Essentiële-informatiedocumenten PRIIPs

Hier vind je de Essentiële-informatiedocumenten (Eid). Het Eid komt voort uit de Europese wetgeving, genaamd ‘Packaged Retail and Insurance-based Investment Products’ (PRIIPs). Een Eid is beschikbaar voor niet-professionele klanten wanneer zij OTC-derivatentransacties met Rabobank willen afsluiten.

Doel van het Eid

Het Eid is een gestandaardiseerd document waarmee je wordt geïnformeerd over de kenmerken van het derivaten product, waaronder de risico’s, kosten en mogelijk rendement. Deze kenmerken kunnen voor klanten met een herstelactie op basis van het uniform herstelkader afwijken. Zij betalen bijvoorbeeld geen of minder kosten waardoor de geschetste scenario’s in het Eid in deze gevallen gunstiger uitpakken. Andere verschillen betreffen de ontvangen documentatie en eventueel apart gemaakte afspraken.

Het Eid beschrijft het product op een zelfstandige basis. De Rabobank biedt derivaten alleen aan voor hedging doeleinden. De werking van een derivaat in geval van hedging wordt beschreven in de relevante productbeschrijving. Wij raden je aan om het Eid samen met de productbeschrijving te lezen, voordat je een transactie met de Rabobank aangaat.

De informatie uit het Eid kan wijzigen. De Rabobank beoordeelt regelmatig de actualiteit van deze informatie. Bij verouderde informatie voorziet de Rabobank het Eid van een update. De Rabobank raadt je aan om op deze pagina altijd de meeste recente versie van het relevante Eid te lezen, voordat je een transactie met ons aangaat.

Valutaderivaten

Valutatermijn

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Je koopt vreemde valuta

EID Valutatermijn koop EUR/USD (2 maanden) (PDF) EID Valutatermijn koop EUR/GBP (2 maanden) (PDF) EID Valutatermijn voor alle overige valutaparen koop EUR/ZAR (2 maanden) (PDF) EID Valutatermijn koop EUR/USD (12 maanden) (PDF) EID Valutatermijn koop EUR/GBP (12 maanden) (PDF) EID Valutatermijn voor alle overige valutaparen koop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)

Je verkoopt vreemde valuta

EID Valutatermijn verkoop EUR/USD (2 maanden) (PDF) EID Valutatermijn verkoop EUR/GBP (2 maanden) (PDF) EID Valutatermijn voor alle overige valutaparen verkoop EUR/ZAR (2 maanden) (PDF) EID Valutatermijn verkoop EUR/USD (12 maanden) (PDF) EID Valutatermijn verkoop EUR/GBP (12 maanden) (PDF) EID Valutatermijn voor alle overige valutaparen verkoop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)
Non-Deliverable Forward

Je koopt vreemde valuta

EID Non-Deliverable Forward koop EUR/IDR (2 maanden) (PDF) EID Non-Deliverable Forward koop EUR/COP (2 maanden) (PDF) EID Non-Deliverable Forward koop EUR/IDR (12 maanden) (PDF) EID Non-Deliverable Forward koop EUR/COP (12 maanden) (PDF)

Je verkoopt vreemde valuta

EID Non-Deliverable Forward verkoop EUR/IDR (2 maanden) (PDF) EID Non-Deliverable Forward verkoop EUR/COP (2 maanden) (PDF) EID Non-Deliverable Forward verkoop EUR/IDR (12 maanden) (PDF) EID Non-Deliverable Forward verkoop EUR/COP (12 maanden) (PDF)
Valutaswap

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Je koopt vreemde valuta

EID Valutaswap koop EUR/USD (1 maand) (PDF) EID Valutaswap koop EUR/GBP (1 maand) (PDF) EID Valutaswap koop EUR/ZAR (1 maand) (PDF) EID Valutaswap koop EUR/USD (12 maanden) (PDF) EID Valutaswap koop EUR/GBP (12 maanden) (PDF) EID Valutaswap koop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)

Je verkoopt vreemde valuta

EID Valutaswap verkoop EUR/USD (looptijd 1 maand) (PDF) EID Valutaswap verkoop EUR/GBP (looptijd 1 maand) (PDF) EID Valutaswap verkoop EUR/ZAR (looptijd 1 maand) (PDF) EID Valutaswap verkoop EUR/USD (looptijd 12 maanden) (PDF) EID Valutaswap verkoop EUR/GBP (looptijd 12 maanden) (PDF) EID Valutaswap verkoop EUR/ZAR (looptijd 12 maanden) (PDF)
Valuta Put-optie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Je koopt vreemde valuta

EID Valuta Put-optie koop EUR/USD (2 maanden) (PDF) EID Valuta Put-optie koop EUR/GBP (2 maanden) (PDF) EID Valuta Put-optie voor alle overige valutaparen koop EUR/ZAR (2 maanden) (PDF) EID Valuta Put-optie koop EUR/USD (12 maanden) (PDF) EID Valuta Put-optie koop EUR/GBP (12 maanden) (PDF) EID Valuta Put-optie voor alle overige valutaparen koop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)
Valuta Call-optie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Je verkoopt vreemde valuta

EID Valuta Call-optie verkoop EUR/USD (2 maanden) (PDF) EID Valuta Call-optie verkoop EUR/GBP (2 maanden) (PDF) EID Valuta Call-optie voor alle overige valutaparen verkoop EUR/ZAR (2 maanden) (PDF) EID Valuta Call-optie verkoop EUR/USD (12 maanden) (PDF) EID Valuta Call-optie verkoop EUR/GBP (12 maanden) (PDF) EID Valuta Call-optie voor alle overige valutaparen verkoop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)
Cilinderoptie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Je koopt vreemde valuta

EID Cilinderoptie koop EUR/USD (12 maanden) (PDF) EID Cilinderoptie voor alle overige valutaparen koop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)

Je verkoopt vreemde valuta

EID Cilinderoptie verkoop EUR/USD (12 maanden) (PDF) EID Cilinderoptie voor alle overige valutaparen verkoop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)
Participating Forward

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het EID van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Je koopt vreemde valuta

EID Participating Forward koop EUR/USD (looptijd 12 maanden) (PDF) EID Participating Forward voor alle overige valutaparen koop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)

Je verkoopt vreemde valuta

EID Participating Forward verkoop EUR/USD (12 maanden) (PDF) EID Participating Forward voor alle overige valutaparen verkoop EUR/ZAR (12 maanden) (PDF)

Rentederivaten

Rente Swap
EID Renteswap (4 jaar) (PDF) EID Renteswap (10 jaar) (PDF) EID Renteswap met Floor op 0% (4 jaar) (PDF) EID Renteswap met Floor op 0% (10 jaar) (PDF)

De Rente Swap wordt aangeboden aan zowel professionele als niet professionele partijen, en in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten.

Lees meer over dit product

Rente Cap
EID Rentecap (6 jaar) (PDF) EID Rentecap (10 jaar) (PDF)

De Rente Cap wordt aangeboden aan zowel professionele als niet professionele partijen, en in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten.

Lees meer over dit product

Payers Swaption
EID Payers Swaption (12 maanden) (PDF)

De Payers Swaption wordt aangeboden aan professionele en niet professionele partijen.

Lees meer over dit product

Rentecollar
EID Rentecollar (4 jaar) (PDF)

De Rentecollar wordt uitsluitend aangeboden in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten, of als je volgens de MiFID II criteria als professionele partij wordt gekwalificeerd. Wil je weten wat voor jou van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over dit product

View this page in English