Merkdealers

De merkdealer of personenautodealer heeft als kernactiviteiten:

 • de verkoop van nieuwe personenauto's en/of bestelauto's van één of meerdere merken
 • het verrichten van reparaties, onderhoud en schadeherstel aan (voornamelijk) auto’s van hetzelfde merk
 • het verkopen van occasions

Veel voorkomende andere activiteiten zijn autolease, -verhuur en schadeherstel.

Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends. We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Aftersalesomzet zal naar verwachting stabiliseren

De komende twee jaar zal de sector profiteren van de aantrekkende economie. Zo zal de aftersalesomzet naar verwachting in 2018 stabiliseren. De stabilisatie in het fiscale overheidsbeleid zal zorgen voor een eerlijker speelveld tussen de merken. Kleine (merk)dealers die een zwak merkenpallet hebben en/of op een B-locatie zitten, zullen echter in het nadeel blijven. Het marktaandeel van private lease zal naar verwachting verder doorstijgen.

De volledig elektrische auto zal naar verwachting rond 2022 grootschalig doorbreken in Nederland en zal, in combinatie met de afnemende onderhoudsbehoefte van conventionele auto’s, zorgen voor een relatief sterke daling in de totale aftersalesomzet. Het aantal nieuw verkochte auto’s stabiliseert rond 400.000 per jaar. Kansen liggen in de omslag van autoverkoper naar mobiliteitsprovider.

Economie

De aftersalesomzet bij merkdealers stijgt sinds 2014 weer aanzienlijk. In 2015 met 8% en in 2016 met 5% (volgens Aftersales Monitor, 2017). Dit is grotendeels te verklaren door de inhaalslag van uitgesteld onderhoud aan auto's. Deze inhaalslag valt weer te verklaren door de aanhoudende stijging van het reële besteedbaar inkomen van huishoudens en de stijgende gemiddelde leeftijd van personenauto's in Nederland.

Afname aantal reparaties
De Rabobank verwacht dat de onderhouds- en reparatiebehoefte van auto's op termijn zal veranderen, maar ook in zijn geheel sterk zal afnemen.

Oorzaken zijn:

 • verbeterde techniek
 • langere onderhoudsintervallen
 • connectiviteit
 • digitalisering van de aftersalesomgeving
 • de opkomst van de volledig elektrische auto

Afname aantal dealervestigingen
Belangrijke redenen voor de afname van het aantal dealervestigingen in Nederland zijn:

 • overcapaciteit in de markt
 • schaalvergroting
 • het verlagen van het aantal contractpartners (door importeurs)

De Rabobank verwacht dat het aantal dealervestigingen verder zal afnemen en op de lange termijn zal uitkomen op ongeveer 800 tot 1.000.

Duurzaamheid

Optimaal positioneren voor opkomende trends is volgens de Rabobank essentieel voor een toekomstbestendig business- en verdienmodel.

Opkomende trends zijn:

 • digitalisering
 • elektrificatie
 • autonoom rijden
 • van bezit naar gebruik

Groene bedrijfsvoering
Koplopers in de branche op het gebied van groene bedrijfsvoering:

 • opereren zoveel mogelijk energieneutraal
 • stimuleren duurzaam vervoer voor eigen personeel
 • bieden milieuvriendelijk vervangend vervoer aan voor klanten
 • stellen duurzaamheidseisen aan producten en diensten

Tevens dragen ondernemers bij aan de overgang naar een circulaire economie waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en afval wordt geminimaliseerd. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van demontage en gereviseerde onderdelen die afkomstig zijn van een bedrijf onder de Perfect Green – No Risk Parts procedure.

Lees meer op Noriskparts.nl

De lokale samenleving
Verduurzamen betekent ook een actieve bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door een erkend leerbedrijf te zijn met een aanbod van stageplaatsen, en door actief beleid te voeren op het inzetten van ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Innovatie

Mobiliteitsadvies houdt in dat ondernemers data personaliseren naar de bestuurder in de vorm van een persoonlijk profiel. Hierbij wordt data verzameld (bijvoorbeeld over het autogebruik en het rijgedrag van de klant), geanalyseerd en teruggekoppeld in de vorm van een persoonlijk advies. Investeren in data-informatiesystemen en -diensten ten behoeve van big data-analytics is daarbij essentieel.

Passend technisch personeel
Steeds meer ervaren ondernemers in de automotivesector hebben een tekort aan passend technisch personeel. Door de toenemende complexiteit en de veranderende onderhoudsbehoefte van auto's wordt dit tekort waarschijnlijk nog groter. Het omscholen van bestaand personeel en het aantrekken en behouden van nieuw passend technisch personeel wordt belangrijker.

Digitaal contact klant
Digitaal in contact staan met de klant wordt belangrijker voor een goede klantenbinding en voor het verhogen van de transparantie. Via e-mail en Whatsapp kunnen (merk)dealers de klant bijvoorbeeld attenderen op een apk-moment of kunnen zij foto's van uitgevoerde en/of benodigde werkzaamheden delen. Ook kan worden gedacht aan het bekijken en ervaren van (nieuwe) auto's door een virtualrealitybril.

Een website die goed aansluit op die van de fabrikant is ook belangrijk.

Tevens moet deze:

 • goed vindbaar zijn
 • gericht zijn op conversie
 • mobielvriendelijk zijn
 • visueel krachtig zijn (professionele fotografie, videoverslagen)

Ook is het een plus als klanten een review kunnen plaatsen.

Maatschappij

In toenemende mate is er een trend waarneembaar waarbij mensen minder bereid zijn te betalen voor het bezit van een auto, maar wel voor het gebruik van een auto. Deze trend, in combinatie met de lage rente, is een belangrijke driver achter de opkomst van private lease.

Private lease is voor dealerbedrijven zowel een kans als een bedreiging. Aan de ene kant is het een mooie groeimarkt waar zij op kunnen inspringen, aan de andere kant zijn de verdiensten van deze contracten over het algemeen te laag.

Wet- en regelgeving

Via het fiscale regime stimuleert de overheid de aankoop en lease van volledig elektrische auto's. Hiervoor geldt een bijtellingspercentage van 4% ten opzichte van de reguliere 22%. Vanaf 2019 geldt het verlaagde bijtellingstarief enkel nog voor de eerste € 50.000 van de catalogusprijs.

Ook op andere terreinen zijn er maatregelen tegen congestie en vervuiling, zoals de milieuzones in steden. Deze kunnen een impact hebben op de verkoop van (oude) diesels. De Rabobank verwacht dat in de periode 2030-2035 de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's in Nederland helemaal in de ban wordt gedaan.

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
Als grootste financier in de sector hebben wij een belangrijke functie. Mobiliteit is voor iedereen van groot belang en de automotivesector heeft (indirect) een significante impact op onze leefomgeving.

Als Rabobank zijn wij een gesprekspartner en sparringpartner voor klanten en voor brancheorganisaties.

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Handel in auto-onderdelen

Merkdealers

Universele autobedrijven

Contact

Rabobank