Update

Start-up Tech2B helpt de maakindustrie digitaliseren!

2 juli 2021 13:59

Samenwerken in de keten is voor bedrijven uit de maakindustrie steeds belangrijker. Bedrijven die met elkaar samenwerken en met elkaar in verbinding staan, zijn beter in staat om uitdagingen in de keten op te vangen, maar ook om op de wereldmarkt te concurreren. Het digitaliseren van bedrijven draagt bij aan het met elkaar in verbinding zijn. In dit artikel vertelt start-up Tech2B hoe zij bedrijven in de maakindustrie helpen beter samen te werken door digitalisering.

GettyImages-1176843801

Digitaliseren van het MKB

De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Eerder publiceerden we al over de uitdaging in tekorten aan grondstoffen en hogere grondstofprijzen die van invloed zijn op een productieketen. Daarnaast is voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk om te concurreren met wereldwijde aanbieders. De tijd die nodig is om een product op de mark te brengen (time to market) wordt steeds korter en producten hebben een steeds kortere levenscyclus. Om de (algehele) doorlooptijd te verminderen, moet de productieketen zich steeds meer instellen op wisselende productievolumes, kortere levertijden, kleinere series en het produceren van klant specifieke varianten. Hiervoor is het cruciaal dat bedrijven niet alleen vergaand gedigitaliseerd zijn, maar ook dat ze digitaal met elkaar in verbinding staan. Digitalisering is al jaren een belangrijk thema in de maakindustrie, maar in de praktijk blijkt dat vooral MKB-bedrijven hierop achterlopen.

Sjors Hooijen, oprichter van Tech2B, vertelt: “Kleinere bedrijven hebben vaak moeite om hun orderstroom goed te managen. Ze hebben geen ERP informatiesysteem en communiceren met andere bedrijven via papier, e-mail en telefoon”. Wat is de reden dat MKB-bedrijven onvoldoende gedigitaliseerd zijn? Volgens Sjors hebben kleinere bedrijven vaak niet de middelen, kennis of capaciteit om de benodigde investeringen in digitaliseren te doen. Hij geeft aan: “Bedrijven met grote capaciteiten en financiële middelen kunnen redelijk snel meegaan in de digitalisering die nodig is om te blijven innoveren. Wij zien dat de (kleine) toeleverende bedrijven binnen de maakindustrie deze slagkracht nog niet kunnen maken. Bedrijven onder de 10 medewerkers blijven achter op het gebied van digitalisering”.

Dat vooral de bedrijven onder de 10 medewerkers achterblijven op het gebied van digitaliseren is een probleem voor heel de keten, van kleine toeleverancier tot aan de grote producenten, zo ook voor de OEM’er. Om te kunnen concurreren op de wereldmarkt zullen namelijk ook de grote producenten steeds vaker samen met hun toeleveranciers die concurrentie aan moeten gaan. Efficiënt samenwerken is dan ook noodzakelijk om met de juiste marge te overleven en gezamenlijk de concurrentie met bedrijven uit onder andere Azië aan te kunnen.

Een platform om elkaar te vinden en met elkaar samen te werken

De constatering dat toeleveranciers onvoldoende gedigitaliseerd waren en niet efficiënt samenwerkten met hun eindgebruikers, was de reden dat Sjors samen met zijn compagnons Paul en Dirk Wouters een platform hebben opgezet: Tech2B. Tech2B is een overkoepelend online platform dat leveranciers verbindt met inkopers en als doel heeft om makkelijk en overzichtelijk een koppeling te maken tussen een vraag naar onderdelen of diensten en een geschikte leverancier. Zowel toeleveranciers als inkopers kunnen zichzelf aanmelden op het platform en vervolgens met elkaar samenwerken.

“Maakbedrijven efficiënt en op een betrouwbare manier laten samenwerken en het creëren van betere vindbaarheid en meer transparantie in de supply chain binnen de lokale keten.”

3 voordelen van het platform Tech2B

  1. Toeleveranciers zijn makkelijker te vinden. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor de toeleverancier, maar ook voor de inkopers. Sjors geeft aan: “Inkopers maken voor 80% van hun orders gebruik van vaste leveranciers. De overige 20% van de orders bestaan uit spoedjes of speciale orders. Met die 20% zijn inkopers echter wel 80% van hun tijd kwijt omdat ze niet meteen de juiste leverancier vinden. Wij verhelpen dit probleem omdat je met één klik op de knop de opdracht uitzet bij alle leveranciers die voldoen aan jouw vereisten”.

  2. Tech2B stelt toeleveranciers en inkopers in staat om efficiënter met elkaar samen te werken op het platform. Sjors: “De orderstroom tussen bedrijven vindt nu vaak plaats op papier, via email of telefoon. Offerteaanvragen worden door verschillende partijen ingevoerd, afgedrukt en per mail opnieuw verstuurd aan een ander bedrijf. De werkwijze is niet optimaal en erg fout gevoelig”. Met het platform van Tech2B vinden de orders plaats binnen één systeem waarin alle processen geautomatiseerd zijn: van het versturen van orders tot het verwerken van bevestigingen. Alle partijen die samenwerken op het platform hebben inzicht in de actuele status van de order. De kans op fouten door onoverzichtelijk mailverkeer wordt hierdoor kleiner.

  3. Bedrijven hoeven niet zelf te investeren om digitaal samen te werken. Het platform is tevens cloudbased, waardoor langdurige integratie of implementatietrajecten niet nodig zijn. Zowel leveranciers als eindgebruikers kunnen gebruiken maken van het platform in abonnementsvorm. Dit versterkt de samenwerking binnen de keten.

“De concurrentiepositie van industriële bedrijven wordt in toenemende mate bepaald door de mate waarin zij weten samen te werken in een netwerk op het gebied van ontwerp, fabricage en onderhoud van producten. Hierin is digitalisering een kritische randvoorwaarde voor deze ontwikkelingen: bedrijven moeten in staat zijn om op een gecontroleerde manier gegevens te delen. Via Tech2B kan gecontroleerd contact gelegd worden en data worden gedeeld”, aldus Sjors Hooijen.

Tech2B foto
Sjors Hooijen (oprichter Tech2B), Michel Ziekman (accountmanager Rabobank) en Paul Wouters (oprichter Tech2B)

Een start-up in stroomversnelling

Tech2B kan met recht gezien worden als een veelbelovende start-up. Drie jaar geleden zijn de drie oprichters Sjors, Dirk en Paul met een missie gestart om de maakindustrie met elkaar te verbinden en te digitaliseren. Michel Ziekman, accountmanager Rabobank, geeft aan: “Wij vinden het belangrijk om bedrijven in de industrie te helpen met digitaliseren en ze in staat te stellen om beter met elkaar samen te werken. Omdat Tech2B hier een belangrijke bijdrage aan levert, hebben ze vorig jaar een Rabo Innovatie Lening ontvangen. Dit is een lening speciaal voor start-ups die een belangrijke bijdrage leveren aan de digitalisering of verduurzaming van de maatschappij”.

Onder andere met deze lening heeft Tech2B het platform verder kunnen ontwikkelen. Inmiddels zijn er ruim 600 betalende klanten actief op het platform en zijn er concrete plannen om het platform ook uit te breiden naar het buitenland, onder andere naar Engeland. Sjors: “In Engeland hebben de maakbedrijven dezelfde problemen als in Nederland: ze willen minder fouten, een kortere doorlooptijd en snel nieuwe partners kunnen vinden”.

Naast uitbreiden naar andere landen wordt de komende tijd ook het platform zelf uitgebreid. Zo is inmiddels een online viewer toegevoegd. Hiermee kun je 2D- en 3D-ontwerpen in meer dan 90 bestandsformaten rechtstreeks bekijken in je browser. En in de toekomst is het wellicht zelfs mogelijk om opdrachten met tekeningen rechtstreeks door te zetten naar de machines. Dit alles zonder dat er papier (en wellicht mens) aan te pas komt.

Rabo Innovatielening

Rabobank helpt ondernemingen met de financiering van innovaties. Juist als er nog geen bewezen resultaten, cashflow of betalende klanten zijn. Ben je bezig met ontwikkelingen die bijdragen aan digitalisering, verduurzaming van de maatschappij of vitaliteit? Heb je een idee waarmee je met jouw bedrijf kunt vernieuwen en wil je graag meer weten over de mogelijkheden? Lees dan meer over de Rabo Innovatielening of neem contact op met de accountmanager van jouw lokale Rabobank.