Vereniging of stichting oprichten

Wil je een vereniging of stichting oprichten? Dat begint met het maken van een plan. Lees welke stappen je vervolgens doorloopt en wat daarbij komt kijken.

Stap 1: Verenigings- of stichtingplan opstellen

Het oprichten van een vereniging of stichting begint met het maken van een plan. Hierin beschrijf je bijvoorbeeld de activiteiten, doelgroep, doelstellingen en financiële situatie.

Bestuur vereniging of stichting kiezen

Bepaal wie er in het bestuur van je vereniging of stichting komt. Kies een voorzitter, wijs een penningmeester aan en benoem eventueel een secretaris of andere bestuursleden.

Statuten opstellen

De statuten van je vereniging of stichting vormen een officieel document. De leden moeten dit goedkeuren, bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Je beschrijft in de statuten onder andere:

    het vestigingsadres van de vereniging of stichting de namen van bestuursleden hoe je omgaat met een eventueel financieel overschot (winst) de rechten en plichten van je vereniging of stichting, bijvoorbeeld naar je leden

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement beschrijf je de regels over de dagelijkse gang van zaken bij je vereniging of stichting. Het is praktischer dan de statuten, en mag daarmee niet in strijd zijn. Ook deze huisregels laat je goedkeuren door de leden. Je zet er bijvoorbeeld in hoe je de bezetting in de kantine regelt, wat de kledingrichtlijnen zijn of hoe je omgaat met het gebruik van materialen.

Stap 2: Rechtsvorm kiezen

Richt je een vereniging of een stichting op? Welke rechtsvorm je kiest, hangt af van je doel. Als je je keuze hebt gemaak, ga je naar de notaris om het vast te leggen.

Hieronder zie je de verschillen tussen een stichting en een vereniging.

Stichting

    geen leden de winst intern verdelen kan niet een winstutkering is mogelijk maar kan alleen als het geld gebruikt wordt voor een ideëel of sociaal doel

Vereniging

    wel leden de winst intern verdelen kan niet een winstuitkering is mogelijk maar kan alleen als het geld gebruikt wordt voor liefdadigheid of een reservefonds

Stap 3: Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Is je vereniging op basis van een notariële akte opgericht? Dan is inschrijven bij de Kamer van Koophandel verplicht. Het bestuur en de leden zijn dan niet persoonlijk aansprakelijk. Bij een faillissement of ontbinding van de vereniging blijft de vereniging zelf schuldenaar of schuldeiser en niet de personen achter de vereniging.

Voor het oprichten van een stichting is het altijd verplicht om naar de notaris en naar de KvK te gaan. Ook in dat geval is geen sprake van persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur.

Stap 4: Bankzaken regelen

Een goed georganiseerde vereniging of stichting opent een zakelijke rekening. Hiervoor heb je een KvK-nummer nodig. De Rabobank biedt verenigingen en stichtingen korting op een zakelijke rekening.

Stap 5: Een begroting maken

De financiële positie van je vereniging of stichting is sterker als je niet afhankelijk bent van contributies.

Zorg voor extra inkomsten:

    via sponsors of door donaties door exploitatie van een kantine met een borgstelling voor financiering via Stichting Waarborgfonds Sport

Bespaar kosten door bijvoorbeeld:

    kennis en vaardigheden van je leden te gebruiken geen betaalde krachten in te huren gezamenlijk inkopen te doen met andere verenigingen of stichtingen

Stichting Waarborgfonds Sport

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan uitkomst bieden als je onvoldoende financiële zekerheden kunt bieden bij je financieringsaanvraag. Het doel van SWS is om meer sportverenigingen te voorzien van een eigen accommodatie. Door het geven van een borgstelling heeft de bank meer zekerheid dat je de lening terugbetaalt.

“ANBI-keurmerk”

Misschien komt je vereniging of stichting in aanmerking voor een ANBI-keurmerk van de Belastingdienst. Hiermee maak je schenken aan je vereniging of stichting fiscaal aantrekkelijker.