InkomenVoorElkaar

De WIA-verzekering die zorgt voor inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Onderdeel van Rabo RisiGo

 
 
  • ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid inkomenszekerheid
  • zelf bepalen wie welk deel van de premie betaalt
  • arbeidsongeschikte werknemers betalen geen premie

Kenmerken

Kenmerken InkomenVoorElkaar

InkomenVoorElkaar biedt uw werknemers inkomenszekerheid als zij in de WIA terecht komen. Uw medewerker kan rekenen op een vooraf bepaald percentage van het laatstverdiende loon. Onafhankelijk of en hoeveel uw werknemer nog werkt en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Re-integratieverplichtingen gedekt

Als een medewerker ziek wordt, bent u vanaf de eerste ziektedag verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie. Denk aan de poortwachter verplichtingen om uw zieke werknemer terug te laten keren in de huidige functie. En als dat niet lukt, moet u samen op zoek naar ander werk. Wij helpen u daarbij met de WIA Re-integratieservice: advies en ondersteuning bij re-integratie van (tijdelijke) uitgeschakeld personeel.

Zodra duidelijk is dat uw werknemer niet kan terugkeren in zijn of haar functie, dan kunt u een beroep doen op de WIA Re-integratie service. Daarbij ligt de focus op lange termijn herstel. De kosten die voortvloeien uit het re-integratieadvies vergoedt Interpolis voor 100%.

Kosten

Kosten InkomenVoorElkaar

De premie hangt af van een aantal factoren:

  • de sector
  • de uitkeringsduur
  • maximum loon
  • u bepaalt of u de kosten (gedeeltelijk) van de verzekering door uw werknemers laat betalen

Uw adviseur helpt u graag met het maken van de premieberekening.

Voorwaarden

Voorwaarden InkomenVoorElkaar

Als u InkomenVoorElkaar wilt afsluiten, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. U kunt deze hieronder downloaden.

Voorwaarden InkomenVoorElkaar

Voorwaarden InkomenVoorElkaar Extra

Wilt u weten wat de premie bedraagt van InkomenVoorElkaar? Vraag dan een premievoorstel aan.