Update

Toekomst fysiotherapie vraagt om samenwerken en beter verdienmodel

30 maart 2022 9:00

Volgens Vektis maken inmiddels meer dan 4 miljoen patiënten gebruik van fysiotherapie. Deze toenemende vraag heeft verschillende gevolgen voor de branche. Behandelingen op afstand wordt steeds vaker onderzocht en fysiotherapeuten verkennen samenwerking met andere zorgverleners. Benieuwd wat dit betekent voor de hele branche? Ontdek het hieronder.

Fysiotherapeuten verkennen samenwerking

Fysiotherapeuten werken vaak samen met andere zorgverleners. Zij kunnen zich aansluiten bij de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of Werkgevers Vereniging Fysiotherapie (WVF). Ook zijn er steeds meer regionale organisaties. In 2021 is het Programma Organisatiegraad in de Paramedische Zorg een samenwerking in de regio gestart. Het programma helpt nieuwe en bestaande regionale samenwerkingsverbanden en netwerken met hun organisatie. Met deze samenwerking kan het ondernemerschap worden versterkt.

Ruim 10% van de praktijken met meer personeelsleden werken in een commercieel samenwerkingsverband, waarbij de uniformiteit van de formule varieert. Bijvoorbeeld het werken onder een eigen naam, wel of geen ondernemerschap of gezamenlijke inkoop bij zorgverzekeraars. Bij de ketens zijn soms private investeerders betrokken.

Een samenwerking kan ook op onderdelen plaatsvinden. Meer dan 20% van de praktijken met meer personeelsleden maakt gebruik van het gezamenlijk inkopen of delen van benodigdheden, praktijkinrichting of software. Daarnaast hebben veel praktijken informele samenwerkingsverbanden met een huisarts, thuiszorg of andere paramedisch professionals.

Voldoende personeel en vastgoed zijn uitdagingen

Ondanks het feit dat er ruim voldoende fysiotherapeuten worden opgeleid, is er toch sprake van lastig in te vullen vacatures. Veel studenten maken de opleiding niet af of houden het na een paar jaar voor gezien vanwege te weinig toekomstperspectief. Door het coronavirus is er momenteel een hoog ziekteverzuim, waardoor professionals langdurig uitvallen.

Daarnaast is de beschikbaarheid van gespecialiseerd personeel erg minimaal. Minder fysiotherapeuten leidt direct tot een lagere omzet en minder dekking voor de vaste lasten, zoals huisvesting en energiekosten. Fysiotherapeuten sluiten steeds vaker aan bij gezondheidscentra, waarin huisartsen en apothekers actief zijn. Bij aankoop en/of verbouwingen krijgen duurzaamheid en circulariteit steeds meer aandacht.

De mogelijkheden op het gebied van digitalisering

Dit jaar werkt de brancheorganisatie KNGF, samen met andere stakeholders aan de ontwikkeling van praktische aanbevelingen voor zorg op afstand binnen de fysio- en oefentherapie.

Onder zorg op afstand worden oplossingen bedoeld die het mogelijk maken om behandelingen die voorheen face-to-face plaatsvonden, (ook) digitaal plaats te laten vinden. De praktische aanbevelingen worden toegevoegd aan bestaande en nieuwe (aandoeningsspecifieke) richtlijnen. De projectgroep wil hiermee fysio- en oefentherapeuten stimuleren om vaker en meer zorg op afstand aan te bieden als dat mogelijk is.

In de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) worden gegevens verzameld vanuit de elektronische patiëntendossiers van fysiotherapeuten. Via het LDF-dashboard kunnen fysiotherapeuten hun aangeleverde data zelf gebruiken om inzichten op te doen over bijvoorbeeld de patiëntenpopulatie, dossiervoering en behandelresultaten, én om te vergelijken met verschillende landelijke en regionale benchmarks.

Preventie leidt op de lange termijn tot wijziging verdienmodel

De focus van de behandeling ligt nu nog op mensen met een klacht. Een fysiotherapeut behandelt gemiddeld 11 patiënten op één dag. Een derde van de behandelingen is gericht op chronisch zieke patiënten. Twee derde van de patiënten komt voor klachten die niet chronisch zijn, waarbij spier-, pees- en fascie aandoeningen het meest voorkomen.

Er komen steeds meer mogelijkheden om preventieactiviteiten in het verdienmodel van de fysiotherapeut op te nemen. Denk aan voorbereidingen voor operaties, de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) en activiteiten rondom valpreventie. We zien meer aandacht voor contractinnovatie: het gaat niet zozeer meer om een vaste prijs, maar om zorg die duidelijk omschrijft wat het resultaat is voor de gezondheid. Mede door het dalende aantal behandelingen per patiënt is deze contractinnovatie wenselijk.

De Rabobank werkt samen met de KNGF, Vereniging Arts en Leefstijl, Stichting Student en Leefstijl, Innovatie Platform Fysiotherapie en het Institute for Positive Health.

Ben je fysiotherapeut en wil je eens vrijblijvend sparren over de mogelijkheden voor aankoop van vastgoed, de start of overname van een praktijk of specifieke leaseoplossingen voor bijvoorbeeld behandel- en fitnessapparatuur? Neem gerust contact met ons op bijvoorbeeld via onze Medicidesks.