Behoefte aan extra liquiditeit om door te groeien met je bedrijf? Factoring is een zakelijk krediet op basis van de uitstaande facturen aan je debiteuren. Hiermee krijg je extra speelruimte om te investeren in je onderneming. Deze financiering is geschikt voor ondernemingen met een omzet van minimaal € 5.000.000 met een financieringsbehoefte vanaf € 1.000.000.

je beschikt snel over extra financiering waarmee je kunt investeren in groei vandaag gefactureerd, morgen geld op je rekening je bepaalt zelf hoeveel financiering je gebruikt meestal een hogere financiering in vergelijking met andere financieringsproducten
Maak een afspraak

Wat is factoring?

Factoring is financiering op basis van je debiteuren; de financieringsruimte wordt bepaald op basis van de actuele debiteurenstand. Deze uitstaande facturen aan je debiteuren vormen het onderpand van je financiering. Soms is daarnaast ook voorraadfinanciering mogelijk. Bij voorraadfinanciering is je voorraad het onderpand voor extra financiële ruimte.

Waarom kiezen voor factoring?

Factoring kan aantrekkelijker zijn dan andere financieringsvormen zoals een rekening courant krediet. Je financieringsruimte beweegt mee met je omzet of voorraadstand. Hierdoor biedt factoring flexibiliteit voor jouw onderneming.

Factoring kan passend zijn als je te maken hebt met:

sterke groei of sterke seizoenfluctuatiesoplopende debiteurenstand of lange betaaltermijnentoenemende liquiditeitsbehoeftemogelijkheden op inkoop- of betalingskortinggroeiende export

Debiteurenfinanciering

kan geschikt zijn als je:

actief bent in de business to business markt afgeronde prestaties levert (geen sprake van deel-, project- of termijnfacturatie) een jaarlijks omzetvolume van minimaal € 5.000.000 hebt behoefte hebt aan werkkapitaalfinanciering vanaf € 1.000.000 een geautomatiseerde administratie hebt
Maak een afspraak

Voorraadfinanciering

kan geschikt zijn als je:

al debiteurenfinanciering hebt en aanvullend behoefte hebt aan voorraadfinanciering minimaal € 500.000 wilt financieren bovenop de debiteurenfinanciering; hiervoor is een financierbare voorraad nodig van minimaal € 1.000.000 voorraad hebt in Nederland
Maak een afspraak
Kenmerken

Factoring is maatwerk

Bij factoring moet je op de volgende dingen letten:

factoring is maatwerk; samen met je adviseur bespreken we de specifieke mogelijkheden voor jouw financieringsaanvraagde financieringsruimte is afhankelijk van de waarde van je debiteuren en eventueel voorraadstandje gaat een contract aan van minimaal twee jaartijdens de opstartfase leggen we een systeemkoppeling en leggen we uit hoe de systemen werken

Contract na afloop opzeggen

Na afloop van het factoringcontract wordt het contract automatisch met een jaar verlengd. Als je dit niet wilt, dan kun je het contract opzeggen. In dit geval zorg je ervoor dat je tenminste drie maanden voor de einddatum van het contract schriftelijk het contract opzegt.

Contract tussentijds opzeggen

Een factoringcontract is een meerjarige overeenkomst van minimaal 24 maanden. Het is mogelijk om het contract tussentijds op te zeggen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Hoe werkt het?

Goed voorbereid van start met factoring

Voordat je gebruik kunt maken van factoring, regelen we een aantal zaken voor je. In het opstartproces stellen wij vast welke debiteuren in aanmerking komen voor factoring. Door samen het opstartproces zorgvuldig te doorlopen, zorgen wij ervoor dat de financiering aansluit op je situatie.

  1. In een persoonlijk gesprek bespreek je samen met je eigen adviseur je wensen en behoeften.
  2. Onze factoringspecialist bespreekt vervolgens met jou de mogelijkheden.
  3. Als factoring een geschikte oplossing blijkt, doen we een analyse van debiteuren en/of voorraad, en een kredietbeoordeling.
  4. Bij akkoord onderteken je de offerte.
  5. Tijdens de opstartfase maken we een elektronische koppeling met je administratie. Zo worden je debiteurengegevens automatisch uitgewisseld. 
  6. Je kunt aan de slag! Je bepaalt zelf hoe vaak je jouw financiering opvraagt.
Kosten

Voor factoring betaal je variabele rente, provisie en commissie. Het rentetarief spreken we bij de start met elkaar af. Dit rentetarief kan tijdens de contractperiode wijzigen. De hoogte van de provisiekosten hangt af van je kredietlimiet en het werkelijke gebruik van je factoringfaciliteit.

Daarnaast kunnen er bijzondere kosten bij je in rekening gebracht worden voor contract-, bank-, audit- en/ online portal kosten.

Kosten bij tussentijds opzeggen

Bij het tussentijds opzeggen van factoring betaal je rentekosten, eventueel aangevuld met provisiekosten over de resterende contractperiode. De hoogte van deze kosten wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde gebruik van de factoringfaciliteit in de voorgaande 12 maanden.

Als het contract in het eerste jaar wordt opgezegd, worden er ook commissiekosten in rekening gebracht over de resterende periode van de contractduur. Dit is niet van toepassing als het contract na het eerste jaar wordt opgezegd.

Voorwaarden

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Rabobank wil haar dienstverlening aan kleinzakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering