Verder op deze pagina:

  Binnenvaart omvat het vervoer van voornamelijk goederen van de Noordzeehavens over de binnenwateren in Europa en terug. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  De branche bestaat onder meer uit:

  vrachtvaarttankvaartsleep- en duwvaartpassagiersvaartveerdiensten

  Meer samenwerkingsvormen verwacht

  In de markt voor binnenvaart bestaat een broos evenwicht tussen ladingaanbod en vervoerscapaciteit. De dreiging van overcapaciteit zal in de komende jaren in bepaalde deelmarkten (tankvaart) verder toenemen door recente uitbreidingen van tonnages. Door de lange levensduur van schepen neemt mogelijke overcapaciteit niet eenvoudig af.

  Op de korte termijn verwachten wij groei in ladingvolume en omzet in de deelmarkten:

  vervoer van containerszand- en grindvervoertankvaart-chemie

  Op de langere termijn verwachten wij toenemende vormen van samenwerking in de keten om de positie van de individuele binnenvaartondernemer te verstevigen.

  Economie

  Voor 2018 verwachten wij voor de hele branche een volumegroei van 2,1%, met grote verschillen tussen de sub-branches. Zo verwachten wij groei bij vervoer van containers, zand- en grindvervoer en tankvaart-chemie. Op de langere termijn verwachten wij een stagnatie van groei bij de olietankvaart en een krimp bij kolenvervoer.

  Bedrijfsprestaties in deze branche zijn afhankelijk van:

  ontwikkelingen in de wereldhandelde afwisseling van hoog en laag water

  De recente investeringen in nieuwe tonnages in de tankvaart zorgen voor extra concurrentie in de markt. Dit draagt negatief bij aan bedrijfsprestaties als het ladingaanbod daalt.

  Ondernemers die op de lange termijn een duidelijke focus kiezen in de bedrijfsvoering wat betreft samenwerking, deelmarkt en duurzaamheid hebben de beste vooruitzichten.

  "In 2018 verdwijnen de laatste enkelwandige tankers."

  Duurzaamheid

  Binnenvaartondernemers besteden nog weinig aandacht aan duurzaamheid, aangezien de financiële voordelen van duurzame investeringen beperkt zijn. Daarbij zijn afnemers onvoldoende bereid hogere transportkosten te betalen om bij te dragen aan duurzaamheid.

  Regelgeving op het gebied van milieuvervuiling wordt steeds verder aangescherpt. Zo worden de binnenhavengelden in de haven van Rotterdam gebaseerd op de emissie van de motor van het schip. Wij verwachten dat deze trend van belonen zich verder ontwikkelt.

  Innovatie

  Er zijn momenteel verschillende aandrijftechnieken en soorten brandstof, waarbij het nog onduidelijk is welke superieur is. Dit houdt in dat ondernemers terughoudend zijn met investeringen in nieuwe aandrijftechnieken.

  Werken met hubs

  Het werken met hubs (verzamelpunten) zorgt ervoor dat een deel van de goederen die nu worden vervoerd door vrachtwagens kunnen worden vervoerd door de binnenvaart. Hierdoor neemt de drukte op het wegennet af en nemen de vervoersvolumes voor de binnenvaart toe.

  Steeds meer initiatieven

  Er vinden steeds meer initiatieven plaats om het proces van bevrachten anders in te richten, om zo de markt efficiënter en transparanter te maken. Deze ontwikkeling biedt op lange termijn kansen voor een verbetering van de vrachtprijzen voor de binnenvaartschipper, maar kent ook risico’s voor bestaande partijen in de markt.

  Maatschappij

  De sector is aan het vergrijzen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om zowel geschikt personeel aan te trekken als een nieuwe eigenaar voor het schip te vinden. Dit zorgt ervoor dat ondernemers steeds verder vooruit moeten kijken.

  Betere samenwerking tussen logistieke dienstverleners zorgt ervoor dat de druk op het wegennet en vervuiling afnemen. Dit biedt kansen voor de binnenvaart, aangezien zij hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

  Wet- en regelgeving

  In 2018 verdwijnen de laatste enkelwandige tankers.

  Met ingang van 2020 dienen nieuwe motoren van 300kW en hoger te voldoen aan de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) Stage V emissie-eisen. Scheepseigenaren die tijdig voldoen aan emissie- en duurzaamheidseisen van overheid en maatschappij ondervinden hier voordeel van.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Als de Rabobank zijn wij gespreks- en sparringpartner voor klanten en brancheorganisaties.