Klimaatverandering

Schade door weersomstandigheden neemt toe

Meer weten over het risico van extreem weer voor jouw bedrijf? De risicospecialisten van Rabobank helpen je verder.

Schade door weersomstandigheden neemt toe

Lange droge zomers. Hoosbuien die kelders blank zetten en gewassen die worden vernield. Een aantal voorbeelden van extreme weersomstandigheden die veel schade kunnen veroorzaken. Lees wat dit betekent voor je bedrijfsrisico’s en welke maatregelen je kunt treffen.

1. Wat merken we nu al van klimaatverandering?

Het klimaat verandert. De afgelopen drie zomers hadden we te maken met droogte. De zomer van 2018 was extreem droog en de zomers van 2019 en 2020 waren droger dan gemiddeld (bron: KNMI). Droogte ontstaat niet in één dag, maar is een proces dat langere tijd speelt en dat ook niet is opgelost na een paar flinke regenbuien. Deze extreme buien, die we ook steeds vaker zien, kunnen veel schade veroorzaken aan woningen en bedrijfspanden. En daar waar panden worden getroffen, zijn vaak ook ondernemers de pineut.

Jan Haakma en Rudolf Veijer

2. Wat zijn de gevolgen voor ondernemingen?

"Weersextremen leiden tot nieuwe risico's. Het is op de eerste plaats belangrijk dat ondernemers zich hiervan bewust raken", vertelt Jan Haakma, Risicospecialist MKB bij Rabobank. Zijn collega Rudolf Veijer is Agrarisch Risicospecialist Verzekeren Grootzakelijk en voegt daar aan toe: "De omvang van veel bedrijven neemt toe. Door deze schaalvergroting worden ook de risico's bij extreem weer groter. Verzekeraars zien de bedragen die worden gemeld na extreem weer daardoor flink toenemen." Daarbij kun je denken aan bekende schade als ondergelopen kelders en mislukte oogsten, maar bijvoorbeeld ook aan een teruglopend rendement van zonnepanelen. Extreme hagelbuien kunnen namelijk schade veroorzaken aan zonnepanelen. Soms blijft die schade voor het oog onzichtbaar, maar zorgt het wel voor minder rendement van de panelen", vertelt Haakma.

Extreem weer in Nederland

 • Veel ondernemers in Zuidoost-Brabant, tussen Eindhoven en Weert, kunnen zich die avond van 23 juni in 2016 nog goed herinneren. De hagelstenen die plotseling uit de lucht kwamen vallen leken wel tennisballen, zo groot. De dag erna kwamen er bij verzekeraars tienduizenden mailtjes en telefoontjes binnen uit het getroffen gebied. Veel ondernemers meldden schade aan hun bedrijfspand, zeker 200 hectare kassen bleken grotendeel verwoest.
 • Op donderdag 18 januari 2018 raakte ons land ontregeld door een uitzonderlijk zware storm, met windstoten van meer dan 120 kilometer per uur. Meer dan 60 vrachtwagens kantelden, duizenden bedrijven meldden flinke schade aan hun panden.

3. Kun je je verzekeren tegen deze risico's?

De kans dat jouw bedrijf wordt getroffen door de gevolgen van extreem weer is dus aanwezig. En mocht het zover komen, dan wil je graag weer snel aan de slag. Gelukkig kun je je voor een aantal risico’s als gevolg van extreem weer verzekeren. Met een uitgebreide zakelijke opstalverzekering is het mogelijk om je bedrijfspand, kantoor of winkel tegen materiële schade die ontstaat door regen en storm te verzekeren. En voor agrarische ondernemers, met name in de akkerbouw, is de brede weersverzekering een mogelijkheid. Echter niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Daarom hieronder een aantal tips voor maatregelen welke je zelf kunt treffen.

Wil je advies over de risico’s van extreem weer voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze verzekeringsadviseurs voor persoonlijk advies.

4. Wat kan ik doen aan preventie?

Ondernemers die de juiste voorzorgsmaatregelen treffen, lopen minder risico op schade als gevolg van extreem weer. Hierbij kun je denken aan de volgende preventiemaatregelen:

Neerslag

Verminder de kans op schade door neerslag

Water is jaarlijks een veroorzaker van veel schade. Maar met een aantal eenvoudige maatregelen kun je de gevolgen van bijvoorbeeld lekkages beperken.

 • Vervang bestrating door groen. Hoe minder tegels en asfalt, hoe eenvoudiger regenwater in de bodem kan zakken. 
 • Maak dakgoten en afvoerpijpen regelmatig schoon. Als er op één plek teveel water op het dak blijft liggen, leidt dat mogelijk tot instortingsgevaar. 
 • Zorg ervoor dat het vloerniveau van je pand iets hoger ligt dan de straat. Een drempel kan helpen. 
 • Plaats waardevolle goederen op een stelling, pallet of houten blok, zeker als ze in een kelder staan. 
 • Zorg dat je bij wateroverlast altijd de hoofdstroom uitschakelt.
Droogte

Wat kun je zelf doen tegen droogte?

Vooral agrarische ondernemers lopen een groot risico bij langdurige droogte. Onderstaande tips kunnen helpen de schade te verkleinen.

 • Zorg ervoor dat een aantal dakgoten en regenpijpen water opvangen. Bijvoorbeeld in de aangrenzende sloot, een wadi, ondergrondse waterbuffer of regenton. Zo kun je dit opgevangen water bij droogte weer gebruiken. 
 • Voorkom plaatsen waar op warme dag zelfontbranding als gevolg van broei kan ontstaan of neem preventieve maatregelen in de vorm van broeidetectie waardoor het risico tijdig wordt gesignaleerd.
Storm

Verminder de kans op schade door Storm of hagel

De afgelopen jaren worden we steeds vaker verrast door harde windstoten. Ze kunnen niet alleen schade aan je pand veroorzaken, maar ook aan de omgeving, dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen.

 • Controleer regelmatig of schotels, vlaggenmasten, dakpannen en reclameborden goed bevestigd zijn. Maar ook losse of dode boomtakken in de omgeving van je pand. 
 • Zorg voor een periodiek onderhoud van lichtstraten en dakramen.

Verminder de kans op schade door onweer

Onweer kan niet alleen zorgen voor schade aan je apparatuur, het kan ook voor onveilige situaties zorgen. Bescherm je pand dus tegen blikseminslag.

 • Plaats een bliksemafleider op het dak.
 • Schakel bij een voorspelling van slecht weer elektriciteit uit voordat je het pand verlaat.

"Het is sowieso belangrijk om je hele pand goed te onderhouden", zo vervolgt Jan Haakma. "Zo heb je bij storm, regen of hagel de minste kans op lekkage of losvliegende delen. Loop ook regelmatig je leidingen even na, want zo voorkom je verstoppingen. En heb je bomen die scheef hangen, haal ze dan tijdig weg. Met dit soort preventieve maatregelen voorkom je mogelijk schade."

"Ga in gesprek met je adviseur", is het belangrijkste advies dat ik geven kan", vertelt Rudolf Veijer. "Wil je je bedrijf uitbreiden. Heb je plannen voor een hele rits zonnepanelen op het dak? Neem dan vóór de aanschaf van zonnepanelen contact op met je risicospecialist zodat zij je kunnen vertellen wat dit betekent voor je risico's. Zo hou je je bedrijf verzekerbaar, nu én in de toekomst."