Bankverklaring aanvragen

Heb je een bankverklaring nodig zodat je accountant de jaarrekening kan opstellen? Of wil je een bankverklaring om inzicht te bieden in jouw financiële situatie als aannemer? Lees hier welke bankverklaring je nodig hebt en hoe je deze aanvraagt. Let op: bankverklaringen kunnen alleen aangevraagd worden door de tekenbevoegde(n) van het bedrijf.

Welke bankverklaring heb je nodig?

Standaard bankverklaring

Een standaard bankverklaring is een document met daarop een overzicht van alle bankzaken van je bedrijf. Bij het opmaken van de jaarrekening van je bedrijf heeft de accountant de bankverklaring nodig. Hiermee controleert hij of de bankgegevens zoals leningen, zekerheden en kredieten goed in de jaarrekening staan.

Bankverklaring inschrijving op werk door aannemer

Soms wil een aanbesteder dat jij als aannemer bij de inschrijving je financiële situatie deelt. Met een 'bankverklaring inschrijving op werk door aannemer' kan een aanbestedende partij beter beoordelen welk risico zij lopen. Bij aanbestedingen door de overheid waarbij de Europese aanbestedingsprocedure geldt, wordt altijd gevraagd naar dit type bankverklaring. Op dit type bankverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Zodra de aanvraag voor de bankverklaring bij ons binnen is, starten we met een beoordeling. We gaan dan na of de aanvraag passend is bij jou als klant.

Bankverklaring aankoop registergoed op veiling

Wil je tijdens een veiling een bod uitbrengen op een registergoed? Dan vraagt een notaris je vaak om een bankverklaring aankoop registergoed op veiling. Hiermee geef je de notaris inzicht in jouw financiële situatie. Op dit type bankverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Zodra de aanvraag voor de bankverklaring bij ons binnen is, starten we met een beoordeling. We gaan dan na of de aanvraag passend is bij jou als klant.

Bankverklaring voor een andere situatie

Heb je een ander soort bankverklaring nodig, zoals een verklaring rekeninghouder of een solvabiliteitsverklaring? Neem dan contact met ons op.

Kosten

De bankverklaring kost € 75 exclusief btw. Na het versturen van de bankverklaring boeken we de kosten automatisch van je zakelijke rekening af.

Veelgestelde vragen