Verzekeringen voor je personeel

Zo maak je een risicoanalyse in 5 stappen

Een risicoanalyse is een overzicht van mogelijke bedrijfsrisico’s en ondernemersrisico’s. Daarnaast geeft het inzicht in de gevolgen en mogelijkheden die de risico’s met zich mee kunnen brengen. Oftewel: een risicoanalyse helpt je bewust keuzes maken en richting te geven aan je bedrijf. Een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. In dit artikel vind je hoe je een risicoanalyse maakt in 5 stappen.

Stap 1: Breng de risico’s in kaart

We kunnen er niet omheen: ondernemen brengt risico’s met zich mee. Wat doe je bijvoorbeeld als je bedrijfspand is afgebrand, je bedrijfsnaam reputatieschade oploopt of je bedrijf te maken krijgt met cyberincidenten? Met een risicoanalyse krijg je inzicht in de bedrijfsisico's, ondernemersrisico's en regelingen voor je personeel.

Wist je dat:

    één op de drie branden ontstaat door een defect in de elektra? Uit cijfers blijkt dat elektrische schade jaarlijks leidt tot tussen de 5.000 en 10.000 bedrijfsbranden. ongeveer 60% van de bedrijven die te maken krijgt met een grote brand binnen twee jaar failliet gaat? Dit heeft vaak te maken met bedrijfsstagnatie als gevolg van de brand. jaarlijks ongeveer 50% van de bedrijven met meer dan 10 werknemers te maken krijgt met cyberincidenten? Denk aan technische storingen, menselijke fouten, maar vooral cybercrime en CEO-fraude komt steeds vaker voor.

Illustratie vergrootglas

Stap 2: Prioriteer de risico’s in de risicoanalyse

Het prioriteren van risico’s helpt je te onderbouwen waarom je een risico wel of niet oppakt. Neem daarom in je risicoanalyse mee hoe groot de kans is dat een risico zich voordoet en hoeveel impact het risico heeft op je bedrijf. Sta ook stil bij de financiële risico’s. Zet vervolgens de risico’s op een rij op basis van de door jou gekozen criteria.

Stap 3: Maak de risico’s beheersbaar

Na het inzichtelijk maken, het analyseren en prioriteren van de risico’s, kies je als ondernemer hoe je ermee omgaat. Er zijn 4 strategieën te onderscheiden:

  1. Vermijden
  2. Afdekken van (financiële) risico’s door het afsluiten van verzekeringen
  3. Beheersen en verminderen door het investeren in preventieve maatregelen
  4. Zelf dragen van de risico’s

De financiële situatie van je bedrijf, samen met het risico dat je bereid bent te nemen als ondernemer, zijn bepalend voor welke strategie het meest passend is.

processen

Stap 4: Bekijk regelmatig de risicoanalyse

Het beheren van je risico’s is een continu proces. Als gevolg van de gewijzigde bedrijfssituaties en/of wetgevingen, veranderen of ontstaan nieuwe risico’s. Ook de snel veranderende maatschappij en concurrerende partijen kunnen invloed hebben, zowel op je bedrijfsrisico’s als ondernemersrisico’s. Om jouw risicoanalyse actueel te houden, is het belangrijk deze 5 stappen van tijd tot tijd te doorlopen.

Stap 5: Presenteer de risicoanalyse

Leg de risico’s vast en deel ze met relevante personen binnen je bedrijf. Samen de risico’s kennen, dragen en beheersen zorgt ervoor dat de betrokkenen met de neuzen dezelfde kant op staan. Ook verhoogt het de betrokkenheid van medewerkers, vergroot het de inzet en creëert het draagvlak voor gemaakte keuzes.