Essentiële-informatiedocumenten PRIIPs

Hier vind je de Essentiële-informatiedocumenten (Eid). Het Eid komt voort uit de Europese wetgeving, genaamd ‘Packaged Retail and Insurance-based Investment Products’ (PRIIPs). Een Eid is beschikbaar voor niet-professionele klanten wanneer zij OTC-derivatentransacties met Rabobank willen afsluiten.

Doel van het Eid

Het Eid is een gestandaardiseerd document waarmee je wordt geïnformeerd over de kenmerken van het derivaten product, waaronder de risico’s, kosten en mogelijk rendement. Deze kenmerken kunnen voor klanten met een herstelactie op basis van het uniform herstelkader afwijken. Zij betalen bijvoorbeeld geen of minder kosten waardoor de geschetste scenario’s in het Eid in deze gevallen gunstiger uitpakken. Andere verschillen betreffen de ontvangen documentatie en eventueel apart gemaakte afspraken.

Het Eid beschrijft het product op een zelfstandige basis. De Rabobank biedt derivaten alleen aan voor hedging doeleinden. De werking van een derivaat in geval van hedging wordt beschreven in de relevante productbeschrijving. Wij raden je aan om het Eid samen met de productbeschrijving te lezen, voordat je een transactie met de Rabobank aangaat.

De informatie uit het Eid kan wijzigen. De Rabobank beoordeelt regelmatig de actualiteit van deze informatie. Bij verouderde informatie voorziet de Rabobank het Eid van een update. De Rabobank raadt je aan om op deze pagina altijd de meeste recente versie van het relevante Eid te lezen, voordat je een transactie met ons aangaat.

Valutaderivaten

Valutatermijn

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Non-Deliverable Forward Valutaswap

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Valuta Put-optie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Valuta Call-optie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Cilinderoptie

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het Eid van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Participating Forward

Staat jouw valutapaar niet in onderstaande lijst? Gebruik dan het EID van het valutapaar EUR/ZAR. Dit valutapaar is als voorbeeld gekozen voor overige valutaparen. EUR/ZAR laat de meest uiteenlopende performance zien, omdat deze de laatste tijd het meest beweeglijk is geweest.

Rentederivaten

Renteswap

De Rente Swap wordt aangeboden aan zowel professionele als niet professionele partijen, en in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten.

Kenmerken

  • Met een renteswap ruil je een variabele rente om voor een vaste rente, exclusief opslagen.
  • Dit is voordelig als de variabele rente hoger is dan de vaste swaprente. En nadelig als de variabele rente lager is dan de vaste swaprente.
  • Je bent beschermd tegen ongewenste rentestijgingen van de variabele rente.
  • Je profiteert met een renteswap niet meer van rentedalingen.
  • Je betaalt periodiek aan de Rabobank voor jouw lening de variabele rente (en de individuele opslag) en je ontvangt van de bank de variabele rente terug. Je betaalt daarnaast periodiek de vaste swaprente.
  • Per saldo betaal je dus de vaste swaprente + de individuele opslag over het afgedekte deel van jouw lening(en).
  • De individuele opslag die je betaalt over jouw financiering, kan niet met een renteswap worden afgedekt.
  • De marktwaarde van jouw renteswap is van belang als de renteswap vóór de einddatum stopt. Heeft de renteswap op dat moment een negatieve marktwaarde? Dan moet je een bedrag aan de bank betalen. Heeft de renteswap op dat moment een positieve marktwaarde? Dan ontvangt je een bedrag van de bank. Op de einddatum van de renteswap is de marktwaarde altijd nul.

Lees meer over dit product

Rentecap

De Rente Cap wordt aangeboden aan zowel professionele als niet professionele partijen, en in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten.

Lees meer over dit product

Payers Swaption

De Payers Swaption wordt aangeboden aan professionele en niet professionele partijen.

Lees meer over dit product

Rentecollar

De Rentecollar wordt uitsluitend aangeboden in het kader van het uniform herstelkader rentederivaten, of als je volgens de MiFID II criteria als professionele partij wordt gekwalificeerd. Wil je weten wat voor jou van toepassing is? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over dit product