Vrouw laaad haar elektrische auto op

Energy hubs: een duurzame oplossing voor ondernemers

Veel ondernemers willen graag verduurzamen, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen of kunnen niet aan de slag als gevolg van netcongestie. Het nemen van deze eerste duurzame stappen wordt makkelijker als je deel uitmaakt van een netwerk van ondernemers die hetzelfde doel nastreven als jij. In een energy hub werk je samen met collega-ondernemers aan elkaars duurzaamheidsdoelstellingen en voorkom je netcongestie.

Wat is een energy hub?

Een energy hub is een systeem waarin bedrijven en/of ondernemers samenwerken op het gebied van energietransport, energieopwekking, energieopslag en energieverbruik. Binnen dit samenwerkingsverband streeft iedereen naar de slimste, duurzaamste en efficiëntste manier om energie lokaal op te wekken en te gebruiken.

Een illuatratie van twee mensen die een gigantische kabel inpluggen

Wat is het doel van een energy hub?

Het doel van een energy hub is om lokaal opgewekte energie ook zoveel mogelijk lokaal te gebruiken. Een energy hub benut de bestaande energie-infrastructuur optimaal met als hoger doel het voorkomen van de overbelasting van het elektriciteitsnet, het verminderen van de energieverspilling en het gebruikmaken van duurzame energie-initiatieven.

Wat zijn de voordelen van een energy hub voor jouw onderneming?

Samenwerken in een energy hub biedt meerdere voordelen:

1
Het voorkomt netcongestie

Door onderlinge afspraken te maken over efficiënt energieverbruik, voorkom je dat het energienet overbelast raakt.

2
Lagere energiekosten

Met het opzetten van een energy hub kunnen bedrijven besparen op de aansluit- en transportkosten voor energie en kan de lokaal opgewekte energie voor een lagere prijs onderling verhandeld worden.

3
Het maakt duurzame investeringen mogelijk

Bedrijven kunnen gezamenlijk investeren in zaken als productie-installaties, infrastructuur en opslag, waardoor de investeringen per bedrijf lager uitvallen.

4
De balans tussen vraag en aanbod verbetert

Energy hubs verhandelen opgewekte energie onderling. Bedrijven die bovengemiddeld veel energie opwekken helpen zo de bedrijven die minder energie opwekken.

5
Bedrijven worden onafhankelijker

Door samen te werken in een energy hub creëren bedrijven een bepaalde onafhankelijkheid. Ze wekken zelf hun energie op en verdelen die zo efficiënt mogelijk onder alle bedrijven binnen de energy hub.

Hoe begin je een energy hub?

Wil je een energyhub starten, benader dan collega-ondernemers in je nabije omgeving. Misschien hebben zij dezelfde behoeftes op het gebied van energiebeheer en kunnen jullie de krachten bundelen. Zodra meerdere bedrijven zich hebben aangesloten, richt je een juridische entiteit op, bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Zo’n entiteit heeft een wettelijke status en handelt namens de energy hub.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je een routekaart die je helpt bij het opstarten van een energy hub.

Wat maakt het opzetten van een energy hub soms lastig?

Het daadwerkelijk opzetten en beheren van een energy hub verloopt in sommige gevallen nog moeizaam. Soms komt dat door belemmeringen vanuit het netbeheer, soms komt het door beperkingen opgelegd door ondernemersorganisaties. Gelukkig zijn er gesprekken gaande om deze drempels te verlagen en zijn er vanuit de overheid verschillende potjes beschikbaar om ondernemers te stimuleren. Daar speelt Rabobank ook een actieve rol in.

Illustratie van zak met geld

Hoe stimuleert Rabobank de realisatie van energiecollectieven?

Rabobank is een groot voorstander van energy hubs en helpt ondernemers graag met het realiseren hiervan. Vaak helpen we ondernemers met het vinden van de juiste subsidie. Subsidieregelingen zijn lang niet altijd even eenvoudig te begrijpen en het kan lastig zijn te doorgronden waar je recht op hebt.

Om ondernemers hierbij te helpen, heeft Rabobank een Subsidiedesk voor duurzaam ondernemen opgericht. De subsidiedesk brengt subsidiemogelijkheden in kaart die van toepassing zijn bij het opstarten van een energy hub. Een voorbeeld van een relevante regeling is de Energie-investeringsaftrek (EIA), een fiscale regeling die beschikbaar is voor de investering in batterijen. Rabobank ondersteunt daarnaast de financiering van onderdelen die nodig zijn in een energy hub, zoals accu’s die energie opslaan en distribueren.

Zo financier je verduurzaming

Benieuwd naar de kosten om je zonnepanelen te financieren? Bereken direct je maandbedrag. Of start vrijblijvend je financieringsaanvraag. Kies als investeringsdoel ‘Verduurzaming’.

Voorbeelden van succesvolle energy hubs in Nederland

Energy hubs blijken een zeer succesvolle energieoplossing voor de volgende coöperaties:

Bedrijvenpark Pannenweg

Op Bedrijvenpark Pannenweg in Nederweert is sinds april 2024 een van de eerste energy hubs van Nederland actief. 20 bedrijven verdelen onderling stroom, zonder het net extra te belasten. Hun energiemanagementsysteem (EMS) meet elke 10 seconden wat ieder bedrijf verbruikt en levert aan energie. Wanneer een bedrijf op een bepaald moment stroom overhoudt, dan zet het dat door naar de buurman. Als er meer stroom wordt opgewekt dan andere bedrijven in de hub nodig hebben, dan wordt die opgeslagen in een batterij, zodat die later alsnog gebruikt kan worden. Rabobank ondersteunt het project met kennis, netwerk én financiering.

REC Tholen

Op een bedrijventerrein in Tholen werken bedrijven samen aan het beperken van netcongestie door de opwekking, het verbruik en de opslag van energie te optimaliseren. Rabobank helpt hier met de financiering van de batterij die de energy hub mogelijk maakt en denkt mee over andere duurzame en slimme oplossingen. Een dergelijke batterij is voor een bedrijf een serieuze investering, maar met advies en support van Rabobank is de aankoop en inzet ervan gerealiseerd.

Ecofactorij Apeldoorn

Net buiten Apeldoorn vindt een coöperatieve samenwerking plaats waar bedrijven samen een eigen fysiek elektriciteitsnetwerk bezitten in de vorm van een zogenoemd smart grid. De ondernemingen op dit bedrijventerrein zorgen samen met de gemeente Apeldoorn voor een zo duurzaam mogelijke werkomgeving. De gemeente beloont bedrijven door hun panden extra te verduurzamen.

Een energy hub als duurzame samenwerking

Een energy hub geeft je als bedrijf meer regie over het opwekken, verbruiken en opslaan van energie. Door samen te werken met bedrijven en ondernemers in je directe omgeving, stel je elkaar in staat om slim, duurzaam en verantwoord met energie om te gaan. Rabobank helpt met haar uitgebreide netwerk bij het samenbrengen van de juiste partijen en ondersteunt ook met financiering of advies.

Subsidiescan

Wil je weten welke subsidiemogelijkheden er zijn voor jouw energieproject? Neem dan contact op met jouw accountmanager van Rabobank voor een oriënterend gesprek en een vrijblijvende subsidiescan. Op die manier krijg je een beeld welke mogelijkheden er zijn en welke voorwaarden van toepassing zijn van de verschillende subsidies. Lees hier meer over de verschillende soorten subsidies.