Rabobank

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Wil je minder energie verbruiken in je productieproces? Investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of zonne-energie? Maak je uit afval op grote schaal nieuwe producten of materialen? Of heb je innovatieve technieken ontwikkeld waarmee CO2-uitstoot teruggedrongen kan worden? Dan kom je wellicht in aanmerking voor DEI+: de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. De DEI+ is bedoeld om een innovatieve techniek te testen in een pilotproject of te demonstreren in een demonstratieproject. De financiële ondersteuning van de DEI+ vermindert de investeringskosten aanzienlijk.

DEI+ in het kort

    Een subsidie voor innovatieve bedrijven die het energieverbruik in productieprocessen of CO2-uitstoot willen verminderen Binnen diverse thema’s zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en Circulaire economie De pilot- of demonstratieprojecten moeten een hoog innovatief karakter hebben Bij pilotprojecten is de internationale stand van techniek op het onderwerp leidend, bij demonstratieprojecten hoe vaak de techniek in Nederland als is toegepast De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema en de investering

DEI+: Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden tussen deze partijen die actief zijn op het gebied van hernieuwbare energie, energiebesparing, circulair ondernemen en de overgang naar een duurzame energievoorziening.

De regeling is met name interessant voor ondernemers actief in de sectoren Agri & Food, industrie en energie.

DEI+: Waarvoor?

Er zijn 9 thema’s waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, uiteenlopend van de af- en opvang van CO₂ tot aan duurzame energie. Binnen deze thema’s zijn er verschillende mogelijkheden voor pilot- en demonstratieprojecten die direct of indirect bijdragen aan CO₂-reductie.

DEI+: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema en de investering. De maximale subsidie voor pilotprojecten is € 25 miljoen, voor demonstratieprojecten € 30 miljoen. Voor circulaire economie geldt dat alleen voor projecten vanaf €3 miljoen subsidie wordt verstrekt.

Voor pilotprojecten geldt een subsidiepercentage van 25%. Voor demonstratieprojecten varieert het subsidiepercentage per thema van 25% tot 50% van de meerkosten. Voor het MKB gelden hogere subsidiepercentages.

DEI+: De voorwaarden

Een van de belangrijkste voorwaarden van DEI+ is dat het project direct of indirect bijdraagt aan het terugbrengen van de CO-uitstoot of andere vergelijkbare broeikasgassen. Een aantal andere voorwaarden zijn:

    Projecten moeten innovatief zijn De businesscase moet zowel technisch als economisch haalbaar zijn en goed onderbouwd De eigen inbreng in de kosten van het project die niet gesubsidieerd worden, moet geregeld zijn. Dit mogen (aantoonbaar) eigen middelen zijn of toezegging van een financiering/ lease Het project mag nog niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend Het project moet binnen zes maanden na de subsidieaanvraag starten en binnen vier jaar zijn afgerond

Per thema gelden daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

DEI+: Aanvragen

Check de site van RVO voor meer informatie over het indienen van een aanvraag.

Als je nog niet goed weet of je voor DEI+ in aanmerking komt, dan is het verstandig om het projectidee vrijblijvend te toetsen bij RVO. Dan krijg je advies of het project binnen DEI+ past of dat je misschien meer kans maakt op een andere subsidie.

Rabobank

Je duurzame ambities financieren

Jouw duurzame plannen al in een vroeg stadium bespreken met een accountmanager? Dat kan! Maak een afspraak om telefonisch of via een videogesprek met ons te sparren. Weet je al welke investering je wilt doen? Start dan je berekening en ontdek je financieringsmogelijkheden.

Start je berekening