Binnenvaart

Binnenvaart omvat het vervoer van voornamelijk goederen van de Noordzeehavens over de binnenwateren in Europa en terug. De branche bestaat onder meer uit:

  • vrachtvaart
  • tankvaart
  • sleep- en duwvaart
  • passagiersvaart
  • veerdiensten

Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends. We bespreken de ontwikkelingen op het gebied van:

Toenemende vormen van samenwerking verwacht

In de markt voor binnenvaart bestaat een broos evenwicht tussen ladingaanbod en vervoerscapaciteit. De dreiging van overcapaciteit zal in de komende jaren in bepaalde deelmarkten (tankvaart) verder toenemen door recente uitbreidingen van tonnages. Door de lange levensduur van schepen neemt mogelijke overcapaciteit niet eenvoudig af.

Op de korte termijn verwachten wij groei in ladingvolume en omzet in de deelmarkten:

  • vervoer van containers
  • zand- en grindvervoer
  • tankvaart-chemie

Op de langere termijn verwachten wij toenemende vormen van samenwerking in de keten om de positie van de individuele binnenvaartondernemer te verstevigen.

Economie

Voor 2018 verwachten wij voor de hele branche een volumegroei van 2,1%, met grote verschillen tussen de sub-branches. Zo verwachten wij groei bij vervoer van containers, zand- en grindvervoer en tankvaart-chemie. Op de langere termijn verwachten wij een stagnatie van groei bij de olietankvaart en een krimp bij kolenvervoer.

Bedrijfsprestaties in deze branche zijn afhankelijk van:

  • ontwikkelingen in de wereldhandel
  • de afwisseling van hoog en laag water

De recente investeringen in nieuwe tonnages in de tankvaart zorgen voor extra concurrentie in de markt. Dit draagt negatief bij aan bedrijfsprestaties als het ladingaanbod daalt.

Ondernemers die op de lange termijn een duidelijke focus kiezen in de bedrijfsvoering wat betreft samenwerking, deelmarkt en duurzaamheid hebben de beste vooruitzichten.

Duurzaamheid

Binnenvaartondernemers besteden nog weinig aandacht aan duurzaamheid, aangezien de financiële voordelen van duurzame investeringen beperkt zijn. Daarbij zijn afnemers onvoldoende bereid hogere transportkosten te betalen om bij te dragen aan duurzaamheid.

Regelgeving op het gebied van milieuvervuiling wordt steeds verder aangescherpt. Zo worden de binnenhavengelden in de haven van Rotterdam gebaseerd op de emissie van de motor van het schip. Wij verwachten dat deze trend van belonen zich verder ontwikkelt.

Innovatie

Er zijn momenteel verschillende aandrijftechnieken en soorten brandstof, waarbij het nog onduidelijk is welke superieur is. Dit houdt in dat ondernemers terughoudend zijn met investeringen in nieuwe aandrijftechnieken.

Werken met hubs
Het werken met hubs (verzamelpunten) zorgt ervoor dat een deel van de goederen die nu worden vervoerd door vrachtwagens kunnen worden vervoerd door de binnenvaart. Hierdoor neemt de drukte op het wegennet af en nemen de vervoersvolumes voor de binnenvaart toe.

Steeds meer initiatieven
Er vinden steeds meer initiatieven plaats om het proces van bevrachten anders in te richten, om zo de markt efficiënter en transparanter te maken. Deze ontwikkeling biedt op lange termijn kansen voor een verbetering van de vrachtprijzen voor de binnenvaartschipper, maar kent ook risico’s voor bestaande partijen in de markt.

Maatschappij

De sector is aan het vergrijzen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om zowel geschikt personeel aan te trekken als een nieuwe eigenaar voor het schip te vinden. Dit zorgt ervoor dat ondernemers steeds verder vooruit moeten kijken.

Betere samenwerking tussen logistieke dienstverleners zorgt ervoor dat de druk op het wegennet en vervuiling afnemen. Dit biedt kansen voor de binnenvaart, aangezien zij hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

Wet- en regelgeving

In 2018 verdwijnen de laatste enkelwandige tankers.

Met ingang van 2020 dienen nieuwe motoren van 300kW en hoger te voldoen aan de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) Stage V emissie-eisen. Scheepseigenaren die tijdig voldoen aan emissie- en duurzaamheidseisen van overheid en maatschappij ondervinden hier voordeel van.

Aanbod Rabobank

Rabobank als maatschappelijk partner
Als Rabobank zijn wij gespreks- en sparringpartner voor klanten en brancheorganisaties.

Laatste update: januari 2018

Gerelateerde branches

Beroepsgoederenvervoer over de weg

Scheepsbouw

Contact

Rabobank