ZZP-verzekeringen

Risico’s afdekken met verzekeringen voor zzp'ers

Als zzp’er loopt u soms risico’s die niet te overzien zijn. Heeft u er bijvoorbeeld aan gedacht wat u doet bij arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkheid bij schade? Bij zakelijke schade gaat het vaak om grote bedragen die u in problemen kunnen brengen. U hoeft natuurlijk niet overal een verzekering voor af te sluiten. Sommige zzp’ers en freelancers vangen schade zelf op. Wilt u zich liever voor bepaalde bedrijfsrisico’s verzekeren, dan kunnen de volgende zzp-verzekeringen interessant voor u zijn.

Belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers

Een verzekering afsluiten is voor zzp’ers en freelancers niet verplicht, maar wel verstandig. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken waarvoor u zich kunt verzekeren.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wetsvoorstel Asscher voor de Wet Werk en Zekerheid

Steeds meer opdrachtgevers vragen zzp’ers om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen voordat zij hun opdracht plaatsen. Dit heeft te maken met het wetsvoorstel dat is ingediend door minister Lodewijk Asscher voor de Wet Werk en zekerheid.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel heeft te maken met de nieuwe wet rondom werkgeverschap en tijdelijke inhuur van personeel. Om aan te tonen dat er geen sprake is van het zogenaamde ‘schijnzelfstandigheid’ vragen steeds meer opdrachtgevers om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; veroorzaakte schade bij anderen verzekeren

De mogelijke schade die u tijdens uw werkzaamheden als zzp’er of freelancer aan personen of spullen veroorzaakt, valt niet onder uw privé-aansprakelijkheidsverzekering. Meestal bent u via de aansprakelijkheidsverzekering van uw opdrachtgever verzekerd voor schade die is ontstaan bij het uitvoeren van uw opdracht. Maar dit is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld als uw opdrachtgever zich niet toereikend heeft verzekerd. Om risico's te dekken, kunt u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor zzp'ers afsluiten.

Meer lezen over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Aanvullende aansprakelijkheidsverzekeringen

Werkt u in de bouw? Dan is het verstandig om naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) te overwegen. Deze verzekering dekt schade aan uw hulpmaterialen, het object dat u bouwt en aan eigendommen van uw opdrachtgever. Bent u adviseur of accountant, dan kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zinvol zijn.

Meer lezen over de CAR-verzekering

Meer lezen over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Wat doet u als u met zwangerschapsverlof gaat? Of als u uw been breekt? Zzp’ers en freelancers vallen niet onder de ziektewet. Dat betekent dat u geen inkomsten heeft wanneer u uit de running bent. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers kunt u zich hiertegen verzekeren. Zo bent u verzekerd van een inkomen.

Meer lezen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tips om de premie te verlagen

De hoogte van de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is van een aantal factoren afhankelijk. Hierbij is het belangrijk om uw eigen situatie goed in te schatten. Als u een lagere premie betaalt, krijgt u ook een lagere uitkering. Wist u dat Interpolis een instapkorting hanteert op de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Ook is de premie fiscaal aftrekbaar. Uw Rabobank adviseert u hier graag over.

Termijn eigen risicoAls u weet hoe lang u het kunt uithouden zonder inkomen, kunt u de premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering omlaag brengen.
Verzekerd bedragU kunt tot maximaal 80% van uw winst verzekeren. Als u alleen het bedrag verzekert dat u nodig heeft als u arbeidsongeschikt raakt, kunt u de premie verlagen.
Looptijd
arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bepaal wanneer u wilt stoppen met werken en wanneer uw eventuele pensioenregeling de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan overnemen.
Duur arbeidsongeschiktheidU kunt zich verzekeren voor kortdurende en langdurige arbeidsongeschiktheid. Als u zich alleen verzekert voor langdurige arbeidsongeschiktheid, dan betaalt u een lagere premie.

Bescherm u tegen arbeidsongeschiktheid

Als u niet verzekerd bent en arbeidsongeschikt raakt, moet u eerst uw eigen vermogen aanspreken. Wanneer dat op is, belandt u in de bijstand. Het kan daarom verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers af te sluiten. U kunt ook zelf een buffer opbouwen voor het geval u arbeidsongeschikt wordt. Dat kan met een zakelijke spaarrekening.

Meer lezen over zakelijk sparen

Rechtsbijstandverzekering

Juridische hulp bij zakelijke geschillen

Het kan voorkomen dat uw opdrachtgever niet of maar een gedeelte van de factuur wil betalen. Of er ontstaat onenigheid met een leverancier. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp bij zakelijke geschillen.

Meer lezen over de zakelijke rechtsbijstandverzekering

Extra zzp-verzekeringen

Er zijn meer zzp-verzekeringen die voor u interessant kunnen zijn. Als u een bedrijfsauto aanschaft, heeft u een zakelijke autoverzekering nodig. Gebruikt u spullen met een hoge waarde, dan vallen deze mogelijk niet onder de dekking van uw inboedelverzekering. Hieronder vindt u extra verzekeringen voor zzp’ers en freelancers.

Inventaris- en voorraadverzekering

Inboedelverzekering met een hogere dekking

Heeft u een kantoor aan huis, dan zijn uw spullen tot een bepaald bedrag gedekt door uw privé-inboedelverzekering. Denk aan een laptop of speciale printer, maar ook uw bureaustoel. U vindt dit bedrag op uw polis. Gebruikt u spullen die meer dan dat bedrag waard zijn, dan kunt u hiervoor een inventarisverzekering afsluiten. Hiermee verzekert u uw spullen die op het risicoadres aanwezig zijn.

Meer lezen over de inventarisverzekering

Heeft u voorraad die klaarligt voor verkoop?

Dan kan het verstandig zijn een voorraadverzekering af te sluiten. Hiermee zijn uw spullen die bedoeld zijn voor verkoop verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld water.

Meer lezen over de voorraadverzekering

Aanvullende draagbare elektronische hulpmiddelverzekering

Neemt u uw laptop mee naar een opdrachtgever en laat u uw koffie er overheen vallen? Deze schade valt niet onder de inboedel- of inventaris- en voorraadverzekering. U kunt de dekking uitbreiden met een draagbare elektronische hulpmiddelverzekering. Hiermee verzekert u uw draagbare elektronische apparatuur wereldwijd. U kunt hierbij denken aan de volgende spullen:

  • laptop
  • tablet
  • mobiele telefoon
  • beamer
  • navigatie-, foto-, video- en audio-apparatuur

Zakelijke autoverzekering

Zakelijke autoverzekering voor bedrijfsauto’s

Veel zzp’ers en freelancers gebruiken hun privéauto ook zakelijk. Een particuliere autoverzekering is dan voldoende. Maar als u speciaal voor uw zzp-activiteiten een auto aanschaft en alle autokosten als zakelijke onkosten aftrekt, heeft u een zakelijke autoverzekering nodig.

Meer lezen over de zakelijke autoverzekering

Bedrijfsstagnatieverzekering

Misgelopen winst toch vergoed krijgen

Een inbraak, storm, waterschade of brand: door verschillende externe factoren kunt u bedrijfsinkomsten mislopen. Om uw misgelopen winst vergoed te krijgen, kunt u zich verzekeren met een bedrijfsstagnatieverzekering.

Meer lezen over de bedrijfsstagnatieverzekering

Contact

Rabobank