Zakelijk virtuele valuta kopen of verkopen

Het is voor zakelijke klanten in principe niet toegestaan om via een Rabobankrekening zakelijk virtuele valuta, zoals bitcoin, te kopen of verkopen. Dat heeft te maken met de risico’s van deze cryptovaluta en met het feit dat we niet genoeg zicht hebben op deze transacties. We leggen uit hoe dat zit.

Bescherming tegen misstanden

Rabobank juicht innovatie toe en volgt de ontwikkelingen op het gebied van virtuele valuta dan ook heel precies. Vanuit onze rol als poortwachter van het financiële stelsel willen we voorkomen dat onze klanten en wij zelf betrokken raken bij witwassen en andere criminele activiteiten. Daarom investeren we veel tijd en geld om transacties te onderzoeken en crimineel gedrag op te sporen.

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn we verplicht om te onderzoeken welke werkzaamheden je verricht en waar het geld op je zakelijke rekening vandaan komt. En we moeten verdachte transacties melden aan de overheid.

Niet genoeg zicht op virtuele valuta

Er zijn voor bedrijven grotere risico’s dan voor particulieren bij de handel in virtuele valuta. Ook hebben we te weinig zicht op transacties in deze valuta. Daarom hebben we besloten om zakelijke koop en verkoop van virtuele valuta via Rabobankrekeningen niet toe te staan. Dit geldt voor al onze zakelijke klanten, met uitzondering van pensioen B.V.'s.

Als er veranderingen zijn in de wet, de risico's of het toezicht, dan passen wij ons beleid hierop aan.

Risico’s

Witwassen en cybercrime

Cryptovaluta zijn populair bij criminelen voor het witwassen van de opbrengst van misdrijven, zoals belastingontduiking, fraude, illegale wapenhandel en handel in mensen en drugs.

Ook eisen criminelen vaak cryptovaluta als losgeld bij gijzelsoftware (ransomware). Bovendien is het mogelijk dat ze door een hack bij je virtuele valuta kunnen en je zo je geld kwijtraakt.

‘Pump and Dump’

In veel virtuele valuta wordt relatief weinig gehandeld. Dat maakt ze kwetsbaar voor koersmanipulatie. Daarbij drijven fraudeurs de prijs kunstmatig op (pump). Zelf hebben ze dan allang tegen een veel lagere koers ingekocht, zodat ze met veel winst verkopen voordat de koers weer instort (dump). Wie later is ingestapt, blijft dan achter met een verlies.

Ook de aanbieders van handelsplatforms (brokers) gebruiken een stijgende koers soms als lokmiddel voor nieuwe klanten.

Hefboomproducten

Hefboomproducten zijn risicovolle producten. Je kunt ermee inspelen op een koersstijging of koersdaling. Als je ze gebruikt bij cryptovaluta is het risico nog hoger dan een directe investering in de virtuele valuta.

Liquiditeit en krediet

Investeren in virtuele valuta brengt voor bedrijven (grote) risico’s mee voor liquiditeit en krediet. Dat komt door de grote koersschommelingen.

Inzicht en toezicht

Als je als bedrijf virtuele valuta aanhoudt op de balans, is het niet duidelijk hoe de waardering daarvan tot stand is gekomen. Ook is het nog niet duidelijk wat de status is van cryptovaluta in (internationale) wetgeving en hoe toezicht is geregeld. Zo houdt De Nederlandsche Bank (DNB) op dit moment nog geen ‘prudentieel toezicht’ op dienstverleners op het gebied van virtuele valuta. Dat toezicht is erop gericht om financiële ondernemingen solide te houden en de financiële sector stabiel te houden.

Omzeilen sancties

Transacties van of naar sommige landen zijn verboden vanwege sancties die door de overheid worden opgelegd. Cryptovaluta worden soms gebruikt om die sancties te omzeilen.

phone

Hulp nodig?