Twee mensen in pak bij een whiteboard

Innovatiesubsidies voor ondernemers

Ben je bezig met de innovatie van een nieuw product, proces of dienst? Dan kunnen subsidies een duwtje in de rug zijn om dit innovatieve idee daadwerkelijk te realiseren. Op deze pagina hebben we een aantal veelgebruikte Nederlandse subsidieregelingen voor innovatief ondernemen op een rij gezet.

WBSO: vergoeding voor innovatieprojecten

Je bent ondernemer en je doet onderzoek naar technologische vernieuwingen. Of je ontwikkelt een nieuwe machine of slimme software. Voor dit soort innovatieve projecten is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, beter bekend als de WBSO. De WBSO is de belangrijkste fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven in Nederland. De fiscale regeling geeft korting op de loonbelasting die je moet afdragen en is m.n. geschikt voor projecten in TRL-fase 1 t/m 5.

De WBSO in het kort

    Je krijgt korting op loonheffingen of inkomstenbelasting Voor het stimuleren van technische innovatie en vernieuwing Je kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Dien je aanvraag dus altijd in voordat je van start gaat Bedrijven met personeel kunnen 4x per jaar een aanvraag indienen. Voor zzp’ers geldt geen maximum
Rabobank

Aan de slag met innovatie

Soms heb je als ondernemer met een innovatief idee geld nodig om je bedrijf te laten groeien. Wij helpen graag met de financiering van je innovatie. Juist als er nog geen bewezen resultaten, cashflow of betalende klanten zijn. Wij denken graag met je mee.

MIT: onderzoek naar innovatieve kansen

Deze regeling ondersteunt innovatieve mkb-ondernemers en startups voor het opzetten en uitvoeren van projecten gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. MIT biedt ondersteuning zijn in de vorm van onder andere het werven van kennis, het toetsen van haalbaarheid en/ of het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject. Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemers in de sectoren Food & Agri, Chemie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Waarvoor kan MIT worden aangevraagd?

    Kennisvouchers: hiermee kan een vraag over de vernieuwing van een product, productproces of dienst voorleggen aan een kennisinstelling. Haalbaarheidsproject: subsidie om technische en economische risico’s in kaart te brengen. Dit kan deels aangevuld worden met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. R&D-samenwerkingsproject AI: voor samenwerkingsverbanden met projecten op het gebied van AI met tenminste één ander mkb-bedrijf.

Meer over MIT

Meer over MIT-AI

DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie

De DEI+ is het belangrijkste Nederlandse subsidieprogramma voor pilots en demonstratieprojecten gericht op nieuwe innovaties op het gebied van energie en CO₂-reductie. Het gaat daarbij om het in de praktijk testen (bijvoorbeeld in een proefopstelling) van innovaties waarvoor het meeste onderzoek al achter de rug is.

Doel van DEI+ is het financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan het terugbrengen van CO₂-emissies. Het gaat om projecten op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, circulair ondernemen en de overgang naar een duurzame energievoorziening in TRL-fase 6-7.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema en de investering. De maximale subsidie per pilotproject is € 25 miljoen, per demonstratieproject € 30 miljoen. Voor circulaire economie is de maximale subsidie geldt dat alleen voor projecten vanaf €3 miljoen per projectsubsidie wordt verstrekt.

Europese innovatiesubsidies

Werk je samen met partners uit Europa aan een innovatief project? Of wil je daarmee gaan starten? Naast Nederlandse subsidies zijn er voor innovatieve ondernemers ook verschillende Europese subsidies mogelijk. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met jouw accountmanager bij Rabobank.

Rabobank

Aan de slag met automatisering?

Als ondernemer ben je soms zo druk met de orde van de dag dat je meer in je bedrijf werkt in plaats van aan je bedrijf. Automatisering kan je helpen om efficiënter te werken en ruimte te creëren voor groei. Maar hoe pak je dat nou aan? Veerle en Harold gingen je voor en delen hun ervaringen en tips.

phone

Hulp nodig?