NL logistiek

In focus

Economisch Kwartaalbericht december 2021

08 - 12 - 2021

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 4,5 procent. In 2022 verwachten we een economische groei van 2,9 procent. Dit is lager dan eerder geraamd en komt door strengere coronamaatregelen en een hoger dan verwachte inflatie. Laatstgenoemde komt in 2022 uit op 3,8 procent en in 2023 op 2,1 procent. In het najaar van 2022 daalt de inflatie waarschijnlijk fors. In veel sectoren drukken personeelstekorten de groei.

Lees de reeks analyses over de Nederlandse economie en sectoren en de wereldeconomie hieronder.

Nederland: Nieuwe coronagolf en hoge inflatie remmen economische groei in 2022
We verwachten voor 2022 een economische groei voor Nederland van 2,9 procent, lager dan eerder geraamd. Oorzaken zijn strengere coronamaatregelen en een hoger dan verwachte inflatie. Lees de achtergronden in dit artikel.

Sectorprognoses: inflatie en personeelstekort drukken groei in veel sectoren komend jaar
De Nederlandse economie kwam de afgelopen kwartalen flink op stoom, waardoor tekorten aan materialen en arbeidskrachten opliepen. De komende tijd remmen de aangescherpte coronamaatregelen de groei af. Daar komen de gevolgen van de veel hoger dan verwachte inflatie nog bij. Lees ook meer verdieping op de verschillende sub-sectoren en de omzetprognoses.

Blik op de wereld: inflatie en varianten op inflatie
De economie herstelt snel van de coronacrisis, maar door wereldwijde onevenwichtigheden gaat dit gepaard met de nodige groeipijn. Hierdoor loopt de inflatie hoog op. Lees de achtergronden in dit artikel.

Piek prijsgroei bereikt, maar afkoeling huizenmarkt lijkt nog ver weg
Huizenprijzen stijgen dit jaar naar verwachting met 14,9 procent en in 2022 met 12,4 procent. Dit jaar verwachten we 222.000 transacties en volgend jaar 188.000. Lees de achtergronden in dit artikel.