Agrarische ondernemer

Ondernemen in de agrarische sector

De toenemende maatschappelijke druk op de agrarische sector, steeds strenger wordende milieueisen en nieuwe verdienmodellen. Voor de agrarische sector is het een tijd vol kansen en uitdagingen. Accountmanagers, experts in de wereld van food & agri en ondernemers in de sector denken met je mee over de toekomst van het agrarisch ondernemerschap.

Cijfers en trends uit de food & agri sectoren

De agrarische sectoren bevinden zich in een interessante tijd. Zowel in de veehouderij als akkerbouw, food, tuinbouw en visserij volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Zo spelen thema’s als duurzaamheid, kringlooplandbouw en innovatie een belangrijke rol in de toekomst van de sectoren. Waar liggen kansen en wat zijn de recente cijfers en trends?

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer