WGA-Eigenrisicodragersverzekering

De voordelen van deze verzekering

  • dekking voor uw kosten als WGA-eigenrisicodrager
  • uitkering voor medewerkers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn
  • uitkering voor medewerkers die 80% tot 100% arbeidsongeschikt zijn, maar niet duurzaam
  • korter ziekteverzuim door re-integratieservice
  • u kunt naast WGA Eigenrisicodrager ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden

Vraag de WGA-Eigenrisicodragersverzekering aan

U kunt WGA-Eigenrisicodragersverzekering aanvragen via een Rabobankadviseur. Ook voor een adviesgesprek kunt u bij de Rabobank terecht. Maak hieronder een afspraak. U wordt dan teruggebeld. 

Dekking voor uw financiële risico’s als eigenrisicodrager voor de WGA

Als u WGA-eigenrisicodrager wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor al uw werknemers die in de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) terechtkomen. Dus zowel uw vaste als tijdelijke werknemers. De WGA regeling gaat in als een werknemer langer dan 104 weken ziek is en minimaal 35% arbeidsongeschikt is. De eerste tien jaar betaalt u hun WGA-uitkering. Dit financiële risico dekt u af met de WGA-Eigenrisicodragersverzekering van Interpolis.
U kunt alleen een WGA Eigenrisicodragersverzekering bij Interpolis afsluiten als u ook Ziektewet eigenrisicodrager bent. Als Ziektewet eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor tijdelijke werknemers die in de Ziektewet terecht komen.

Kosten

Kosten WGA-Eigenrisicodragersverzekering

Verschillende factoren bepalen de hoogte van uw premie:

  • het premiepercentage
  • de individuele medewerkersgegevens, zoals het jaarloon en type dienstverband

Uw Rabobankadviseur helpt u graag bij het afstemmen van de verzekering en premie op uw situatie. Als u lid bent van een branchevereniging, levert u dit vaak extra voordeel op. Vraag ernaar bij uw vereniging of bij uw Rabobankadviseur.

Kenmerken

Kenmerken WGA-Eigenrisicodragersverzekering

Een uitkering voor medewerkers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn

Met de WGA-Eigenrisicodragersverzekering ontvangen uw medewerkers die tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt zijn een uitkering, maar draait u als eigenrisicodrager niet voor die kosten op. Dit geldt ook voor de WGA-uitkering van uw medewerkers die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt zijn.

Het UWV verzorgt de WGA-uitkering, maar berekent de uitkering aan u door. Van Interpolis ontvangt u daarna eerst de loongerelateerde uitkering. Vervolgens ontvangt u de vervolguitkering of de loonaanvullingsuitkering tot maximaal de hoogte van de vervolguitkering. Zo hoeft u de WGA-uitkering aan uw medewerkers niet zelf te bekostigen.

Hulp bij uw re-integratie inspanningen

De WIA re-integratieservice van Interpolis helpt met de begeleiding van de arbeidsongeschikte werknemer, door het inzetten van activiteiten en diensten die het herstel van de werknemer bevorderen. Interpolis vergoedt deze activiteiten die zij vanaf 104 weken ziekte adviseren.

Hulp bij ziektewetmanagement

Aanvullend op uw WGA-Eigenrisicodragersverzekering kunt u bij Interpolis ook Ziektewetmanagement afsluiten. Interpolis voert dan voor u de Ziektewet uit. Uw zieke ex-medewerker krijgt deskundige hulp bij het herstelproces. En Interpolis stelt het recht, de hoogte en de duur van de uitkering aan uw ex-medewerker vast. Interpolis keert direct aan uw ex-medewerker uit en verhaalt de uitkering op u. Wilt u ook dekking voor de financiële lasten als Ziektewet Eigenrisicodrager? Dan is WerkAttent Uitgebreid van Interpolis misschien de oplossing voor u.

Lees meer over WerkAttent Uitgebreid

Vertrouwd verzekerd via de Rabobank

De Rabobank werkt als bemiddelaar voor schade- en zorgverzekeringen van Interpolis. Van de Rabobank krijgt u informatie over uw verzekeringen en financiële zaken. Bij Interpolis kunt u terecht voor snelle en professionele schade-afhandeling.

Online ziek melden

U kunt uw zieke medewerker via het online meldloket of de app VerzuimInzicht. 

Voorwaarden

Voorwaarden WGA-Eigenrisicodragersverzekering

Als u deze verzekering wilt afsluiten, lees dan eerst de voorwaarden.

Voorwaarden WGA-Eigenrisicodragersverzekering

Vraag de WGA-Eigenrisicodragersverzekering aan

U kunt WGA-Eigenrisicodragersverzekering aanvragen via een Rabobankadviseur. Ook voor een adviesgesprek kunt u bij de Rabobank terecht. Maak hieronder een afspraak. U wordt dan teruggebeld.