5 praktische tips voor innovatie in dienstverlening

5 tips voor innovatie in dienstverlening

Er gebeurt veel in de sector dienstverlening. Wij hebben de grootste trends voor je op een rij gezet, aangevuld met 5 praktische tips. Met dit inzicht weet je welke manier van innoveren jouw bedrijf verder kan helpen.

Blockchain

Trend 1: Digitalisering

Vooral op het gebied van processen vindt er in de sector veel innovatie plaats door digitalisering. Computersystemen maken dienstverlening efficiënter. Dit heeft gevolgen voor bedrijven, maar ook voor klanten. De invoer van gegevens wordt geautomatiseerd en klanten kunnen taken zelf digitaal doen, zoals betalingen, verzekeringen afsluiten en wijzigingen doorgeven.

Computers kunnen dankzij smart automation, computeralgoritmes en deep learning handmatige routinematige taken automatiseren. Dat werd voorheen door mensen gedaan. Een groot voordeel hiervan is dat er door deze ontwikkeling meer tijd is voor persoonlijk advies. Dankzij digitalisering wordt je werk op dat gebied dus leuker!

Tip:

Kijk goed naar de mogelijkheden en voordelen van blockchain. Zo heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met andere partijen een digitaal systeem ontwikkeld, waarin deze technologie is toegepast. Een klant kan bij de aankoop van een huis veilig en gemakkelijk informatie delen waarmee de bank een offerte kan maken en de notaris de koopakte kan opstellen. In de blockchain wordt het bewijs vastgelegd.

 Fullservice

Trend 2: Full-service of specialisatie

Binnen de zakelijke dienstverlening zien we dat kantoren full-service concepten ontwikkelen. Zij breiden hun dienstverlening bijvoorbeeld uit met belastingadvies, boekhouding of risicomanagement. Zo verschuift de positionering van de juridische dienstverlening van een focus op het geleverde product naar een focus op totaaloplossingen die voorzien in de behoefte van de klant. Ook de specialisatie van kantoren op een beperkt aantal sectoren past in deze beweging.

Tip:

Pas je positionering aan door óf full-service of zeer gespecialiseerde dienstverlening aan te bieden. Zo kan een advocatenkantoor ervoor kiezen om hulp aan te bieden op alle mogelijk rechtsgebieden of juist alleen op het gebied van ICT-recht.

Macro Trends

Trend 3: Online platformen

Een belangrijke trend is de opkomst van online platformen die consumenten en ondernemers helpen om een dienstverlener te vinden. Zoals een advocaat of notaris. Maar online businessmodellen hebben ook invloed op personeelsdiensten. Vacaturewebsites, online uitzendbureaus en sociale netwerken maken de tussenkomst van de flexbranche (uitzendbureaus, payrollers en bemiddelaars) nu al minder vaak nodig.

“Werving en selectie is nog altijd vooral ‘mensenwerk’. Dit zal in de toekomst veranderen.”

Werving en selectie is echter nog altijd ‘mensenwerk’. Dit zal in de toekomst veranderen. Online platformen automatiseren werving en selectie met behulp van algoritmes. Ook nemen ze administratieve taken als planning, urenregistratie en facturatie over. Hierdoor zijn ze op termijn goedkoper en sneller dan huidige spelers.

Tip:

Denk vast na over hoe je businessmodel verandert nu deze veranderingen steeds meer doorzetten. Stap je bijvoorbeeld over op abonnementsvormen in plaats van uurtje-factuurtje?

War on talent

Trend 4: War on talent

Personeel in de dienstverlening is schaars, zoals in meerdere sectoren het geval is. Maar de veranderende werkzaamheden in de dienstverlening vragen ook om personeel met de juiste kwaliteiten. Deze uitdaging kun je het hoofd bieden door innovatieve manieren in te zetten om de juiste mensen te werven. Anders dan anders zijn, dat is hier het motto.

Op het gebied van werving kan kunstmatige intelligentie je inzicht geven in regionale arbeidsmarkten, voorspelt het of een functie makkelijk ingevuld kan worden en helpt het bij het opstellen van vacatureteksten. Werven en selecteren gaat hierdoor gerichter. Dit maakt het mogelijk om gericht te zoeken in de juiste talentenvijver.

Tip:

Onderzoek wat je concurrenten doen op het gebied van werving en vind de manieren waarop jouw bedrijf zich écht kan onderscheiden.

Duurzaamheid

Trend 5: Duurzaamheid

Elke sector is bezig met duurzaamheid. Zo kunnen adviesbureaus overheden en ondernemers adviseren over en ondersteunen met circulair ondernemen. Denk aan juridisch advies over energiewetgeving en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en vergunningen. Circulair ondernemen draagt sterk bij aan het imago van dienstverleners. Keurmerken als de Code Verantwoord Marktgedrag voor faciliterende dienstverleners werken versterkend.

Tip:

Je kunt als zakelijke dienstverlener direct bijdragen door minder CO2 uit te stoten. Bijvoorbeeld door je kantoor CO2-neutraal te maken met investeringen in duurzame energie, minder papier te gebruiken en je wagenpark aan te passen. Schoonmaakbedrijven kunnen milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en recyclebare verbruiksmaterialen gebruiken.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Bas van Bommel.

Bas van Bommel

Bas van Bommel is sectorspecialist zakelijke dienstverlening bij Rabobank. Hij is verantwoordelijk voor visie- en beleidsontwikkeling en daarnaast voor kennisoverdracht binnen Rabobank. Ook onderhoudt hij de contacten met de belangrijkste spelers in de markt, brancheorganisaties en andere banken.

phone

Hulp nodig?