Borgstellingskrediet

Lenen met steun van de overheid

  • voor gezonde MKB bedrijven
  • vergroot de toegang tot bancair krediet
  • extra mogelijkheden voor starters en innovatieve bedrijven

Garantstelling door de overheid

Een borgstellingskrediet is een lening waarvoor de Nederlandse overheid voor een deel garant staat. Als u onvoldoende zekerheden kunt verstrekken, kan een borgstellingskrediet toch zorgen voor de financiering om uw plannen mogelijk maken.

Kenmerken

Gunstige invloed op de rente

Door de aanvullende zekerheid van de overheid wordt het risico van uw financiering voor de Rabobank lager. Dit kan een gunstig effect hebben op de rente die u betaalt over uw financiering. Voor de garantstelling betaalt u eenmalig provisie aan de overheid. 

Starter of innovatief bedrijf

Voor starters en innovatieve ondernemers zijn er extra mogelijkheden tot borgstelling. Vraag hiernaar bij uw Rabobankadviseur.

Aanvragen borgstellingskrediet

De Rabobank beoordeelt of u een borgstelling kunt krijgen, eventueel vragen wij goedkeuring aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dit is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Ook regelen wij de administratieve afhandeling van de aanvraag voor u.

Kosten

Kosten borgstellingskrediet

Een financiering is maatwerk. Uw Rabobankadviseur kan u meer vertellen over de kosten van het borgstellingskrediet. Maak daarvoor een afspraak.

Voorwaarden

Voorwaarden borgstellingskrediet

Op het borgstellingskrediet zijn voorwaarden van toepassing. Wij vertellen u hier graag meer over. Maak een afspraak met uw Rabobankadviseur.

Een borgstelling is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als u al eerder overheidssteun ontving.

Contact

Rabobank