Update

Er is geen krapte aan IT-personeel als je anders kijkt naar talent

14 maart 2023 9:00

2022 is wederom een heel goed jaar geworden voor de IT-sector. De vooruitzichten voor 2023 laten maar weer eens zien dat de sector toekomstbestendig is gezien de groeivooruitzichten. IT blijft nog altijd in trek, onder andere door de trend binnen andere sectoren om door te gaan met digitaliseren. Het arbeidstekort blijft een grote uitdaging en de grootste groeibelemmering. De opkomst van volwassen Artificial Intelligence toepassingen gaat dat voorlopig niet oplossen, maar betere inzet van talent kan wel bijdragen aan de oplossing. Bijvoorbeeld door de focus bij werving van IT-talent meer te leggen op zij-instroming. Lees meer trends en ontwikkelingen in deze nieuwe IT-kwartaal update.

High angle view at software developer writing code while using computer and data systems in office

Terugblik 2022 en vooruitblik 2023: de trein mindert vaart

Ondanks alle macro-economische onzekerheden, zoals de internationale handel, de consumptie en inflatie, was 2022 een goed jaar voor de IT-sector. Een korte terugblik:

    De IT-sector groeide in 2022 goed door, zie figuur 1; Aan de ene kant zagen we dat onzekere macro- economische omstandigheden impact op de sector hadden door bijvoorbeeld uitstel van investeringen; Ook de hogere energieprijzen hadden impact op voornamelijk datacenters en (managed) hosters; Aan de andere kant zet de trend van digitalisering door wat zorgt voor een blijvende vraag;

Figuur 1: omzetontwikkeling IT-dienstverlening

Grafiek over talent in de IT
Bron: CBS, bewerking Rabobank

    De arbeidsmarkt bleef ook in 2022 krap waarbij de IT-sector steeds meer concurrentie krijgt van andere sectoren waar de vraag naar IT'ers ook toeneemt. De personeelskosten voor IT-bedrijven stegen soms met wel 10 tot 15%; In 2022 is de overnamemarkt stevig afgekoeld met name door inflatie en oplopende rente. Deze afkoeling vond vooral plaats in de tweede helft van 2022. Een van de belangrijkste ontwikkelingen hierbij is een daling van de verkoopprijzen van IT-ondernemingen (zie figuur 2).

Figuur 2: verloop van verkoopprijzen van Software-as-a-Service bedrijven van 2008-2022

Grafiek over talent in de IT
Bron: SAAS Capital

Vooruitblik 2023, een toekomstbestendige sector

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen voor 2023 op een rij:

    Voor 2023 verwachten we dat de IT-sector met 4% groeit. Het groeitempo is minder hard dan voorgaande jaren, met name door oplopende rente, inflatie, personeelstekorten en verder oplopende prijzen. Dit alles zorgt voor een verwachte lagere economische groei voor 2023 en 2024, echter is de vertraging minder fors dan eerder verwacht. We verwachten 2 jaar van doormodderen. De mindere groei zien we bijvoorbeeld terug in een teruglopende vraag naar hardware, waarbij dit voornamelijk betrekking heeft op investeringen in pc’s, laptops en mobiele telefoons. Voor 2023 verwachten we een krimp van ongeveer 4,5% en dit heeft voornamelijk betrekking op investeringen in pc’s, laptops en mobiele telefoons. De digitaliseringstrend zal zich blijven doorzetten. Dit blijft de vraag naar producten en diensten vanuit de IT-sector stimuleren. De sectoren toerisme, retail en mobiliteit kennen bekende voorbeelden als Booking.com, AirBnB, Uber en TripAdvisor. Maar ook in de meer traditionele zorgsector kan digitalisering een belangrijke rol spelen. De recente studie van KPMG ‘Platform revolutie in de zorg’ geeft bijvoorbeeld een mooi inzicht in hoe platforms bij kunnen dragen aan betere en toekomstbestendige zorg. De IT-sector speelt een cruciale rol in de facilitering van de transities. De IT-overnamemarkt koelt verder af in 2023. Toch zullen er zeker nog veel transacties te zien zijn in 2023. De IT-sector blijft immers nog steeds aantrekkelijk voor investeerders gezien de aanhoudende digitalisering. Daarnaast is de sector redelijk recessiebestendig in vergelijking met andere sectoren.

De AI ratrace is begonnen

2023 wordt ook het jaar van de ratrace met betrekking tot AI. Microsoft presteerde het om na de lancering van machine learning chatbot ChatGPT in november 2022 binnen 5 dagen 1 miljoen gebruikers te hebben, het snelste tijdspad ooit. In januari 2023 waren dit al 100 miljoen gebruikers. Hiermee wordt de strijd aangegaan met Google. Microsoft is goed gepositioneerd om de AI- toepassing(en) in haar productportfolio te integreren. Zo integreerde het nieuwe AI-functies in de zoekmachine Bing en webbrowser Edge. Daarnaast wordt verwacht dat in maart al de eerste nieuwe AI-functies aan Office-programma’s, zoals Word en Outlook, kunnen worden toegevoegd. Als tegenhanger op ChatGPT lanceerde Google haar eigen AI-toepassing genaamd Bard, die zich presenteert als slimme assistent. Wat de uitkomst van deze strijd ook gaat zijn, AI zal de komende jaren een belangrijke rol spelen. Lees onze bevindingen over of jij als ondernemer opgewonden moet raken van ChatGPT.

De arbeidsmarkt blijft ook in 2023 krap. Dit ondanks de introductie van AI-toepassingen zoals ChatGPT en haar potentie om bijvoorbeeld menselijke taken volledig over te nemen en te automatiseren. Ondernemers in de IT-sector zien arbeidsmarktkrapte nog steeds veruit als grootste groeibelemmering (zie figuur 3).

Figuur 3: belemmeringen IT-bedrijven

Grafiek over talent in de IT
Bron: CBS, bewerking Rabobank

Tekorten aan IT-ers zijn oplosbaar, we moeten alleen anders kijken

De recent aangekondigde ontslagen bij de big tech bedrijven (waaronder Alphabet en Meta), zullen de situatie op de arbeidsmarkt weinig veranderen. De vraag naar IT-specialisten blijft onverminderd groot bij Nederlandse-IT bedrijven. Gesprekken met HR medewerkers in de cloud sector laten bijvoorbeeld geen afkoeling van de arbeidsmarkt zien. Wellicht dat meer algemene rollen iets makkelijker ingevuld kunnen worden momenteel, maar het aanbod voor technische rollen zoals developers, cybersecurity specialisten of data scientists blijft krap en geeft daarmee uitdagingen.

Dat opleiders en het bedrijfsleven niet altijd goed op elkaar aansluiten is nu wel algemeen bekend. Met het huidige onderwijsmodel en tempo van investeringen door de overheid in het onderwijs, blijft het tekort aan IT’ers groot. De IT-sector, maar ook andere sectoren, is gebaat bij initiatieven die verandering brengen in deze situatie. Gelukkig is de sector zelf al in actie gekomen door het overhandigen van het ‘Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers” aan minister Adriaansens.

“Beste IT-teams: een tekort aan IT’ers is niet nodig als we anders kijken naar talent.”

Een van de pijlers in dit plan om meer instroom naar de arbeidsmarkt te krijgen, is om te focussen op zij-instromers. Een bestaand initiatief dat hier naadloos op aansluit betreft opleidingscentrum Techgrounds. Naast het grote tekort aan IT’ers is er ook een gebrek aan diversiteit in IT. Daarnaast is er ook ontzettend veel onbenut arbeidspotentieel in Nederland. Techgrounds heeft de visie dat een tekort aan IT’ers helemaal niet nodig is, als we anders kijken naar talent.

Daarom leidt Techgrounds verborgen talent op om met de benodigde IT- en softskills aan de slag te gaan als IT-professional. Techgrounds heeft een focus op vrouwen en talent met alle culturele achtergronden. Zo worden nieuwe doelgroepen geactiveerd met aandacht voor meer diversiteit in de IT-teams van Nederland en draagt dit bij aan de oplossing van het tekort, ook op het gebied van technisch personeel.

‘Ik heb geen idee of en welk IT-beroep bij mij past’

Techgrounds lost 2 grote obstakels op binnen de IT-sector.

1. De onbekendheid met (de kansen op) de IT-arbeidsmarkt

Dit is het eerste grote obstakel om verborgen talent te activeren, met name uit ondervertegenwoordigde groepen. Het ontbreekt aan rolmodellen en er is onbegrip over de IT-arbeidsmarkt. Men twijfelt of een IT-baan bij ze past, weet niet welke er zijn en krijgt vaak ook geen gevoel bij de functienaam en beschrijving.

Techgrounds heeft daarom het IT-arbeidsmarkt overzicht ontwikkeld. Via de gratis te downloaden Techgrounds Guide kunnen omscholers IT-beroepen ontdekken en geïnspireerd raken. In samenwerking met het UWV, gemeenten en lokale organisaties worden mensen bereikt die normaal niet in aanraking komt met IT. Door evenementen, inloopspreekuren en kennissessies te organiseren, worden mensen geïnspireerd om de IT-wereld te ontdekken. Als omscholers zich aangesproken voelen voor een carrière in IT kunnen ze zich aanmelden voor de IT-oriëntatietraining Techgrounds Pathways. In 12 dagen weten deelnemers of ze blij worden van IT en welke banen bij ze passen, op basis van hun vaardigheden en interesses. Zo maken alle IT-omscholers een bewuste keuze voor hun nieuwe baan. Voor deelnemers waardevol, maar ook voor werkgevers zodat je niet investeert in de omscholing van iemand, die na een halfjaar de baan helemaal niet leuk blijkt te vinden.

2. Het idee dat men omscholing niet kan permitteren, zeker niet zonder uitzicht op een baan

Dit is het tweede grote obstakel. Werknemers denken vaak niet genoeg geld of tijd te hebben voor omscholing. Als iemand eenmaal weet welke nieuwe IT-baan men wil, dan is omscholing namelijk nog steeds een grote stap en niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet als je geen financiële ruimte hebt, en/of de juiste diploma’s.

Daarom leidt Techgrounds verborgen IT-talent op met de juiste IT- én soft skills, om aan de slag te gaan als IT-professional. De opleiding is kosteloos voor deelnemers omdat werkgevers het opleidingsgeld betalen. Dit met behoud van uitkering, door afspraken met UWV en gemeenten. En een diploma is niet nodig. Werkgeverspartners kijken naar werk- en denkniveau. Daarnaast is er een baangarantie. De deelnemers worden gematcht met een werkgever voordat ze aan de opleiding starten.

Resultaten Techgrounds tot dusver

Inmiddels zijn meer dan 80 werkgevers aan boord bij Techgrounds die ook Techgrounds IT-talent in dienst hebben. Voorbeelden van deze werkgevers zijn partijen zoals zoals Capgemini, Sentia, Brightfox, HEMA, Randstad, PostNL, Deloitte, InQdo, MediaMonks en Rabobank.

Momenteel biedt Techgrounds 4 opleidingen aan:

    Techsupport, richting Microsoft365 (6 weken) Agile tester, richting automated of functioneel tester (3 maanden) Cloud Engineer, richting AWS of Azure (4 maanden) Salesforce, richting consultancy of development (6 maanden)

Deze opleidingen zijn samen met partner-werkgevers en technologie- partners (zoals Microsoft & Salesforce) gecreëerd zodat ze naadloos aansluiten op junior posities. De opleidingen zijn fulltime en zeer intensief, maar daardoor ook kort. Tijdens een uitgebreid assessment wordt onderzocht of deelnemers geschikt zijn voor zowel de opleiding als de werkzaamheden daarna. Deelnemers worden geselecteerd op het vereiste werk- en denkniveau, motivatie en leervermogen.

Met elke werkgever wordt gekeken wat de behoefte is voor het IT-team en hoe Techgrounds daarbij kan ondersteunen. Techgrounds heeft bijvoorbeeld een hele klas junior Cloud Engineers voor Capgemini opgeleid, maar er wordt ook opgeleid voor kleine consultancy-organisaties. Hier wordt bijvoorbeeld 1 Agile tester per jaar opgeleid. Het is interessant voor werkgevers om met Techgrounders te werken omdat deelnemers bewezen hebben gemotiveerd te zijn en snel zelfstandig aan het werk kunnen. Daarnaast bezitten de deelnemers al veel ervaring die ze hebben opgedaan in hun arbeidsverleden, wat professionaliteit en diversiteit in het team brengt. En verder ziet Techgrounds dat deelnemers langer bij een werkgever blijven werken. Aan de ene kant omdat ze de leeftijd van jobhoppen voorbij zijn en aan de andere kant omdat er een echte connectie met de werkgever is die in hun carrière heeft geïnvesteerd.

“Je moet heel wendbaar zijn en niet vasthouden aan het oude. Constant bijleren en bijscholen.”

Zo is Giordano 3 jaar geleden, in de eerste groep, omgeschoold tot Cloud Engineer. Hij wilde altijd professioneel basketballer worden, maar zijn droom viel in duigen door een blessure. Via-via kwam hij bij Techgrounds terecht en besloot hij zich om te scholen tot AWS Cloud Engineer. Na de opleiding is hij bij PostNL aan de slag gegaan en hij werkt nog steeds bij dezelfde 2 teams als tijdens de eerste dagen. ‘Met heel veel plezier en heel veel ervaring rijker ”, zoals hij zelf zegt. ‘Je staat niet stil. IT verandert constant. Als je nu iets leert, is het over 8 maanden allemaal anders. Je moet heel wendbaar zijn en niet vasthouden aan het oude. Constant bijleren en bijscholen.’ Lees hier het hele verhaal van Giordano.

In de afgelopen 3 jaar zijn al meer dan 350 deelnemers opgeleid en aan het werk gegaan in de IT. De ambitie is om de komende jaren nog honderden mensen op te leiden. Zo lost Techgrounds de mismatch op de IT-arbeidsmarkt zoveel mogelijk op en krijgen deelnemers er een duurzame baan voor terug. En extra voordeel: dit leidt ook nog eens tot een financieel gezonder leven.

Ben je benieuwd wat je kansen zijn als ondernemer in de IT? Om eens te sparren, vraag een vrijblijvend gesprek aan met onze sectorspecialisten.