Essentiële-informatiedocumenten PRIIPS

Hier vind je de Essentiële-informatiedocumenten (Eid). Het Eid komt voort uit de Europese wetgeving, genaamd ‘Packaged Retail and Insurance-based Investment Products’ (PRIIPs). Een Eid is beschikbaar voor niet-professionele klanten wanneer zij OTC-derivatentransacties met Rabobank willen afsluiten.

Doel van het Eid

Het Eid is een gestandaardiseerd document waarmee niet-professionele klanten worden geïnformeerd over de kenmerken, risico’s, kosten en mogelijk rendement van het product. Het Eid beschrijft het product op een zelfstandige basis. De Rabobank biedt derivaten aan niet-professionele klanten alleen aan voor hedgingdoeleinden. De werking van een derivaat in geval van hedging wordt beschreven in de relevante productbeschrijving. Wij raden je aan om het Eid samen met de productbeschrijving te lezen, voordat je een transactie met de Rabobank aangaat. 

De informatie uit het Eid kan wijzigen. De Rabobank beoordeelt regelmatig de actualiteit van deze informatie. Bij verouderde informatie voorziet de Rabobank het Eid van een update. De Rabobank raadt je aan om op deze pagina altijd de meeste recente versie van het relevante Eid te lezen, voordat je een transactie met ons aangaat.

Valutaderivaten

Valutatermijn

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Non-Deliverable Forward Valutaswap

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Valuta Put-optie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Valuta Call-optie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Cilinderoptie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Participating Forward

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het EID van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.