Onderneemster is bezig met de administratie

Zes valkuilen als je bedrijf groeit in personeel

Als je bedrijf groeit, heb je vaak ook meer personeel nodig. En daar komt het een en ander bij kijken. John Snel (specialist inkomensverzekeringen bij Interpolis) helpt je op weg. Hij legt uit wat de belangrijkste valkuilen bij groei in personeel zijn. En geeft je praktische tips voor een gezonde groei in personeel.

1. Ondernemers zien soms liever kansen dan risico’s

Ondernemers zien overal nieuwe kansen, maar nemen amper de tijd om de nieuwe risico’s in het bedrijf tegen het licht te houden, merkt Snel in de praktijk. “Een klassiek patroon. Bij de start van hun bedrijf staan ondernemers meestal uitgebreid stil bij de risico’s. Daar nemen ze maatregelen voor en daarna verschuift hun focus naar het ondernemen en groeien. Heel begrijpelijk, maar daardoor kan het wel misgaan.” Dat geldt op alle fronten, dus ook voor je personeel. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. “Wat goed geregeld is voor vijf man personeel, is niet per se de beste oplossing als je vijftig medewerkers hebt.”

Tip: Neem ieder jaar je risico’s onder de loep

Maak er een gewoonte van om ieder jaar op een rij te zetten wat belangrijk is voor je bedrijf. Zoals je spullen, je pand, je medewerkers, je voorraad. Als hier iets mee gebeurt, hoe groot is dan de impact op je bedrijf? Hoe kun je dat risico beheersbaar maken? Je hoeft zeker niet alle risico’s te verzekeren. Sommige risico’s kun je wegnemen, andere kun je zelf dragen.

2. Ziekteverzuim belemmert de bedrijfsgroei

Een risico-inschatting is niet altijd even gemakkelijk. “Zeker als het om personeel gaat, hebben werkgever tegenwoordig behoorlijk wat kennis nodig van de wet- en regelgeving. Eigenlijk is dat bijna niet te doen”, vindt Snel. “Als een medewerker ziek is, treedt de Wet verbetering poortwachter in werking. Kort samengevat betekent dit, dat de werkgever twee jaar lang het loon van de zieke medewerker moet doorbetalen. En dat de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de terugkeer op de werkvloer.”

“Pas in de praktijk ontdekken werkgevers hoe complex dit is en hoeveel tijd dit allemaal in beslag neemt.”

Een hoog ziekteverzuim in het bedrijf zet een flinke domper op de bedrijfsgroei, is de ervaring van Snel: “Als ondernemer beland je al snel in een spagaat. Natuurlijk leef je mee met je zieke medewerkers, maar je merkt ook hoe je focus verschuift van je bedrijfsgroei naar de verzuimbegeleiding. Gemiddeld kost een zieke medewerker € 450 per dag. Naast de loondoorbetaling krijgen werkgevers namelijk te maken met productieverlies en de kosten voor de vervanger, de Arbodienst en de verzuimbegeleiding. Dat onderschatten werkgevers nog wel eens.”

“Wat goed geregeld is voor vijf man personeel, is niet per se de beste oplossing als je vijftig medewerkers hebt.”

Tip: Een verzuimverzekering voor de loondoorbetaling en verzuimbegeleiding

Met een verzuimverzekering is de loondoorbetaling geregeld en krijg je deskundige hulp en begeleiding bij de re-integratie van je medewerker. Geen zorgen meer of je wel voldoet aan alle regels, jij kunt je volledig focussen op de groei van je bedrijf.

3. Ziekteverzuim neemt toe als je bedrijf snel groeit

Als verzuim de groei van je organisatie zo kan afremmen, zal verzuimpreventie in groeiende bedrijven vast hoog op de agenda staan. “Integendeel,” zegt Snel. “Juist in een groeispurt verslapt de aandacht voor de veiligheid vaker en gebeuren er meer ongelukjes. Het werktempo stijgt, medewerkers staan onder druk en omzeilen ‘even’ de veiligheidsregels. Vaak werkt dat nu eenmaal sneller en gemakkelijker. Meestal loopt dat goed af, maar die veiligheidsregels zijn natuurlijk wel bedoeld om je medewerkers te beschermen. Dat vergeet men in de hectiek soms.” De hoge werkdruk in een groeiend bedrijf levert nog een ander risico op: werkstress. “Werkstress is beroepsziekte nr. 1 in Nederland en kan leiden tot een burn-out en langdurig verzuim. Neem ook jezelf goed in acht. Juist als je bedrijf hard groeit, is de verleiding groot om te veel hooi op je vork te nemen.”

Tip: Stel veiligheid en gezondheid voorop

Leer werkstress herkennen. Moedig medewerkers aan om bijna-ongelukjes te melden, dat zijn de belangrijkste leermomenten. Gebruik hun input om de veiligheid te verbeteren. Geef zelf continu het goede voorbeeld door je aan de veiligheidsregels te houden. Probeer daarnaast tekenen van werkstress te herkennen. Nemen de motivatie, betrokkenheid en kwaliteit van het werk duidelijk af? En groeien de irritaties en het aantal ziekmeldingen? Dan is het tijd om in actie te komen.

Medewerkers werken samen op kantoor

4. Niet altijd de juiste mensen op de juiste plek

Bedrijven nemen in tijden van groei vaak in een hoog tempo nieuwe medewerkers aan. Of laten ervaren medewerkers doorgroeien naar een positie die eigenlijk niet bij ze past. Maar Snel waarschuwt dat ook in groeitijden zorgvuldigheid is geboden in het personeelsbeleid. “Op de lange termijn werkt het niet als medewerkers niet goed in het team of in hun rol passen. Daardoor ontstaat stress en daalt de productiviteit. En het gevaar bestaat dat juist je beste medewerkers vertrekken, omdat ze zich niet langer thuis voelen in je organisatie. De groei van je bedrijf kan zo onder druk komen te staan.”

Tip: Zorg voor een gedegen aannamebeleid

Houd voor ogen wat je doel is: iemand vinden die meerwaarde biedt binnen het team. Dat vraagt een andere aanpak dan snel een vacature opvullen. De teamleider en teamleden kunnen hier waardevolle input voor leveren, betrek hen dan ook bij de sollicitatieprocedure.

5. Betrokkenheid van medewerkers is een aandachtspunt

Hoe groter je bedrijf wordt, hoe meer moeite je moet doen om je medewerkers aan je te binden. Zeker in een groeispurt schiet persoonlijke aandacht er nog weleens bij in. Heel begrijpelijk, vindt Snel: “Je kent niet meer alle medewerkers en de groei vraagt veel van jou. Maar vergeet niet dat medewerkers juist in een groeifase extra waardering nodig hebben. Je vraagt veel van ze in deze roerige tijden. Een prettige werksfeer is heel belangrijk voor de motivatie en productiviteit van je medewerkers. En dus voor de groei van je bedrijf.”

Tip: Geef je medewerkers voldoende vertrouwen en zelfstandigheid

Groeien doe je samen, je hebt je medewerkers hiervoor keihard nodig. Geef je medewerkers daarom ook voldoende ruimte om te groeien. En betrek ze actief bij je groeiplannen: wat zijn je groeidoelstellingen en hoe wil je deze bereiken? Betrokken medewerkers zijn gemotiveerder en kunnen effectiever bijdragen aan de groei.

6. Veranderende rol van de ondernemer

Tenslotte wil Snel ondernemers nog een spiegel voorhouden. “Sta eens stil bij je eigen positie in het bedrijf. Als je bedrijf groeit, lijkt het logisch om zelf de rol van leidinggevende op je te nemen. Maar is dat ook wat je wilt? Of wat bij je past? Ik zie maar al te vaak dat de ondernemer een betere vakman dan voorman blijkt, of een betere pionier dan leidinggevende. Zowel de ondernemer als zijn team functioneert dan niet optimaal, dat is zonde, want dat belemmert de groei van het bedrijf.”

Tip: Kies de rol die bij je past

Focus op wat je echt belangrijk vindt en bedenk wat bij je past. Wil je je vak blijven uitoefenen of een team aansturen? De grote lijnen uitzetten of je juist richten op de details? Neem voor de andere taken de juiste mensen aan en geef ze de ruimte om de zaken op hun eigen manier aan te pakken.

Bekijk onze oplossingen

Kortom, wanneer je bedrijf groeit, nemen vaak ook de risico’s toe. En als ondernemer wil je je zaken goed geregeld hebben, ook voor je personeel. Laat je daarom informeren door je accountant, je Rabobankadviseur of een risicospecialist. Een goed advies bespaart je tijd en voorkomt dat je dure fouten maakt.

Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van personeel voor jouw onderneming?

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van John Snel.

Bekijk onze verzekeringen
Portret John Snel

John Snel is specialist inkomensverzekeringen bij Interpolis. Al bijna twintig jaar geeft hij advies over personeelsrisico’s en inkomensverzekeringen, zoals verzuimverzekeringen.