Onderzoek

Toekomstbestendig wonen in Midden-Nederland: een veranderend perspectief op oud worden

4 september 2023 15:00 RaboResearch

Midden-Nederland vergrijst de komende jaren in een rap tempo; er komen vooral veel meer 75-plussers bij. Deze dubbele vergrijzing gaat hand in hand met grote opgaven in het woon- en zorgdomein. Meer ouderen betekent namelijk ook meer vraag naar zorg en ondersteuning aan huis. Maar het aantal mensen dat dit kan bieden, groeit de komende jaren nog nauwelijks. Bovendien moeten er meer geschikte huizen voor ouderen bijkomen; volgens prognoses van ABF Research gaat het om ruim 58.000 huizen in de periode tot 2040.

two senior women, 91 and  89 years old walking in the street supported by a crutch and a young caregiver

Toekomstbestendig wonen in Midden-Nederland versterken stoelt volgens regionale betrokkenen op vier pijlers. Ten eerste vraagt het om een andere manier van denken. Het is belangrijk dat ouderen meer gaan nadenken over hoe zij oud willen worden en dat mensen meer naar elkaar gaan omzien. Ten tweede is een andere manier van werken nodig, waaronder interdisciplinair samenwerken. De derde pijler is de benodigde integrale benadering bij het financieren van wonen en zorg. Tot slot is ook een andere kijk op en meer ruimte voor (geschikt) wonen nodig.

Mede-auteur: Kelly Sakkers