonoom rijdenvan bezit naar gebruik

  Groene bedrijfsvoering

  Koplopers in de branche op het gebied van groene bedrijfsvoering:

  opereren zoveel mogelijk energieneutraalstimuleren duurzaam vervoer voor eigen personeelbieden milieuvriendelijk vervangend vervoer aan voor klantenstellen duurzaamheidseisen aan producten en diensten

  Tevens dragen ondernemers bij aan de overgang naar een circulaire economie waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en afval wordt geminimaliseerd. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van demontage en gereviseerde onderdelen die afkomstig zijn van een bedrijf onder de Perfect Green – No Risk Parts procedure.

  De lokale samenleving

  Verduurzamen betekent ook een actieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door een erkend leerbedrijf te zijn met een aanbod van stageplaatsen, en door actief beleid te voeren op het inzetten van ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  Lees meer op Noriskparts.nl

  Innovatie

  Mobiliteitsadvies houdt in dat ondernemers data personaliseren naar de bestuurder in de vorm van een persoonlijk profiel. Hierbij wordt data verzameld (bijvoorbeeld over het autogebruik en het rijgedrag van de klant), geanalyseerd en teruggekoppeld in de vorm van een persoonlijk advies. Investeren in data-informatiesystemen en -diensten ten behoeve van big data-analytics is daarbij essentieel.

  Passend technisch personeel

  Steeds meer ervaren ondernemers in de automotivesector hebben een tekort aan passend technisch personeel. Door de toenemende complexiteit en de veranderende onderhoudsbehoefte van auto's wordt dit tekort waarschijnlijk nog groter. Het omscholen van bestaand personeel en het aantrekken en behouden van nieuw passend technisch personeel wordt belangrijker.

  Digitaal contact klant

  Digitaal in contact staan met de klant wordt belangrijker voor een goede klantenbinding en voor het verhogen van de transparantie. Via e-mail en Whatsapp kunnen (merk)dealers de klant bijvoorbeeld attenderen op een apk-moment of kunnen zij foto's van uitgevoerde en/of benodigde werkzaamheden delen. Ook kan worden gedacht aan het bekijken en ervaren van (nieuwe) auto's door een virtualrealitybril. Een website die goed aansluit op die van de fabrikant is ook belangrijk.

  Tevens moet deze:

  goed vindbaar zijngericht zijn op conversiemobielvriendelijk zijnvisueel krachtig zijn (professionele fotografie, videoverslagen)

  Ook is het een plus als klanten een review kunnen plaatsen.

  Maatschappij

  In toenemende mate is er een trend waarneembaar waarbij mensen minder bereid zijn te betalen voor het bezit van een auto, maar wel voor het gebruik van een auto. Deze trend, in combinatie met de lage rente, is een belangrijke driver achter de opkomst van private lease.

  Private lease is voor dealerbedrijven zowel een kans als een bedreiging. Aan de ene kant is het een mooie groeimarkt waar zij op kunnen inspringen, aan de andere kant zijn de verdiensten van deze contracten over het algemeen te laag.

  Wet- en regelgeving

  Via het fiscale regime stimuleert de overheid de aankoop en lease van volledig elektrische auto's. Hiervoor geldt een bijtellingspercentage van 4% ten opzichte van de reguliere 22%. Vanaf 2019 geldt het verlaagde bijtellingstarief enkel nog voor de eerste € 50.000 van de catalogusprijs.

  Ook op andere terreinen zijn er maatregelen tegen congestie en vervuiling, zoals de milieuzones in steden. Deze kunnen een impact hebben op de verkoop van (oude) diesels. De Rabobank verwacht dat in de periode 2030-2035 de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's in Nederland helemaal in de ban wordt gedaan.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Als grootste financier in de sector hebben wij een belangrijke functie. Mobiliteit is voor iedereen van groot belang en de automotivesector heeft (indirect) een significante impact op onze leefomgeving.

  Als Rabobank zijn wij een gesprekspartner en sparringpartner voor klanten en voor brancheorganisaties.