Ondernemer leest document

De verplichte AOV voor zzp'ers: wat gaat er veranderen?

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt naar verwachting in 2027 verplicht voor Nederlandse zzp’ers. In dit artikel nemen we je mee in de laatste stand van zaken rondom de AOV, de kosten én de redenen om je nú al te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

AOV voor zzp'ers: feiten op een rij

    Volgens het CBS telt Nederland in 2023 meer dan 1,1 miljoen zzp'ers. Volgens cijfers van het SEO Economisch Onderzoek kan 30% van de zzp'ers het gemiste inkomen niet opvangen in het geval van langdurige ziekte of een ernstig ongeval. Slechts 23% van zzp'ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Drie redenen waarom een AOV voor zzp’ers verplicht wordt

Sinds juli 2023 is het nieuwe pensioenakkoord van kracht. Eén van de maatregelen uit dit akkoord is een verplichte AOV voor ondernemers. Deze afspraak is vooral gericht op zelfstandigen zonder personeel. Waarom ben je straks verplicht om een AOV af te sluiten?

Waarom hebben veel zzp’ers nu géén AOV?

Hoe komt het eigenlijk dat veel zzp’ers op dit moment geen AOV hebben? Daar worden vaak de volgende argumenten voor gegeven:

    De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt als een dure verzekering gezien. Zzp’ers beschikken over voldoende eigen inkomen om bij arbeidsongeschiktheid eerst zelf rond te komen. Bijvoorbeeld met spaargeld, de waarde van een eigen woning of het inkomen van een partner. Er wordt gedacht dat de verzekeraar niet uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Je kunt je als zzp’er ook aanmelden bij een broodfonds. Je draagt hierbij het risico samen met andere ondernemers. Hiermee dek je maximaal de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid af.

Wanneer gaat de verplichte AOV voor zzp'ers in?

De invoering is inmiddels al een aantal keer uitgesteld, maar staat voor nu op de agenda om (waarschijnlijk) in 2027 in werking te treden. Ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken aan de contouren van de nieuwe Wet.

Waarschijnlijk wordt er over de plannen een definitief besluit genomen bij het vormen van een nieuw kabinet. Het invoeren zal dan nog even op zich laten wachten. Op z'n vroegst geldt de verplichte AOV dus pas vanaf 2027. In het voorjaar van 2024 verwacht het kabinet een wetsvoorstel hiervoor in te dienen bij de Tweede Kamer.

Voor wie gaat de verplichte AOV gelden?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (de wet BAZ) gaat naar verwachting gelden voor ondernemers, zzp’ers, freelancers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden) met én zonder personeel.

Wat gaat de verplichte AOV voor zzp’ers kosten?

Wat jij betaalt voor een AOV hangt af van je wensen en van je persoonlijke situatie. Bovenal geldt: een AOV hoeft niet duur te zijn. De hoogte van de premie wordt onder andere bepaald door je leeftijd en je beroep. Heb je een zwaar beroep? Dan is de kans groter dat je arbeidsongeschikt raakt, waardoor je premie relatief hoger zal uitvallen.

Karien van Gennip (de vorige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft wel al een premie genoemd. Ze verwacht volgens de laatste berichten dat een zelfstandige gemiddeld € 195 per maand voor de wet BAZ gaat betalen.

    De premie wordt inkomensafhankelijk en bedraagt naar schatting 6,5% van het inkomen. De premie is fiscaal aftrekbaar. De uitvoering en re-integratie worden uitgevoerd door het UWV. De premie wordt geïnd door de Belastingdienst. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt maandelijks maximaal ongeveer € 1.935 bruto, het wettelijk minimumloon. Het maximale te verzekeren inkomen is ongeveer € 30.000, met een standaard wachttijd (eigen risicoperiode) van 1 jaar.

Rekenvoorbeeld AOV

Stel dat je arbeidsongeschikt raakt, wat is er dan gedekt bij de verplichte AOV? Dit is misschien minder dan je zou verwachten', zegt Houtzager. 'De dekking is namelijk gebaseerd op het wel of niet nog aankunnen van een drempelfunctie.’

We geven je hiervan een voorbeeld. Stel je bent een timmerman en verdient € 40.000 per jaar. Je bent aan het werk en valt van een ladder, waardoor je (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Na een keuring blijkt dat je in theorie wel nog ingezet kan worden als receptionist, want dat kan je fysiek nog aan. Dat is algemeen geaccepteerde arbeid, waarmee je het wettelijk minimumloon kan verdienen. Dat is een (voorbeeld van een) drempelfunctie. Je kan in theorie nog werken en een inkomen verdienen. Je bent dan niet arbeidsongeschikt volgens de wet BAZ.

'Bij veel reguliere AOV's geldt beroepsarbeidsongeschiktheid. Dan kijkt men naar de arbeidsongeschiktheid voor je eigen beroep en daar wordt de uitkering op gebaseerd. Je bent dan dus niet verplicht om een baan aan te nemen in een andere branche', zegt Houtzager. Dit is bij de verplichte AOV in theorie dus wel het geval.

Waarom zou je nu al zelf een AOV afsluiten?

Momenteel is de AOV nóg niet verplicht voor zzp’ers. Dus waarom zou je hem nu al wel afsluiten, bij een verzekeraar? Je denkt als ondernemer na over de toekomst, maar niet alles valt te plannen natuurlijk. Ziek worden of uitvallen door een ongeluk kan zomaar gebeuren, ook al hoop je natuurlijk van niet.

Onderstaande cijfers geven je een beeld van het aantal ondernemers dat arbeidsongeschikt raakt tijdens hun carrière.

    1 op de 4 ondernemers raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt 50% van de ondernemers tussen 35 en 65 jaar is tijdens hun carrière langer dan 90 dagen arbeidsongeschikt geweest 14% is zelfs langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt

Bron: Adfiz

Zes redenen om nú al een AOV af te sluiten

AOV's bestaan al even voor ondernemers die liever risicovrij leven en werken. Wat zijn de belangrijkst voordelen van een AOV? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een verzekeraar heeft een aantal belangrijke voordelen:

Een AOV met een adviseur afsluiten

Een adviseur van Rabobank gaat graag met je in gesprek over een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering en helpt je bij het afsluiten. Je wordt ontzorgd en krijgt een passende prijs. Bovendien worden meerdere verzekeraars met elkaar vergeleken. De advieskosten bedragen € 485.

Jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bescherm je inkomen met een verzekering voor als je arbeidsongeschikt raakt. Vraag een gesprek aan om jouw risico’s te bespreken of lees meer over deze verzekering en bereken je premie.

Veelgestelde vragen over de verplichte AOV: