Update

Blik op de wereld: inflatie en varianten op inflatie

8 december 2021 6:42

De economie herstelt snel van de coronacrisis, maar door wereldwijde onevenwichtigheden gaat dit gepaard met de nodige groeipijn. Hierdoor loopt de inflatie hoog op.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Containers in Chinese harbour
Infographic BODW

Dit jaar gaat de geschiedenisboeken in als een jaar van een sterk economisch herstel. Het bbp van een groeiend aantal landen is dankzij dit herstel terug op het niveau van voor de pandemie, al is dit echter nog lang niet overal het geval. De onevenwichtigheid tussen landen is vrij groot. Dit heeft onder meer te maken met de sectorsamenstelling, met de ruimte om door begrotingsbeleid de economie te ondersteunen en met de capaciteit van de medische zorg en toegang tot vaccins.

Tabel 1: Verwachtingen voor belangrijkste economieën

Tabel 1
Bron: RaboResearch

Zet de groei in 2022 door?

Zo’n twee jaar na de uitbraak van de pandemie worden de vooruitzichten nog bepaald door de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Inmiddels werpt de Omikron-variant haar schaduw vooruit. Het afgelopen jaar heeft echter laten zien dat het aanpassingsvermogen van bedrijven en gezinnen aan de nieuwe omstandigheden groot is. De steunmaatregelen van zowel centrale banken als overheden spelen natuurlijk een stevige rol.

Onze huidige ramingen reflecteren een gematigder groeitempo ten opzichte van het afgelopen jaar. De meeste economieën zijn immers weer zo goed als terug op het niveau van voor de pandemie. Het onderliggende groeitempo zwakt daarnaast ook iets af. Dit is vooral duidelijk terug te zien in de verwachtingen voor 2023.

Voorzichtigheid

Het komende jaar is er in elk geval geen sprake van een ‘normale’ conjunctuurontwikkeling, waarin de meeste economische indicatoren een redelijk voorspelbare dynamiek hebben. Dit betekent dat we opnieuw rekening moeten houden met een zeer grillig verloop, waarin vraag en aanbod elkaar niet altijd goed kunnen vinden, en met bijstellingen van economische vooruitzichten naargelang de evolutie van het coronavirus.

De voor de hand liggende verklaring voor de hoge inflatie is kwantitatieve verruiming van de centrale banken. Dat verklaart echter niet waarom de stijging van de consumentenprijzen in de twaalf voorafgaande jaren zo laag is gebleven. Zoals wij in eerdere kwartaalberichten schreven, spelen de door corona ontstane mismatches en zweepslageffecten een grotere rol. De inflatie wordt vooral via de internationale aanvoerlijnen geïmporteerd. Wanneer dit vervolgens leidt tot forse loonstijgingen kan de inflatie op de langere termijn stand houden. In de eurozone zien we daar (nog) niets van terug, ondanks de arbeidskrapte in sommige sectoren en sommige landen. In de Verenigde Staten is de loongroei beduidend hoger. Het is niet voor niets dat de Federal Reserve inmiddels een stuk meer bezorgd is over de inflatie dan de Europese Centrale Bank.

Andere bevindingen

In de uitgebreide versie van Blik op de wereld: inflatie en varianten op inflatie staan meer bevindingen.

    Zo wordt duidelijk dat de Amerikaanse goederenconsumptie en -import een belangrijke impuls voor de inflatie is geweest. De piek van de internationale transportprijzen lijkt inmiddels achter ons te liggen. Door de hoge inflatie en de verbeteringen op de arbeidsmarkt is de Federal Reserve van plan om het beleid op een wat hoger tempo te normaliseren dan eerder werd aangenomen. Wij denken niet dat de ECB dit voorbeeld zal volgen. Ook volgend jaar zal de ECB staatsobligaties blijven kopen door kwantitatieve verruiming. Dit drukt kapitaalmarktrentes. De depositorente blijft daarnaast onveranderd op -0,50 procent. Het uiteenlopende beleid zorgt voor volatiliteit op zowel de rente- als de valutamarkten. Het is bovendien onze verwachting dat de recente appreciatie van de dollar ten opzichte van de euro stand zal houden. Wij zien de recente appreciatie van de dollar niet alleen als het gevolg van oplopende renteverwachtingen in de Verenigde Staten, maar ook van een hernieuwde vraag naar veilige havens in het licht van de vertraging van de Chinese economie en een onzekere geopolitieke situatie.