Update

Mondzorg investeert in preventie en samenwerking

10 maart 2021 10:13

Daarnaast is mondzorg in Nederland goed toegankelijk dankzij een tandarts en mondhygiënist voor iedereen, van jong tot oud. Maar er zijn twee uitdagingen voor deze sector: voldoende personeel binden en ervoor zorgen dat mondzorg ook voor mensen met een klein budget toegankelijk blijft.

Tandarts controleert gebit man

“Tandartsen moeten gaan samenwerken. Alleen zo kunnen ze meer patiënten in minder tijd behandelen.”

Tandartsen gaan van solo naar samenwerking

Het tekort aan tandartsen wordt mede veroorzaakt door de vergrijzing in het vakgebied. Jaarlijks stoppen namelijk driehonderd tandartsen, terwijl er maar ruim tweehonderd tandartsen afstuderen. De instroom van buitenlandse tandartsen maskeert al jaren het groeiende tekort. Omdat het aantal opleidingsplaatsen niet wordt uitgebreid is de verwachting dat het tekort alleen maar zal stijgen. Dit tekort is deels op te vullen door samen te werken met andere specialisten uit het vakgebied.

Op dit moment heeft zo’n 44% van de tandartsen een eigen praktijk, maar dit aantal daalt met name buiten de steden. We verwachten namelijk dat meer tandartsen in een groepspraktijk of in een keten gaan werken. Door krachten van verschillende specialisaties te bundelen, is het mogelijk om meer behandelingen aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe ontwikkelingen zoals OPG-röntgenapparatuur en apparatuur voor digitale afdrukken. Dat is makkelijker voor de patiënt, maar ook voor de tandarts zelf.

Mondhygiënist neemt taken over

Door andere mondspecialisten ook beter in te zetten, kan een tandarts in minder tijd meer patiënten behandelen. Met die gedachte heeft de overheid besloten dat een deel van de mondhygiënisten vanaf medio 2020 meer taken krijgen. Denk aan verdoven, röntgenfoto’s maken en kleine gaatjes zelfstandig behandelen. Deze verandering is een pilot van vijf jaar en moet het werk van tandartsen dus verminderen.

Ook voor mondzorg: liever voorkomen, dan genezen

Met een groeiend aantal patiënten én een tekort aan tandartsen moeten er keuzes worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld door te voorkomen dat mensen veel mondzorg nodig hebben. Preventie dus. Daarvoor is de samenwerking met andere zorgspecialisten buiten de mondzorg belangrijk, zoals diëtist of apotheker. We zien bijvoorbeeld dat jongeren steeds vaker een slecht gebit hebben. Door samen te werken met voedingsdeskundigen kun je dit aanpakken. Maar denk ook aan de behandeling van slaapapneu door een beugel aan te meten. Door gebitten preventief beter te verzorgen, voorkom je dat mensen later (te) vaak een beroep moeten doen op de tandarts.

Een betaalbare afspraak bij tandarts en orthodontist voor iedereen

Bijna een derde van de Nederlanders heeft weleens een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut of tandarts overgeslagen omdat ze er het geld niet voor hebben. Vooral 18- tot 35-jarigen zeggen vaker zorg te missen omdat ze het niet kunnen betalen (Pricewise november 2020). Deze cijfers laten zien dat de hoogte van het inkomen een belangrijk aspect is in de keuze om wel of niet naar de tandarts te gaan. Dat is ook niet gek, want een groot deel van de uitgaven moeten patiënten zelf betalen.

Daarnaast wordt het uiterlijk en daarmee het gebit steeds belangrijker. Zo houden mensen langer hun eigen gebit, waardoor productinnovaties zoals betere implantaten en kronen steeds meer worden aangeboden. We verwachten dus dat de vraag naar tandartsen en orthodontisten hierdoor ook aantrekt. Dit is dus een extra reden om de mondzorg efficiënter in te richten.

Een circulaire mondzorgpraktijk is nog een uitzondering

Bij bouw of verbouw van panden wordt steeds meer gekeken naar energiebesparing in de vorm van zonnepanelen en isoleren. Maar een mondzorgpraktijk verduurzamen is meer dan dat. Er is aandacht nodig voor het (gezamenlijke) inkopen van duurzame materialen, beperken van vervoersbewegingen van personeel en patiënten of het stimuleren van gezonde voeding. Nu zijn dat nog uitzonderingen. Voor de mondzorg zijn de hygiënerichtlijnen, die voorschrijven dat gebruiksmaterialen vaak direct weggegooid moeten worden, een belangrijk kader. Juist in coronatijd is het vinden van een optimaal compromis tussen veiligheid en duurzaamheid een grote uitdaging. Daarvoor is samenwerking in de keten nodig.

Digitalisering ook in de mondzorg

Aan het begin van de coronacrisis verruimde de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) de regels voor zorg op afstand. Daaronder valt ook video- of beeldbellen. Een mondzorgverlener mag voor zorg op afstand de bestaande prestatie in rekening brengen als deze zorg inderdaad op afstand uitvoerbaar is. Maar deze prestatie op afstand moet wel hetzelfde inhouden als de fysieke prestatie. Zo kunnen onder meer probleemgerichte consults en beugelconsulten op afstand worden gehouden. De sector heeft al een goed digitaal informatiekanaal met allesoverhetgebit.nl.

Kun je hulp gebruiken bij de start, overname of de uitbreiding van je praktijk? Of heb je een slimme innovatie die de mondzorg wel kan gebruiken? De Rabobank helpt je met advies en kennis, maar ook met financieringsmogelijkheden zoals apparatuur leasen of de aankoop van jouw woonhuis. Neem gerust contact met ons op bijvoorbeeld via onze Medicidesks.