Verschillende mensen bij een flip-over

Coöperatie oprichten voor zzp’ers

Met andere zzp’ers en freelancers in een coöperatie samenwerken biedt vele voordelen. Samen sta je sterker. Opdrachtgevers merken je sneller op en je kunt goedkoper werken. Je behoudt je zelfstandigheid en profiteert tegelijkertijd van de voordelen van samenwerken.

Coöperatie van zzp’ers en freelancers

Een coöperatieve vereniging of coöperatie is een samenwerkingsverband. Je richt samen met andere zzp’ers en freelancers een nieuwe rechtspersoon op die de gezamenlijke belangen behartigt. Iedereen houdt evenveel inspraak, blijft onafhankelijk en kan makkelijk toe- of uittreden. Je kunt samen oplossingen bedenken en kennis, risico’s en ontwikkelingskosten van het zakendoen delen. Zo kun je jezelf staande houden in een competitieve markt.

Een coöperatie is dus eigenlijk een bedrijf dat in gemeenschappelijk eigendom is van de leden. Aan het eind van een handelsjaar moet een winst nagestreefd worden. Zowel voor de coöperatie als voor je eigen onderneming.

Voordelen van een coöperatie

Met zzp’ers of freelancers samenwerken in een coöperatie biedt een aantal voordelen. Zo kun je:

samen meer en grotere opdrachten aannemen mogelijkhedenjouw zichtbaarheid voor mogelijke opdrachtgevers vergrotenvervanging regelen bij arbeidsongeschiktheidkorting bedingen bij de aanschaf van producten en dienstenmeer aan opdrachtgevers opleveren dan alleen je eigen dienstenje zaken goed regelen en moeilijkheden in de samenwerking voorkomen
Bekijk of een coöperatie geschikt is voor jou

In onderstaande beslisboom kun je bepalen of een coöperatie geschikt is voor jou en je partners. Meer informatie krijg je bij de Kamer van Koophandel.

Stroom diagram

a) Als je samenwerkingsverband je voornaamste opdrachtgever wordt en dit een rechtspersoon is (zoals een bv of coöperatie), loop je het risico om je VAR-verklaring te verliezen.

b) Jij en je partners kunnen ook elk een werk-bv met een gezamenlijke holding-bv opzetten.

c) Andere afwegingen gaan een rol spelen bij de eventuele keuze voor een coöperatie. Oriënteer je verder bij de Kamer van Koophandel.

d) Jij en je partners kunnen elkaar ook over en weer factureren. Oriënteer je verder bij de Kamer van Koophandel.

Meer informatie lezen op de website van de Kamer van Koophandel Bekijken of een coöperatie geschikt is voor jou op Ikgastarten.nl

Overwegingen voordat je start

Voordat je start, is het belangrijk dat jij en je partners een aantal zaken vastleggen. Zo wordt een optimale samenwerking gegarandeerd.

DoelZorg dat alle leden hetzelfde doel nastreven.Leg vast hoe je de inspraak wilt verdelen.
Toe- of uittreden ledenDenk na over een inleg en/of contributie voor leden.Maak afspraken over de restwaarde bij beëindiging van de coöperatie.
Aansprakelijkheid ledenMet wettelijke aansprakelijkheid (WA) zijn leden volledig aansprakelijk voor eventuele schade.Met beperkte aansprakelijkheid (BA) beperk je eventuele schade tot een minimum.Met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) kan er niemand aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.Als er niets is geregeld en de coöperatie wordt ontbonden, dan zijn alle leden voor een gelijk deel aansprakelijk voor resterende schulden.
StatutenLeg in de statuten vast welke rechten en plichten de leden van de coöperatie hebben.Leg vast wanneer de statuten mogen worden aangepast.

Meer lezen over aansprakelijkheid op Ondernemersplein.nl

Een coöperatie oprichten

Het is belangrijk om de oprichting van een coöperatie zorgvuldig voor te bereiden. Hieronder lees je hoe je een coöperatie kunt oprichten.

Een coöperatie oprichten

1. Stel samen een bedrijfsplan op

Bespreek jouw plannen ook met een accountant en belastingadviseur.

Online bedrijfsplan opstellen

2. Stel de statuten van de coöperatie op samen met een notaris

De coöperatie wordt door de notaris bij notariële akte opgericht. Samen met een notaris stel je de rechten en plichten van de leden van de coöperatie op. Er zijn minimaal twee leden vereist om een coöperatie op te richten.

3. Registreer jouw coöperatie bij de Belastingdienst

Je dient de coöperatie direct na de oprichting te registreren. Hiervoor is een ‘Opgaaf startende onderneming’ nodig.

Opgaaf startende onderneming downloaden op Belastingdienst.nl

4. Schrijf jouw coöperatie in bij de Kamer van Koophandel

De coöperatie moet binnen één week na de oprichting worden ingeschreven. Vaak doet de notaris dit die de coöperatie heeft opgericht.

Verplichtingen coöperatie

Tijdens de uitvoering van de coöperatie is het belangrijk dat je de financiële- en ledenadministratie bijhoudt. Ook ben je verplicht minimaal één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering te organiseren. Verder maak je ieder boekjaar een jaarrekening op die je bij de Kamer van Koophandel deponeert.

Zelf regelen & Contact