Informatie en documenten voor inkomensbeheerders

Voor professioneel inkomensbeheerder hebben we de kosten op een rij gezet en lees je wat je moet doen om een mantelovereenkomst aan te vragen.

Mantelovereenkomst aanvragen

Wil je gebruik maken van onze centrale dienstverlening voor bewind, curatele of budgetbeheer? Dan heb je een mantelovereenkomst nodig. Helaas nemen wij op dit moment geen nieuwe aanvragen aan voor bewindvoering of curatele.

Wil je gebruik maken van onze centrale dienstverlening voor budgetbeheer? Dan kun je wel een mantelovereenkomst budgetbeheer aanvragen. Hierin worden alle rechten en plichten tussen jou of je bedrijf en Rabobank opgenomen. Onze centrale dienstverlening Professioneel Inkomensbeheer kent standaard verwerkingstijden en één contactpunt, zodat jij of je organisatie weet wat je van ons kunt verwachten. Daarnaast kun je bij het sluiten van een mantelovereenkomst aanvullende afspraken maken.

    Uitbesteding van identificatie en verificatie om klanten namens de bank te identificeren: hierdoor hoeft de klant niet naar de bank te komen om zich te legitimeren. Bij budgetbeheer kan dit worden uitgebreid met een overeenkomst voor het vaststellen van de wilsbekwaamheid van de klant. Aanstelling- en bevoegdheidsverklaringen waarmee je de mogelijkheid hebt om verantwoordelijkheden te delegeren naar werknemers van je kantoor, zodat ook zij handelingen voor je klanten kunnen uitvoeren. Een overeenkomst inzake beheer vermogen waar we de structurele uitbesteding van werk en ‘back-up’ faciliteren voor jou als inkomensbeheerder.

Om een mantelovereenkomst te kunnen afsluiten, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor de mantelovereenkomst budgetbeheer moet je bijvoorbeeld beschikken over een (collectieve) AFM-vergunning. En moet je aangesloten zijn bij een branchevereniging of een jaarlijkse auditrapportage van een accountant kunnen overleggen. Onze adviseurs kunnen je daar meer over vertellen.

Kosten inkomensbeheer

Onze tarieven bestaan uit 2 componenten.

  1. Eenmalig tarief: per particuliere klant waar je een aanvraag voor indient
  2. Maandelijks tarief: per particuliere betaalrekening die je beheert

Deze beheertarieven rekenen we door aan jou of je organisatie.

Eenmalig tariefMaandelijks tarief*
Bestaande klant: € 101 t/m 50 rekeningen: € 0,75
Nieuwe klant: € 2551 t/m 250 rekeningen: € 0,50
251 t/m 500 rekeningen: € 0,40
501 en meer rekeningen: € 0,30

* Spaarrekeningen kunnen gekoppeld worden maar worden niet meegenomen in de kosten. Naast de genoemde kosten, betaalt je klant zelf nog de kosten voor de normale betaalpakketten. Deze wordt niet doorberekend aan jou als inkomensbeheerder.

phone

Hulp nodig?