De stad Kiev op een landkaart

Welke impact heeft het Rusland-Oekraïne conflict op mijn verzekeringen?

De inval van Rusland in Oekraïne en de ingestelde sancties kunnen invloed hebben op je verzekeringen. In dit artikel vind je antwoorden op de meestgestelde vragen. Heb je vragen over de impact van het Rusland-Oekraïne conflict op je verzekeringen? Neem dan contact met ons op.

Waarom is molest (o.a. oorlog) vaak uitgesloten op de dekking van je verzekering?

Molest (o.a. oorlog) als oorzaak van schade is vaak standaard uitgesloten op de dekking van je verzekering. Molest zijn grootschalige gewelddadige calamiteiten die door menselijk handelen worden veroorzaakt. Sommige vormen van molest, zoals een burgeroorlog, zijn door de wet uitgesloten van dekking. Bij andere soorten molest kan een verzekeraar zelf bepalen of dit onder de dekking valt.

Heb ik dekking onder mijn verzuimverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering als mijn medewerkers of ikzelf in Oekraïne verblijven of er naartoe reizen?

Ook de ziekteverzuimverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering kennen een uitsluiting voor molest (o.a. oorlog). Dit betekent dat er geen dekking is als de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden of letsel heeft opgelopen als gevolg van molest.

Heb je een (collectieve) ongevallenverzekering? Dan kan er in sommige situaties dekking zijn als een medewerker een ongeval overkomt in een land waar molest plaatsvindt. Wil je weten of je (collectieve) ongevallenverzekering voor je medewerkers dekking biedt? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Kan ik nog steeds zakendoen met Russische of Oekraïense partijen?

Dit hangt af van de sancties die zijn ingesteld. Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schending of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Als je met je bedrijf zakendoet in het buitenland, kun je te maken krijgen met sanctiewetgeving. De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) hanteren al jaren sancties tegen bepaalde landen, organisaties, bedrijven of personen met als doel activiteiten van of het beleid in, die landen te veranderen. In het kader van deze sanctiewetgeving is het niet toegestaan om zaken te doen met gesanctioneerde landen, organisaties, bedrijven of personen. Ook is het verboden om bepaalde goederen te leveren (gesanctioneerde goederen). De EU en de Amerikaanse Office of Foreign Assets Controls (OFAC) hebben meerdere sancties ingesteld tegen Russische entiteiten en personen die betrokken zijn bij de bedreiging van de soevereiniteit van Oekraïne.

Wees dus extra alert op de geldende sanctiewetgeving als je op dit moment zakendoet met Rusland of Oekraïne. Dit kan namelijk ook consequenties hebben op de dekking van je verzekeringen.

Welke impact heeft de situatie op mijn debiteurenrisico en mijn kredietverzekering?

Je kunt door het Rusland-Oekraïne conflict ook een groter debiteurenrisico lopen. Misschien wil je door de huidige ontwikkelingen liever vooraf in plaats van achteraf betaald worden voor geleverde producten. Breng daarom je risico’s opnieuw in kaart. Let ook op ingestelde sancties tegen Russische banken. Voor vragen kun je het beste contact opnemen met je bank. Heb je een kredietverzekering? Controleer dan of de dekking als gevolg van de situatie in Oekraïne is aangepast.

Welke gevolgen heeft de situatie voor mijn transportverzekering?

De in transportverzekeringen gebruikelijke dekking voor het oorlogs- en stakersrisico (bekend onder de naam clausule M3) is in werking getreden. Volgens deze clausule zijn verzekerde zaken alleen gedekt als ze zich bevinden aan boord van zeeschepen en luchtvaartuigen binnen de grenzen van een land dat in oorlog is en als er aan de overige verzekeringsvoorwaarden is voldaan. Verzekeraars hebben echter het recht om de dekking tegen oorlogsrisico’s tussentijds te beëindigen. Veel verzekeraars maken op dit moment gebruik van hun recht om de dekking ten aanzien van het oorlogsrisico tussentijds gedeeltelijk op te zeggen. Dit houdt in dat de dekking komt te vervallen voor het oorlogsrisico bij zendingen naar, van of via Oekraïne, de Zwarte Zee of de Zee van Azov (de hele kustlijn, inclusief Rusland en Oekraïne). Dit gebied kan in de toekomst uiteraard aangepast worden op basis van de ontwikkelingen.

Wil je weten of de dekking van jouw transportverzekering gewijzigd is en wat de gevolgen hiervan zijn? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Is er dekking onder mijn Cyberverzekering?

Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen opgenomen zijn als uitsluiting. Neem bij twijfel of vragen contact op met je verzekeringsadviseur.

Is er een verhoogde kans op cyberaanvallen?

Met het oog op de recente wereldgebeurtenissen is het van belang om zeer alert te zijn op cybercriminaliteit. Het is dus extra belangrijk om te zorgen dat je digitale weerbaarheid en veiligheid op orde is.

Meer weten? Lees:

Is er dekking op mijn reisverzekering als ik afreis naar Oekraïne of Rusland?

Bekijk voordat je een reis boekt altijd naar de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo weet je welke veiligheidsrisico’s er in een land zijn. Deze reisadviezen zijn leidend voor je reisverzekering. Als het reisadvies rood is dan biedt je reisverzekering soms geen dekking. Neem dus altijd van te voren contact op met je verzekeringsadviseur of reisverzekeraar om af te stemmen of er dekking (mogelijk) is.

Welke impact heeft de situatie op de langere termijn op mijn verzekeringen?

Door de effecten van de huidige situatie kan het zijn dat je andere keuzes gaat maken of dat je bedrijfsactiviteiten wijzigen. Bijvoorbeeld door de stijgende brandstof- en energieprijzen, langere levertijden, hogere prijzen voor de containervaart en bouwmaterialen en verbod op import en export van diverse goederen en producten vanuit Rusland. Heb je daardoor meer of juist veel minder voorraad opgeslagen? Of is de waarde van je voorraad gewijzigd? Voorkom dat je over- of onderverzekerd bent en controleer of de uitkeringstermijn voor de bedrijfsschadeverzekering lang genoeg is. Bespreek veranderingen in je bedrijfsactiviteiten altijd met je verzekeringsadviseur.

Heb ik nog steeds dekking als ik mensen uit Oekraïne opvang in een van mijn bedrijfspanden?

Opvang van mensen uit Oekraïne kan invloed hebben op de dekking van je aansprakelijkheids- en brandverzekeringen. De verzekeraar kan bijvoorbeeld extra preventiemaatregelen eisen. Vang je mensen op? Neem dan altijd contact op met je verzekeringsadviseur.

Vang je thuis mensen uit Oekraïne op? Kijk dan hier voor meer informatie over de impact op je particuliere verzekeringen: De situatie in Oekraïne en je bankzaken

Heb ik de mogelijkheid tot rechtshulp?

De huidige situatie kan ook leiden tot juridische problemen door bijvoorbeeld geboekte of geannuleerde reizen, met leveranciers die gekochte goederen niet leveren of met afnemers die bestelde goederen niet in ontvangst kunnen nemen. Neem contact op met je rechtsbijstandsverzekeraar als je in deze situatie terechtkomt.

Heb je vragen over de impact van het Rusland-Oekraïne conflict op je verzekeringen? Neem dan contact met ons op.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer