Klimaatverandering

Extremer weer voor veel bedrijven een toenemend risico

Meer weten over het risico van extreem weer voor jouw bedrijf? De risicospecialisten van Rabobank helpen je verder.

Extremer weer voor veel bedrijven een toenemend risico

Lange droge zomers. Hoosbuien die kelders blank zetten en gewassen die worden vernield. We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Wat betekent dat voor de risico's voor je bedrijf en welke maatregelen kun je treffen?

1. Wat merken we nu al van klimaatverandering?

Het klimaat verandert. De zomers van 2018 en 2019 werden gekenmerkt door lange periodes zonder neerslag. Die van 2020 gaat zelfs de boeken in als één van de droogste uit de geschiedenis. Gemiddeld genomen valt er tijdens een zomer in Nederland 224 milliliter neerslag. In delen van het oosten en zuidoosten kwam de teller echter dit jaar niet verder dan 100 milliliter. Dat is veel te weinig. Ook zien we steeds vaker extreme buien, die schade veroorzaken aan woningen en bedrijfspanden. En daar waar panden worden getroffen, zijn vaak ook ondernemers de pineut. 


Er zijn grofweg drie soorten weersomstandigheden die we in Nederland al zien gebeuren als gevolg van de klimaatverandering. Het gaat dan om:

 • Lange periodes van droogte;
 • Extreme neerslag;
 • Sterke storm, soms gepaard met flinke hagelbuien en onweer
Jan Haakma en Rudolf Veijer

2. Wat zijn de gevolgen voor ondernemingen?

"Weersextremen leiden tot nieuwe risico's. Het is op de eerste plaats belangrijk dat ondernemers zich hiervan bewust raken", vertelt Jan Haakma, Risicospecialist MKB bij Rabobank. Zijn collega Rudolf Veijer is Agrarisch Risicospecialist Verzekeren Grootzakelijk en voegt daar aan toe: "De omvang van veel bedrijven neemt toe. Door deze schaalvergroting worden ook de risico's bij extreem weer groter. Verzekeraars zien de bedragen die worden gemeld na extreem weer daardoor flink toenemen." Daarbij kun je denken aan bekende schade als ondergelopen kelders en mislukte oogsten, maar bijvoorbeeld ook aan een teruglopend rendement van zonnepanelen. Extreme hagelbuien kunnen namelijk schade veroorzaken aan zonnepanelen. Soms blijft die schade voor het oog onzichtbaar, maar zorgt het wel voor minder rendement van de panelen", vertelt Haakma.

Extreem weer in Nederland

 • Veel ondernemers in Zuidoost-Brabant, tussen Eindhoven en Weert, kunnen zich die avond van 23 juni in 2016 nog goed herinneren. De hagelstenen die plotseling uit de lucht kwamen vallen leken wel tennisballen, zo groot. De dag erna kwamen er bij verzekeraars tienduizenden mailtjes en telefoontjes binnen uit het getroffen gebied. Veel ondernemers meldden schade aan hun bedrijfspand, zeker 200 hectare kassen bleken grotendeel verwoest.
 • Op donderdag 18 januari 2018 raakte ons land ontregeld door een uitzonderlijk zware storm, met windstoten van meer dan 120 kilometer per uur. Meer dan 60 vrachtwagens kantelden, duizenden bedrijven meldden flinke schade aan hun panden.

3. Kun je je verzekeren tegen deze risico's?

De kans dat jouw bedrijf wordt getroffen door de gevolgen van extreem weer is dus aanwezig. En mocht het zover komen, dan wil je graag weer snel aan de slag. Gelukkig kun je je voor een aantal risico’s als gevolg van extreem weer verzekeren. Met een uitgebreide zakelijke opstalverzekering is het mogelijk om je bedrijfspand, kantoor of winkel tegen materiële schade die ontstaat door regen en storm te verzekeren. En voor agrarische ondernemers, met name in de akkerbouw, is de brede weersverzekering een mogelijkheid. Echter niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Wil je advies over de risico’s van extreem weer voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze verzekeringsadviseurs voor persoonlijk advies.

4. Wat kan ik doen aan preventie?

Ondernemers die de juiste voorzorgsmaatregelen treffen, lopen minder risico op schade als gevolg van extreem weer. Hierbij kun je denken aan de volgende preventiemaatregelen:

Droogte

 • Zorg ervoor dat een aantal dakgoten en regenpijpen water opvangen. Bijvoorbeeld in de aangrenzende sloot, een wadi, ondergrondse waterbuffer of regenton. Zo kun je dit opgevangen water bij droogte weer gebruiken.
 • Voorkom plaatsen waar op warme dag zelfontbranding als gevolg van broei kan ontstaan of neem preventieve maatregelen in de vorm van broeidetectie waardoor het risico tijdig wordt gesignaleerd.

Neerslag

 • Vervang bestrating door groen. Hoe minder tegels en asfalt, hoe eenvoudiger regenwater in de bodem kan zakken.
 • Zorg ervoor dat je waterafvoer goed functioneert door dakgoten en afvoerenpijpen regelmatig te controleren. Als er op één plek teveel water op het dak blijft liggen, leidt dat mogelijk tot instortingsgevaar.
 • Zorg ervoor dat het vloerniveau van je pand iets hoger ligt dan de straat. Een drempel kan helpen.
 • Plaats waardevolle goederen op een stelling, pallet of houten blok, zeker als ze in een kelder staan.
 • Zorg dat je bij wateroverlast altijd de hoofdstroom uitschakelt.

Storm/hagel

 • Controleer regelmatig of schotels, vlaggenmasten, dakpannen en reclameborden goed bevestigd zijn. Maar ook losse of dode boomtakken in de omgeving van je pand.
 • Zorg voor een periodiek onderhoud van lichtstraten en dakramen.

Onweer

 • Plaats een bliksemafleider op het dak.
 • Schakel bij een voorspelling van slecht weer elektriciteit uit voordat je het pand verlaat.

"Het is sowieso belangrijk om je hele pand goed te onderhouden", zo vervolgt Jan Haakma. "Zo heb je bij storm, regen of hagel de minste kans op lekkage of losvliegende delen. Loop ook regelmatig je leidingen even na, want zo voorkom je verstoppingen. En heb je bomen die scheef hangen, haal ze dan tijdig weg. Met dit soort preventieve maatregelen voorkom je mogelijk schade."

"Ga in gesprek met je adviseur", is het belangrijkste advies dat ik geven kan", vertelt Rudolf Veijer. "Wil je je bedrijf uitbreiden. Heb je plannen voor een hele rits zonnepanelen op het dak? Neem dan vóór de aanschaf van zonnepanelen contact op met je risicospecialist zodat zij je kunnen vertellen wat dit betekent voor je risico's. Zo hou je je bedrijf verzekerbaar, nu én in de toekomst."