Onderzoek

Hoe kunnen we toekomstbestendig wonen in Gelderland-Zuid?

14 december 2023 12:00 RaboResearch

Toekomstbestendig wonen vraagt om een brede cultuuromslag waarin we de goede dingen uit het verleden omarmen en afscheid nemen van wat niet meer werkt. Ook zijn flexibele werkgevers en woonconcepten nodig en moeten we maatschappelijke baten financieel meewegen, zorgpersoneel koesteren en innovatiepotentie benutten. Meer ontwikkelruimte is daarbij van groot belang, waarbij we moeten stoppen met de afrekencultuur.

Huizenmarkt Gelderland

De bevolking in Gelderland-Zuid vergrijst de komende jaren in rap tempo. Vooral de groep van 75 jaar en ouder groeit hard. Maar ouderdom komt met gebreken. En daardoor krijgen veel ouderen op een gegeven moment behoefte aan zorg en hulp. Maar tegenover iedere oudere staan steeds minder potentiële zorgverleners en mantelzorggevers. Bovendien woont een deel van de ouderen in huizen en buurten die minder geschikt zijn als zij minder goed ter been worden. De toenemende vergrijzing stelt de regio dan ook voor grote opgaven in het woon- en zorgdomein. Regionale betrokkenen zien evenwel veel kansen om samen toekomstbestendig wonen te versterken. Samenvattend vraagt toekomstbestendig wonen om: het omarmen van de goede dingen uit het verleden en afscheid nemen van wat niet meer werkt (1), een brede cultuuromslag (2), flexibele werkgevers en woonconcepten als pijlers onder een sociaal pensioen (3), samen zorgen voor preventie (4), het financieel meewegen van maatschappelijke baten (5), het koesteren van zorgpersoneel en het benutten van de innovatiepotentie (6), een betere benutting van bestaande huizen en buurten (7), en het creëren van ontwikkelruimte, ook door afscheid te nemen van de afrekencultuur (8).