Een vrouw werkt met wat elektra

Een duurzaam productieproces maakt je bedrijf toekomstbestendiger

Bij zakelijke verduurzaming denk je misschien aan een klimaatneutraal pand of een elektrisch wagenpark. Toch kun je als producent de grootste slag slaan door kritisch naar de kern van je bedrijf te kijken: het productieproces. We vertellen je hoe duurzame productie bijdraagt aan de bestaanszekerheid van je bedrijf en helpen je in 5 stappen op weg naar een duurzaam productieproces.

Waarom een duurzaam productieproces je bedrijf toekomstbestendiger maakt

Door je productieproces duurzamer in te richten, houd je meer grip op de grondstoffen die je gebruikt. Bijvoorbeeld wanneer je grondstoffen hergebruikt of als je inzet op alternatieven zoals biobased materialen,. Je creëert daarmee meer onafhankelijkheid en kunt je klanten meer lange termijn zekerheid bieden over prijs en beschikbaarheid. Bovendien draag je met een duurzaam ontwikkeld product en proces bij aan de duurzame agenda van je afnemers.

Duurzaam productieproces: een stappenplan

Door in te zetten op grondstoffen en materialen van de toekomst, vergroot je op termijn de bestaanszekerheid van je bedrijf. Hoe eerder je verduurzaming doorvoert, hoe groter je voorsprong op de concurrentie is. We helpen je op weg met de volgende 5 stappen:

1
Ontwikkel een circulair ontwerp
2
Let op je grondstoffengebruik
3
Elektrificeer je productieproces
4
Bespaar water
5
Maak gebruik van je reststromen

Een illustratie van een wereldbol

Stap 1: Een circulair ontwerp ontwikkelen

Bij een circulair ontwerp maak je producten die eenvoudig demonteerbaar en recyclebaar zijn. Je vergroot de levensduur van een product door in de ontwerpfase rekening te houden met alle fases in de levenscyclus van dat product. Zorg bijvoorbeeld dat losse onderdelen makkelijk vervangbaar en herbruikbaar zijn. En dat producten na gebruik ook terugkomen in de keten, zodat kringlopen gesloten kunnen worden.

De bouwsector besteedt al veel aandacht aan circulair ontwerp: gebouwen worden steeds vaker flexibel en modulair ontworpen, waarbij elementen makkelijk te vervangen en te verplaatsen zijn. Zo werken industriële bouwers vaak met standaardmaten en komt er tijdens de bouw geen lijm, voegcement of kit aan te pas. Hierdoor zijn losse onderdelen later eenvoudig te demonteren en worden ze opnieuw ingezet bij een ander bouwproject. Dit proces heet ‘legolisering’.

Stap 2: Maak gebruik van duurzame, circulaire grondstoffen

Probeer met je bedrijf waar mogelijk gebruik te maken van duurzame en hernieuwbare grondstoffen. Kies bijvoorbeeld voor biobased materialen die gemaakt zijn van hout en biovezels, zoals vlas en hennep. Ga ook het gesprek aan met je leveranciers over herbruikbare grondstoffen. Is dit geen optie? Kies dan voor materialen die later herbruikbaar zijn, bijvoorbeeld bij het opnieuw maken van het oorspronkelijke product of juist bij het maken van andere producten. Kijk vervolgens of je je kunt certificeren met een duurzaam keurmerk, zodat leveranciers, afnemers maar ook de bank zien dat je bezig bent met verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan het cradle-to-cradlecertificaat. Deze chemisch veilig geproduceerde producten kunnen oneindig en op een verantwoorde manier geüpcycled en gerecycled worden.

Een illuatratie van twee mensen die een gigantische kabel inpluggen

Stap 3: Elektrificatie van je productieproces

Een belangrijke stap naar het realiseren van een duurzaam productieproces is de transitie van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare energie. Dit kan door over te stappen op een groene energieleverancier of door bijvoorbeeld zelf elektriciteit op te wekken. Kijk bij onze partner Energieke Regio voor onafhankelijk advies over zonnepanelen en aardwarmte.

Naast de overstap naar hernieuwbare energie loont het om kritisch naar je productieproces te kijken: kunnen sommige fases energiezuiniger of efficiënter? Een goed voorbeeld hiervan is het bijhouden van machineonderhoud. Zo voorkom je extreme slijtage en zorg je dat machines niet meer energie verbruiken dan nodig.

Stap 4: Bespaar zoveel mogelijk water

In veel sectoren is watergebruik essentieel. De beschikbaarheid en kwaliteit van voldoende zoet water is alleen niet altijd meer vanzelfsprekend. Dat maakt waterbesparing dan ook een belangrijk onderdeel van een duurzaam productieproces. Net als energiebesparing begint duurzaam watergebruik bij kleine maatregelen. Zo helpt het enorm om waterverbruik een actief onderdeel te maken van je bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door het verbruik inzichtelijk te maken voor iedereen of door duurzaam waterverbruik te stimuleren.

Er lopen al verschillende initiatieven die zich richten op een circulair watersysteem, waarmee grondwateronttrekking overbodig wordt. Rabobank steunt en financiert dit soort initiatieven.

Stap 5: Gebruik of verkoop je reststromen

Veel van jouw productieafval is geld waard. Sterker nog: het verwaarden van je reststromen is een van de makkelijkste manieren om geld te verdienen, terwijl je verduurzaamt. Veel producten belanden aan het einde van hun levensduur op de afvalberg. Zonde, want een groot deel hiervan is nog goed op te knappen voor een tweede leven.

Dit neemt niet weg dat het voor een duurzaam bedrijfsproces beter is om zo min mogelijk reststromen te hebben. Afvalmanagement begint dan ook bij het verminderen van de reststromen. Dit doe je door bijvoorbeeld circulair in te kopen. Breng de overgebleven reststromen in kaart en onderzoek hoe je deze op een hoogwaardige manier kunt hergebruiken of recyclen. Ga hiervoor ook in gesprek met afvalbedrijven en/of afvalmanagementpartijen.

Voorbeeld: Zo maakt Rabobank duurzaam produceren mogelijk

Rabobank helpt bedrijven waar het kan bij duurzaam produceren. Wil je weten hoe? Luister dan de podcast Ondernemend naar brede welvaart voor duidelijke voorbeelden hoe Rabobank helpt bij verduurzaming.

Lamp

Je duurzame ambities financieren

Jouw duurzame plannen al in een vroeg stadium bespreken met een accountmanager? Dat kan! Maak een afspraak om telefonisch of via een videogesprek met ons te sparren. Weet je al welke investering je wilt doen? Start dan je berekening en ontdek je financieringsmogelijkheden.

Start je berekening