Samenwerken

De strategische alliantie als manier van langdurig samenwerken

Langdurig samenwerken met een ander bedrijf. Dat is wat wordt bedoeld met een strategische alliantie. Soms is het doel de ontwikkeling van een nieuw product, een andere keer gaat het om het vergaren van een groter marktaandeel.

Wat is een strategische alliantie?

Met een strategische alliantie spreken twee of meer bedrijven af om nauw met elkaar te gaan samenwerken. Het partnership heeft de volgende kenmerken:

    De partijen hebben een gezamenlijk doel voor ogen Het kan gaan om de ontwikkeling van een nieuw product, een betere marktpositie of het delen van risico's Ze stellen daarvoor elkaars bedrijfsmiddelen en kennis ter beschikking De samenwerkingsovereenkomst is langdurig De partners behouden hierbij hun onafhankelijkheid, het gaat dus niet om een fusie

Een strategische alliantie is niet hetzelfde als een joint venture, al worden die termen nog wel eens door elkaar gehaald. Een joint venture is feitelijk een vorm van een strategische alliantie. Hiervoor wordt meestal een aparte bv opgericht. De strategische alliantie gebeurt doorgaans op basis van een contract. Dat is overigens niet verplicht, maar wel raadzaam.

Illustratie lego

Vormen van strategische allianties

Strategische allianties heb je in verschillende verschijningsvormen. We benoemen er vier:

De contractuele alliantie

Deze vorm heeft een tijdelijk karakter. Er wordt een overeenkomst gesloten voor een bepaald project, inclusief een tijdsbestek. De partners spreken af alle risico's, de kosten, winst en eventueel verlies met elkaar te delen. Wanneer het project is afgerond, dan eindigt in principe de samenwerking.

De participatieve alliantie

Twee of meer bedrijven besluiten om samen een dochteronderneming op te richten. Meestal gaat het om een bv, die naast de moederbedrijven blijft bestaan. We spreken dan over een joint venture.

De horizontale alliantie

Twee concurrenten besluiten om met elkaar samen te werken. De bedrijven opereren in dezelfde branche en ook nog eens in dezelfde schakel van de bedrijfskolom. Hiervoor gelden wel strenge regels. Zo is het maken van prijsafspraken bijvoorbeeld niet toegestaan. De Autoriteit Consument & Markt beschouwt dit soort afspraken als kartelvorming en deelt hiervoor boetes uit.

De verticale alliantie

Dit gaat om een samenwerking tussen spelers in een branche die niet in dezelfde schakel actief zijn. Denk aan de leverancier en zijn grootste afnemer of de producent en de ontwerper.

Grafiek

Voorwaarden voor een succesvolle strategische alliantie

Het gaat zoals gezegd om een langdurig partnership. Vaak is er ook nog eens veel geld mee gemoeid. Alle reden dus om je goed voor te bereiden.

  1. Kies de juiste partner. Je grootste afnemer is niet per definitie de beste partner voor een strategische samenwerking. Steek veel tijd in het voorproces, spreek duidelijk je verwachtingen uit en tast goed af of de bedrijfsculturen op elkaar aansluiten.
  2. Stel het gemeenschappelijke doel vast. Je hebt een visie nodig die houvast biedt bij het nemen van lastige beslissingen. Bepaal wat jullie willen bereiken met de samenwerking.
  3. Leg afspraken vast op papier. Na de verkennende fase is het tijd om een contract op te stellen. Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn. Het is verstandig om hiervoor een jurist in te schakelen.
  4. Behandel elkaar als gelijkwaardig. Ook als de ene partij groter is dan de ander. Macht willen uitoefenen doet de samenwerking doorgaans geen goed. Respect voor elkaars belangen is een absolute noodzaak om het lang met elkaar uit te houden.
Twee ondernemers Rabobank

Flink doorgroeien maar wel duurzaam

Je bedrijf laten groeien maar wel met een positieve impact op mens en planeet? Best een uitdaging. Rogiér en Ratna bewijzen dat het kan. Rogiér met zijn bedrijf dat frisdrank van het vruchtvlees uit de cacaovrucht maakt en Ratna met haar sociale en duurzame modelabel. In deze aflevering van Kennismakers delen zij in 3 minuten hun tips en tricks.

Bekijk de aflevering
phone

Hulp nodig?