Ondernemer bezig met liquiditeitsprognose in verband met corona

Zo kun je een liquiditeitsprognose maken

Een liquiditeitsprognose kan jou als ondernemer helpen om je cashflow zo goed mogelijk in kaart te brengen. Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in de tekorten aan cash die in de komende maanden kunnen ontstaan, zodat je daar tijdig op kunt inspelen. Je kunt de liquiditeitsprognose ook gebruiken om een financieringsaanvraag te onderbouwen. Op deze pagina lees je hoe je zo’n prognose kunt opstellen en vind je een template waarmee je zelf in Excel aan de slag kunt.

Wat is een liquiditeitsprognose?

Een liquiditeitsprognose is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in de nabije toekomst. Het is een voorspelling van je cashflow die per maand inzicht geeft in de verwachte geldbehoefte en die laat zien hoeveel cash je van maand tot maand tot je beschikking hebt.

Waarom maak je een liquiditeitsprognose?

Ondernemen is vooruitzien. Met een liquiditeitsprognose heb je een voorspelling die inzicht geeft in de geldbehoefte van de komende periode. Hiermee kan je inschatten of je in de komende maanden voldoende cash hebt om aan je verplichtingen te voldoen. Als blijkt dat je geld tekortkomt, dan kun je gericht aan een oplossing werken om het hoofd financieel boven water te houden. Mogelijk moet je een beroep doen op je reserves of (extra) krediet van de bank aanvragen.

Bij een online financieringsaanvraag is een liquiditeitsprognose niet verplicht. Een liquiditeitsprognose kan je in het persoonlijk gesprek met onze adviseur wel helpen om je aanvraag te onderbouwen en aan te tonen dat je de rente en aflossing kunt betalen. Daarom kan het raadzaam zijn om zo’n prognose op te stellen.

Voorbeeld liquiditeitsprognose

Zelf aan de slag in Excel? Met ons template maak je stap voor stap een liquiditeitsprognose voor jouw bedrijf.

Zo kun je een liquiditeitsprognose maken

1
Maak scenario's van je inkomsten
2
Bepaal hoe je je uitgaven kunt beperken
3
Bepaal je liquiditeitsbehoefte
4
Onderbouw je financieringsaanvraag

Stap 1: Maak scenario’s van je inkomsten

Gebruik één of meerdere scenario’s als uitgangspunt om de inkomsten van jouw bedrijf te voorspellen. Je kunt bijvoorbeeld de meest recente economische prognoses van RaboResearch gebruiken om een prognose te maken van je omzet.

Het is waardevol om meerdere scenario’s door te berekenen, waaronder een worstcasescenario. Hierin schets je wat er gebeurt als de zaken nog meer tegenzitten dan je op dit moment verwacht.

Stap 2: Bepaal wat je kunt doen om je uitgaven te beperken

Als je geconfronteerd wordt met een daling van inkomsten, is het logisch om je uitgaven daarop af te stemmen. Je kunt bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen:

Stel niet-noodzakelijke investeringen waar mogelijk uit. Probeer met je klanten en je leveranciers in gesprek te gaan over bijvoorbeeld betaaltermijnen. Wellicht zijn sommige klanten in staat om je sneller te betalen en zijn leveranciers bereid je tegemoet te komen door langere betalingstermijnen te bieden.

Stap 3: Bepaal je liquiditeitsbehoefte

Zet nu alle verwachte inkomsten en uitgaven van je onderneming op een rij. Houd ook rekening met eventuele btw-afdrachten, aflossingen en privé-onttrekkingen. Maak een overzicht op maandbasis, zodat schommelingen door bijvoorbeeld seizoensinvloeden of het uitbetalen van vakantiegeld zichtbaar worden. Voeg je huidige banksaldo als vertrekpunt toe. Reken vervolgens per maand door hoe dit saldo verandert. Zo kun je een goede schatting maken of je cash tekortkomt en welk bedrag je eventueel nodig hebt als aanvullende financiering. Heeft je bedrijf te maken met financiële problemen? Lees tips en adviezen van onze experts en ontdek wat je nu kunt doen. Kom je er nog steeds niet uit? Ook dan helpen we je graag verder.

Stap 4: Onderbouw je financieringsaanvraag

Na een online financieringsaanvraag volgt een persoonlijk gesprek met een accountmanager van je eigen Rabobank. Heeft je bedrijf voldoende inkomsten om de rente en aflossing op de financiering te betalen?

Toon in je liquiditeitsprognose dus aan dat je over een langere termijn voldoende cashflow hebt om de financiering te dragen.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer