Update

QRID Werkt de Usabilla al

27 september 2012 17:54 RaboResearch

QRID: Wij verwachten tragere groei en zelfs een krimp in het vierde kwartaal van 2022 en het 1ste kwartaal van 2023. Harde data schetst een positiever beeld. Wij verwachten tragere groei en zelfs een krimp in het vierde kwartaal van 2022 en het 1ste kwartaal van 2023. Harde data schetst een positiever beeld.Wij verwachten tragere groei en zelfs een krimp in het vierde kwartaal ... Test intro tekst..

THE HAGUE, 24 January 2019 - Sunset on the center city and the spring shopping mall

QR par #1: Huidig economisch overzicht 2

De bbp-cijfers voor het tweede kwartaal zijn nog gepubliceerd, maar wanneer ze worden vrijgegeven, verwachten we dat de Nederlandse economie licht groeide en dat de maakindustrie en dienstensector een belangrijke bijdrage leverden. De productie van de verwerkende industrie was in mei 3,9 procent hoger dan het gemiddelde in het eerste kwartaal. Nadat ze waren bevrijd van corona-gerelateerde beperkingen die nog steeds van kracht waren in een deel van het eerste kwartaal, profiteerde de dienstensector van heropeningseffecten in het tweede kwartaal. De consumptie van huishoudens groeide in mei met 7,3 procent op jaarbasis en was volledig toe te schrijven aan het hogere gebruik van diensten, dat op jaarbasis met 19,4 procent steeg. Daarentegen daalde het goederenverbruik met

Figuur 2: Producenten hebben meer vertrouwen in orderboekniveaus dan verwachte activiteit

Bron: CBS, Macrobond