Verschillende mensen bij een flip-over

Coöperatie oprichten voor zzp’ers

Met andere zzp’ers en freelancers in een coöperatie samenwerken biedt vele voordelen. Samen staat u sterker. Opdrachtgevers merken u sneller op en u kunt goedkoper werken. U behoudt uw zelfstandigheid en profiteert tegelijkertijd van de voordelen van samenwerken.

Coöperatie van zzp’ers en freelancers

Een coöperatieve vereniging of coöperatie is een samenwerkingsverband. U richt samen met andere zzp’ers en freelancers een nieuwe rechtspersoon op die de gezamenlijke belangen behartigt. Iedereen houdt evenveel inspraak, blijft onafhankelijk en kan makkelijk toe- of uittreden. U kunt samen oplossingen bedenken en kennis, risico’s en ontwikkelingskosten van het zakendoen delen. Zo kunt u zich staande houden in een competitieve markt.

Een coöperatie is dus eigenlijk een bedrijf dat in gemeenschappelijk eigendom is van de leden. Aan het eind van een handelsjaar moet een winst nagestreefd worden. Zowel voor de coöperatie als voor uw eigen onderneming.

Voordelen van een coöperatie

Met zzp’ers of freelancers samenwerken in een coöperatie biedt een aantal voordelen. Zo kunt u:

 • samen meer en grotere opdrachten aannemen mogelijkheden
 • uw zichtbaarheid voor mogelijke opdrachtgevers vergroten
 • vervanging regelen bij arbeidsongeschiktheid
 • korting bedingen bij de aanschaf van producten en diensten
 • meer aan opdrachtgevers opleveren dan alleen uw eigen diensten
 • uw zaken goed regelen en moeilijkheden in de samenwerking voorkomen
Bekijk of een coöperatie geschikt is voor u

In onderstaande beslisboom kunt u bepalen of een coöperatie geschikt is voor u en uw partners. Meer informatie krijgt u bij de Kamer van Koophandel.

Stroom diagram

a) Als uw samenwerkingsverband uw voornaamste opdrachtgever wordt en dit een rechtspersoon is (zoals een bv of coöperatie), loopt u het risico uw VAR-verklaring te verliezen.

b) U en uw partners kunnen ook elk een werk-bv met een gezamenlijke holding-bv opzetten.

c) Andere afwegingen gaan een rol spelen bij de eventuele keuze voor een coöperatie. Oriënteer u verder bij de Kamer van Koophandel.

d) U en uw partners kunnen elkaar ook over en weer factureren. Oriënteer u verder bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie lezen op de website van de Kamer van Koophandel Bekijken of een coöperatie voor u geschikt is op Ikgastarten.nl

Overwegingen voordat u start

Voordat u start, is het belangrijk dat u en uw partners een aantal zaken vastleggen. Zo wordt een optimale samenwerking gegarandeerd.

Doel
 • Zorg dat alle leden hetzelfde doel nastreven.
 • Leg vast hoe u de inspraak wilt verdelen.
Toe- of uittreden leden
 • Denk na over een inleg en/of contributie voor leden.
 • Maak afspraken over de restwaarde bij stopzetting van de coöperatie.
Aansprakelijkheid leden
 • Met wettelijke aansprakelijkheid (WA) zijn leden volledig aansprakelijk voor eventuele schade.
 • Met beperkte aansprakelijkheid (BA) beperkt u eventuele schade tot een minimum.
 • Met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) kan er niemand aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
 • Als er niets is geregeld en de coöperatie wordt ontbonden, dan zijn alle leden voor een gelijk deel aansprakelijk voor resterende schulden.
Statuten
 • Leg in de statuten vast welke rechten en plichten de leden van de coöperatie hebben.
 • Leg vast wanneer de statuten mogen worden aangepast.

Meer lezen over aansprakelijkheid op Ondernemersplein.nl

Een coöperatie oprichten

Het is belangrijk om de oprichting van een coöperatie zorgvuldig voor te bereiden. Hieronder leest u hoe u een coöperatie kunt oprichten.

Een coöperatie oprichten

2. Stel de statuten van de coöperatie op samen met een notaris

De coöperatie wordt door de notaris bij notariële akte opgericht. Samen met een notaris stelt u de rechten en plichten van de leden van de coöperatie op. Er zijn minimaal twee leden vereist om een coöperatie op te richten.

4. Schrijf uw coöperatie in bij de Kamer van Koophandel

De coöperatie moet binnen één week na de oprichting worden ingeschreven. Vaak doet de notaris dit die de coöperatie heeft opgericht.

Verplichtingen coöperatie

Tijdens de uitvoering van de coöperatie is het belangrijk dat u de financiële- en ledenadministratie bijhoudt. Ook bent u verplicht minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Verder maakt u ieder boekjaar een jaarrekening op die u bij de Kamer van Koophandel deponeert.

Zelf regelen & Contact