Aanpassing rentebenchmarks

Referentierentes, zoals de EURIBOR, EONIA en LIBOR zijn gewijzigd. Dat is gebeurd op basis van nieuwe Europese wetgeving. Gebruik je een product dat is gebaseerd op een referentierente, dan verandert dat. De eerste wijzigingen worden doorgevoerd in april 2021.

LIBOR niet meer bruikbaar

De LIBOR-referentierentes zijn er voor verschillende valuta. Door alle veranderingen zijn de bestaande referentierentes in de toekomst niet meer bruikbaar. Daarom moeten er alternatieven komen die deze referentierentes vervangen.

De toezichthouders en banken werken nu aan alternatieven voor USD LIBOR, GBP LIBOR, JPY LIBOR en CHF LIBOR. Nieuwe leningen of kredieten hebben straks dus niet meer LIBOR als referentierente. Ook bestaande leningen, kredieten en andere producten worden omgezet van LIBOR naar de nieuwe referentierente. Zodra er iets voor jou verandert, nemen wij contact op. Je hoeft zelf dus geen actie te ondernemen.

Britse Ponden (GBP LIBOR)

Vanaf 1 april 2021 gebruiken wij SONIA als nieuwe referentierente voor Britse Ponden. Rabobank mag vanaf die datum, vanwege de aanbevelingen van de toezichthouders, geen nieuwe leningen, kredieten of andere producten in Britse Ponden verstrekken die LIBOR als referentierente hebben.

Andere valuta’s

De veranderingen en tijdslijnen verschillen per valuta en per looptijd. Houd deze pagina in de gaten voor de actuele stand van zaken.

Veranderingen per referentierente

Hieronder staat een overzicht van de referentierentes en de veranderingen. Naast de alternatieve rentes in het overzicht, komen er misschien nog andere alternatieven beschikbaar. Ook tijdslijnen kunnen veranderen.

Valuta Huidige benchmark Verwachte beëindigingsdatum Alternatieve rente
Amerikaanse Dollar (USD) USD LIBOR Eind juni 2023 SOFR
Britse Pond (GBP) GBP LIBOR Eind 2021 SONIA
Japanse Yen (JPY) JPY LIBOR Eind 2021 TONA
Zwitserse Frank (CHF) CHF LIBOR Eind 2021 SARON

Status 23 maart 2021

Veranderingen voor je producten

Geen verandering bij vaste rente

Heb je een lening of krediet met een vaste rente? Dan heeft de verandering geen gevolgen voor de rente van de lening.

Veranderingen bij variabele rente

Heb je een variabele rente voor je lening of krediet? En is die lening op basis van Amerikaanse dollar, Britse ponden, Japanse yen of Zwitserse frank? Dan verandert je product. De variabele rente van je lening of krediet is nu gekoppeld aan de referentierente LIBOR. Omdat de LIBOR referentierentes komen te vervallen, koppelen we de rente van je lening of krediet aan een andere referentierente. We informeren je altijd vooraf. Soms moet je een nieuw document of contract tekenen, soms hoeft dat niet. In beide gevallen nemen wij contact met je op.

Heb je vragen? Neem dan contact op met je accountmanager.

Veelgestelde vragen

Wat is een referentierente?

Referentierentes - ook wel rentebenchmarks genoemd - worden in veel verschillende contracten gebruikt. Bijvoorbeeld bij geldleningen, swaps, kortlopende rentetermijncontracten en instrumenten op de schuldkapitaalmarkt, maar ook bij hypotheken voor huiseigenaren. Ze zorgen voor een soepele werking van de financiële markten en worden veel gebruikt door banken en andere marktpartijen. De meest voorkomende zijn LIBOR (voor verschillende valuta), EONIA en EURIBOR. De toezichthouders en centrale banken willen de referentierentes stabieler en betrouwbaarder maken en zo het wereldwijde financiële systeem verder versterken.

Waarom worden referentierentes vervangen?

Referentierentes zoals LIBOR, EURIBOR en EONIA waren oorspronkelijk gebaseerd op interbancaire transacties. Sinds de financiële crisis in 2008 is de liquiditeit in de interbancaire markt afgenomen. Dit heeft geleid tot zorgen over de representativiteit en betrouwbaarheid van de benchmarks, terwijl tegelijkertijd het volume van contracten dat afhankelijk is van deze benchmarks (bijv. rentederivaten) substantieel is gegroeid.

Daarom hebben regelgevers en centrale banken de financiële sector verzocht alternatieve, op transacties gebaseerde referentietarieven te ontwerpen en te implementeren. En zo de marktomstandigheden beter en meer robuust weer te geven. In de EU moeten benchmarks voldoen aan de Europese Benchmarkverordening. De huidige EURIBOR benchmark voldoet sinds 2019 aan deze verordening. De huidige EONIA benchmark voldoet niet aan deze verordening en wordt daarom vervangen door €STR.

Waar kan ik meer informatie vinden?

We hebben achtergrondinformatie en informatie over de transitie van LIBOR, EONIA, SIBOR, SOR en HIBOR verzameld in een document dat je kunt downloaden. Hier lees je ook meer over EURIBOR.

Neem contact met ons op