Vrouw achter laptop aan het werk

Een bedrijfspand gekocht? Bereid je voor met deze checklist

Gefeliciteerd! Het onderhandelen is afgerond, er ligt een akkoord over de prijs en binnenkort ben je officieel eigenaar van een bedrijfspand. Maar voordat het zover is, zijn er nog wel wat zaken die je moet regelen. Vink deze checklist met 7 stappen af.

1. Teken een voorlopig koopcontract

Na het handen schudden komt het voorlopig koopcontract. Hierin staan alle afspraken die je met de verkoper bent overeengekomen. Dit gaat onder meer over de koopsom, de datum van overdracht en eventuele ontbindende voorwaarden. Hierbij kun je denken aan:

    De uitkomst van de bouwtechnische keuring Het voorbehoud van financiering Het verkrijgen van de juiste vergunning

Wat betekent dit nou concreet? Laten we het voorbehoud van financiering even als voorbeeld nemen. Als je nog niet 100% zeker weet of je de zakelijke hypotheek rond krijgt, dan kun je met deze voorwaarde in het contract zonder bijkomende kosten van de koop afzien. Vaak wordt een termijn afgesproken waarbinnen je dit geregeld moet hebben, meestal is dat zes tot acht weken.

In veel gevallen is het de bedrijfsmakelaar die het voorlopig koopcontract opstelt. Is die niet betrokken bij het proces? Schakel dan een juridisch adviseur in. Het is belangrijk dat het voorlopig koopcontract gedetailleerd en nauwkeurig is, zo voorkom je juridische geschillen.

2. Regel de financiering

Waarschijnlijk heb je al wat voorwerk gedaan rondom je financiering. Je weet wat je aan eigen middelen te besteden hebt en hoeveel geld je ongeveer kunt lenen.

De meeste ondernemers sluiten voor de aankoop van onroerend goed een zakelijke financiering af. Dat is meestal een langlopende banklening met het bedrijfspand als onderpand. Je betaalt dan maandelijks rente en aflossing.

Rabobank

Financiering nodig voor een bedrijfspand?

Start je berekening en krijg binnen 30 seconden inzicht in je rente en maandbedrag. Liever eerst sparren over je investering? Onze adviseurs staan voor je klaar.

Eerst sparren

3. Laat een bouwkundige inspectie uitvoeren

Zo op het eerste oog ziet het bedrijfspand er goed uit. Maar is dat ook echt zo? Je kent de situatie achter de stenen en onder de vloer immers niet. Met een bouwkundige inspectie komen eventuele verborgen gebreken aan het licht.

Een gediplomeerd inspecteur checkt alle bouwkundige en bouwtechnische aspecten van het bedrijfspand. Denk aan de dakconstructie, riolering, vloeren, fundering en kozijnen. Ook worden er vochtmetingen uitgevoerd. Zo kom je er achter welk bedrag je ongeveer moet investeren om het pand gebruiksklaar te maken. Of om over de prijs te heronderhandelen of zelfs van de koop af te zien.

4. Check de vergunningen

Ben je van plan om je nieuwe bedrijfspand te verbouwen? Of wil je misschien wel een groot reclamebord aan de gevel hangen. Dit kan invloed hebben op de openbare ruimte en leefomgeving.

Controleer daarom of je hiervoor een vergunning moet aanvragen, zoals een bouwvergunning en milieuvergunning. Dit kan op de website omgevingsloket.

5. Laat een koopcontract opstellen

Het koopcontract is een belangrijk document met veel specifieke details. Het is raadzaam om hierbij een juridisch adviseur of bedrijfsmakelaar in te schakelen. Die kan de tekst opstellen of controleren. Neem het contract ook zelf goed door voordat je een handtekening zet. Je wilt er zeker van zijn dat je de inhoud volledig begrijpt en akkoord gaat met alle voorwaarden. De inhoud van dit juridische document kan erg verschillen. Wel zijn er algemene zaken die in vrijwel ieder koopcontract worden opgenomen:

    Namen, adressen en contactgegevens van de twee partijen Een beschrijving van het bedrijfspand, inclusief kadastrale gegevens en plattegronden De overeengekomen koopprijs De wijze van betaling en manier waarop de overdracht wordt geregeld Ontbindende voorwaarden die je als koper het recht geven om alsnog van de koop af te zien Rechten en beperkingen die je als eigenaar van het bedrijfspand krijgt, zoals recht van overpad Wie de bijkomende kosten op zich neemt, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten

6. Zet de contracten over

Een energiecontract is persoonlijk en dus niet gekoppeld aan een bedrijfspand. Je kunt dus niet zomaar het energiecontract van de verkoper overnemen. Meld je online aan bij een energieleverancier en meestal wordt de overgang dan automatisch geregeld.

Voor wat betreft het water uit de kraan, kijk even op de website van Vewin. Hier zie je welk bedrijf dit in jouw gebied regelt. Op de website van je waterleverancier kun je je bedrijfspand vervolgens aanmelden. Doe dit binnen een paar weken na de overdracht.

7. Regel de juiste verzekeringen

Vanaf het moment dat je de wetmatige eigenaar van het bedrijfspand bent, draag je ook de risico's. Denk hierbij aan brand en inbraak. Het is dan ook belangrijk om vanaf dat moment meteen de juiste verzekeringen af te sluiten.

Zakelijke opstalverzekering

Met de Gebouwenverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak®. verzeker je directe schade aan het gebouw. Denk aan:

    Schade aan je opstal door inbraak, brand, aanrijding, diefstal, vandalisme, storm of water Milieuschade op je bedrijfslocatie, zoals bodemverontreiniging en vrijgekomen asbest Ruitbreuk, inductieschade en schade aan lichtreclame Ook herstelkosten zijn verzekerd. Dit zijn de kosten die je moet maken om het pand en de onroerende zaken terug te brengen in dezelfde staat als vóór de schade.

Zakelijke inboedelverzekering

Met de Inventarisverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak® verzeker je je zakelijke inboedel. Denk aan:

    Schade aan je machines door water of brand Gestolen gereedschap Diefstal van laptop en telefoon uit je bedrijfspand
Illustratie woning verzekeren

Gebouwen-, inventaris-, voorraad- en bedrijfsschade verzekeren?

Heb je als ondernemer een bedrijfspand, inventaris of voorraad? Bescherm deze tegen bijvoorbeeld brand, inbraak of een storm. Ook kun je misgelopen bruto-inkomsten verzekeren voor als je onderneming stilvalt door deze risico's.

Lees meer over de opties