Onderzoek

Woontevredenheid in de Metropoolregio Amsterdam

17 april 2023 6:00 RaboResearch

Decennialang was de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een magneet waar meer mensen vanuit andere delen van Nederland naartoe verhuisden dan andersom. Sinds 2017 zien we echter een trendbreuk: per saldo gaan er meer mensen die in de MRA woonden naar andere delen van Nederland. Dit (negatieve) migratiesaldo lijkt samen te hangen met de sterk toegenomen ‘meerprijs’ van huizen in de MRA.

Overview of Amsterdam City 2022

Woonoppervlakte en kwaliteit huizen reden voor koop buiten Amsterdam

De waardering voor de woning, buurt en de sociale cohesie (gezamenlijk de totale woontevredenheid) verklaren voor een belangrijk deel de verhuisgeneigdheid. Meer nog dan kenmerken van huishoudens. Vooral de mindere waardering van de woning is een belangrijke oorzaak van de lagere woontevredenheid en die wordt voor het belangrijkste deel verklaard door de kleinere woonoppervlakte en de staat van onderhoud van de woningen. Zeker in Amsterdam speelt dit een significant grote rol en vormt het een belangrijke verklaring voor de verhuisgeneigdheid.

De woningbouwopgave (aanbodbeleid) versnellen is dus noodzakelijk, maar niet voldoende. Beleid gericht op woontevredenheid (en betaalbaarheid) zou met dezelfde urgentie moeten worden uitgevoerd. Het is echter onwaarschijnlijk dat het verschil met andere regio’s geheel verdwijnt, want een verbetering van woontevredenheid zal de aanzuigende werking van Amsterdam en de MRA weer vergroten.