Samenwerken

6 valkuilen bij zakelijke samenwerkingen

Elk partnership begint met ambitie, hoop en bepaalde verwachtingen. Soms komen die helaas niet uit. Dit zijn zes aanleidingen die jullie samenwerking kunnen dwarsbomen. Leer ze herkennen en vergroot zo de kans op succes.

1. Samenwerken zonder duidelijke afspraken

Goede afspraken zijn het fundament voor elke samenwerking. Besteed hier in de voorbereidende fase dan ook voldoende aandacht aan. Wanneer afspraken te vaag zijn, nergens echt concreet worden en een tijdspad missen, kan dit problemen opleveren.

Zorg ervoor dat je over deze onderwerpen in ieder geval heel duidelijk bent naar elkaar:

    De bedragen die je wilt investeren De mensen en middelen die je hiervoor gaat inzetten De manier waarop je aansprakelijkheid hebt geregeld Hoe je de winst verdeelt Hoe je omgaat met geschillen die kunnen ontstaan De voorwaarden die je stelt aan de komst van een derde partner
Contract

2. Samenwerken zonder contract

Mondelinge afspraken zijn rechtsgeldig. Mochten jij en je businesspartner onenigheid krijgen over bepaalde afspraken, dan kun je hier op teruggrijpen. Dat is met mondelinge afspraken natuurlijk wel net iets lastiger te bewijzen. Bedrijven die hun gemaakte afspraken niet op papier zetten, lopen daarom extra risico.

Dit kan een beetje 'formeel' aanvoelen. De sfeer is in dit prille begin ontzettend goed en dat wil je graag zo houden. Toch is het belangrijk om deze stap niet over te slaan. Zo'n contract schept namelijk meteen duidelijkheid. Het dwingt beide partijen om goed na te denken over de manier waarop jullie het partnership willen invullen. Je toetst op deze manier meteen of de andere partij de afspraken op dezelfde manier interpreteert als jij.

Tip: laat een juridisch expert naar jullie samenwerkingsovereenkomst kijken.

3. Wie neemt de beslissingen over het samenwerkingsverband?

Hoeveel alinea's en extra kaders er ook in het contract staan, het is onmogelijk om voor elke situatie in de toekomst iets omschreven te hebben. Gaandeweg het partnership moeten er dus nieuwe beslissingen worden genomen, over investeringen, een andere koers of productaanpassing.

En daar gaat het nog wel eens mis. Er is dan geen duidelijkheid over wie bevoegd is om een bepaald besluit te nemen. Spreek van tevoren af hoe jullie hiermee omgaan. Wie heeft er een beslissende stem en voor welke aspecten kan iemand z'n vetorecht inzetten?

4. Teveel partners aan boord

De één wil links, de ander rechts. Weer een ander houdt vast aan de huidige koers, waar een vierde zelfs twijfelt over stoppen of doorgaan. Hoe meer partijen bij het partnership betrokken raken, hoe meer meningen er zijn om mee te dealen. Dan kan samenwerken best ingewikkeld worden.

Overigens kan het dus ook voorkomen dat één van de partners eruit wil stappen. Dit leidt regelmatig tot een zakelijk geschil, dat soms zelfs in de rechtszaal wordt uitgevochten. Ook hiervoor geldt weer: maak van tevoren duidelijke afspraken, waar alle partijen zich aan committeren. Dit in goede tijden regelen, biedt je in slechte tijden houvast.

5. Samenwerken zonder duidelijke strategie

Hoeveel plannen je van tevoren ook maakt, de toekomst is nooit helemaal te voorspellen. Er dienen zich gaandeweg jullie partnership waarschijnlijk nieuwe kansen aan. Mogelijkheden die jullie niet hadden voorzien en waar je op kunt inspelen. Een nieuwe markt, een ander verdienmodel of een grondige aanpassing van het product bijvoorbeeld.

Hierbij wordt jullie samenwerking mogelijk op de proef gesteld. De kans bestaat namelijk dat één van jullie die koerswijziging helemaal niet ziet zitten. Dit zijn situaties die je eigenlijk niet in contracten kunt vastleggen. Blijf daarom werken aan de relatie, zodat die bestand raakt tegen een stootje.

pension

6. Onenigheid over geld

Natuurlijk maak je afspraken over de te verdelen winst. Fifty fifty klinkt logisch, al komt het in de praktijk ook vaak voor dat één partij een stuk groter is, meer middelen inzet en om die redenen een groter deel van de winst krijgt. Toch blijft geld een mogelijke bron van onenigheid. Ook hiervoor geldt daarom weer: maak afspraken en zet die op papier.

Twee ondernemers Rabobank

Flink doorgroeien maar wel duurzaam

Je bedrijf laten groeien maar wel met een positieve impact op mens en planeet? Best een uitdaging. Rogiér en Ratna bewijzen dat het kan. Rogiér met zijn bedrijf dat frisdrank van het vruchtvlees uit de cacaovrucht maakt en Ratna met haar sociale en duurzame modelabel. In deze aflevering van Kennismakers delen zij in 3 minuten hun tips en tricks.

Bekijk de aflevering