Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is bedoeld voor demonstratie- of pilotprojecten die bijdragen aan CO2-reductie. Het is een regeling waarmee grote delen van de kosten voor een demonstratie, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkelingen kunnen worden gedekt.

DEI+ in het kort

Een subsidie voor innovatieve bedrijven die het energieverbruik in productieprocessen of CO2-uitstoot willen verminderen Binnen diverse thema’s zoals energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en Circulaire economie De pilot- of demonstratieprojecten moeten een hoog innovatief karakter hebben Bij pilotprojecten is de internationale stand van techniek op het onderwerp leidend, bij demonstratieprojecten hoe vaak de techniek in Nederland als is toegepast De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema en de investering

DEI+: Voor wie?

DEI+ is een subsidie voor innovatieve bedrijven die het energieverbruik in productieprocessen willen verminderen. Maar ook voor ondernemers die bezig zijn met innovaties om de CO2-uitstoot te verminderen, of willen investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie of geothermie.

De DEI+ is bedoeld voor individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden met ten minste één onderneming. Andere partijen in een samenwerkingsverband kunnen bijvoorbeeld kennisinstellingen zijn. De regeling is met name interessant voor ondernemers actief in de sectoren Agri & Food, industrie en energie.

DEI+: Waarvoor?

Er zijn 8 thema’s waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, uiteenlopend van de af- en opvang van CO2 tot aan duurzame energie. Binnen deze thema’s zijn er verschillende mogelijkheden voor pilot- en demonstratieprojecten die direct of indirect bijdragen aan CO2-reductie.

DEI+: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

Voor de verschillende thema’s en projecten gelden diverse subsidiebudgetten.

Het maximale subsidiepercentage voor pilotprojecten voor ondernemingen is 45%. Voor onderzoeksorganisaties is dit 80%. Bij demonstratieprojecten is het thema waarvoor de subsidie wordt aangevraagd bepalend, welk deel van de kosten gedekt wordt. De subsidie varieert in dat geval tussen 30% en 70% van de kosten.

Het maximale subsidiebedrag voor de DEI+ thema’s is € 15 miljoen. Voor het thema aardgasloze woningen wijken en gebouwen is het maximale subsidiebedrag € 9 miljoen. Voor circulaire economie is de maximale subsidie €3 miljoen per project.

DEI+: De voorwaarden

Een van de belangrijkste voorwaarden van DEI+ is dat het project direct of indirect bijdraagt aan het terugbrengen van de CO-uitstoot of andere vergelijkbare broeikasgassen. Een aantal andere voorwaarden zijn:

Projecten moeten innovatief zijn De businesscase moet zowel technisch als economisch haalbaar zijn en goed onderbouwd De eigen inbreng in de kosten van het project die niet gesubsidieerd worden, moet geregeld zijn. Dit mogen (aantoonbaar) eigen middelen zijn of toezegging van een financiering/ lease Het project mag nog niet zijn gestart voordat de subsidieaanvraag is ingediend Het project moet binnen zes maanden na de subsidieaanvraag starten en binnen vier jaar zijn afgerond

Per thema gelden daarnaast nog aanvullende voorwaarden.

DEI+: Aanvragen

Check op de site van RVO of en wanneer je een aanvraag kan indienen.

Als je nog niet goed weet of je voor DEI+ in aanmerking komt, dan is het verstandig om het projectidee vrijblijvend te toetsen bij RVO. Dan krijg je advies of het project binnen DEI+ past of dat je misschien meer kans maakt op een andere subsidie. RVO beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De termijn is acht weken. Binnen deze termijn laat RVO weten of de aanvraag is toegekend of afgewezen.

Onderdelen van de subsidieaanvraag zijn in ieder geval een projectplan inclusief financieringsplan, begroting en exploitatieberekening.

Even sparren

Heb je een innovatief idee die past binnen één van de 8 thema’s en die bijdraagt om het energieverbruik in productieprocessen terug te brengen of CO2-uitstoot te verminderen? Neem dan contact met ons op om eens te sparren. Wij denken graag met je mee. Ook als je plannen nog niet helemaal concreet zijn.

Even sparren
phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer