Update

Innovatie in de zorg: dit moet je weten

23 juli 2017 15:24

De behoefte van de zorgvrager verandert. De burger wil langer zelfstandig wonen, een betere kwaliteit van leven en ouder worden. Nieuwe zorgconcepten, geïnspireerd door technologische ontwikkelingen en burgerinitiatieven dragen daaraan bij. Om de vraag en het aanbod van zorg in balans te houden, is er innovatie nodig. Maar hoe start je een zorginnovatie op en hoe financier je innovatie in de zorg, met of zonder bank? Dit zijn veelvoorkomende vragen bij zorgprofessionals. Na het lezen van dit artikel weet je waar je moet starten en hoe je innovatie in de zorg kunt financieren.

Ouder echtpaar kijkt op mobiel

Innovaties in de zorg ontwikkelen zich razendsnel. Het ene product is nog niet op de markt of er wordt alweer gewerkt aan een nieuwe idee. Maar hoe begin je met zo’n innovatie? Door in te spelen op trends in de zorg. Zo zien we dat steeds meer zorg thuis wordt geleverd en de combinatie van lichaam en geest steeds meer aandacht krijgt. Volg de trends en je innovatieve oplossing sluit aan bij de behoeftes van nu en de toekomst. Weet je niet waar je moet beginnen? Kijk dan eens of een zorginstelling openstaat voor een samenwerking. Samen sta je sterk, laat de samenwerking van Vereniging Arts en Leefstijl zien. Het doel van de vereniging is om artsen bewust te maken van de rol van leefstijl bij ziekte en gezondheid. Zij inspireren zorgprofessionals in Nederland tot meer kennis en nieuwe werkwijze.

Neem je businessplan als uitgangspunt

Innoveren vraagt om meer dan een goed idee, het is onderdeel van je bedrijfsstrategie. Om een innovatieve stap te zetten, moet je weten wat je precies gaat ontwikkelen, waarom en voor wie. Met een businessplan maak je inzichtelijk of de innovatie haalbaar is. Ook krijg je een indruk van hoe de markt in elkaar zit en schets je scenario’s zodat je weet hoe je ervoor staat als het financieel tegenzit, maar ook als het juist goed gaat. Een handige tool voor zo’n businessplan is het Business Model Canvas. Op rabobank.nl/groei lees je wat het model kan betekenen voor jouw bedrijf.

De zorg verschilt van andere sectoren. De patiënt is ten slotte meestal niet de persoon die het product betaalt. Bij het maken van een businessplan kun je daarom rekening houden met:

    De zorgverzekeraar zorgt voor de betaling. Het is lastig om in het basispakket opgenomen te worden en het duurt vaak lang. Zijn er andere die voor het product willen betalen? De mogelijkheid voor particuliere financiering wordt steeds vaker overwogen, door bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van zorgcoöperaties, te kiezen voor het B2C-kanaal of een betaling via de werkgever. Het basispakket kan jaarlijks worden aangepast, bijvoorbeeld op inhoud en omvang van de behandeling. Het Zorg Instituut Nederland heeft hierbij het laatste woord. Ook blijken wijzigingen in taken van medisch professionals, innovaties te kunnen versnellen of te remmen. Denk aan bijvoorbeeld taakdelegaties in mond- of oogzorg. Voor veel (product) innovaties geldt, dat ze pas kunnen worden geïmplementeerd na jarenlang (klinisch) testen. Per werelddeel of land kunnen verschillende eisen worden gesteld. Het is daarom essentieel op kennis van de lokale markt (bekostiging, inrichting systeem, groeimogelijkheden) te hebben. De zorgsector heeft een eigen netwerk van opleidingen, beroepsorganisaties en kwaliteitsinstituten. Het kan voor een starter met een innovatief product lastig zijn daarbij aan te sluiten.

Financiering voor je zorginnovatie

Vernieuwing kost geld. Tussen de eerste ideeën en het draaien van omzet kan veel tijd zitten. In die periode (pre-seed en seed fase) is een bancaire financiering niet mogelijk. Alternatieve financieringsvormen als crowdfunding en innovatiefondsen kunnen dan uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld aan de Rabobank Innovatie lening of De rabobank Duurzame innovatie prijs. Ook kan in deze startfase gebruik worden gemaakt van het kennisbronnen, zoals Rabobank Cijfers & Trends en ikgastarten.nl.

Hoe zit het met een aanvullende financiering bij de Rabobank?

Zodra je merkt dat je omzet maakt, kun je een financiering bij de Rabobank aanvragen. Of je aanspraak maakt op deze financiering, hangt af van antwoorden op de onderstaande vragen:

    Jij als ondernemer. Wat is je ervaring en hoe groot is je netwerk? Past je innovatie bij de gezondheidszorg van de toekomst? Heb je voldoende eigen geld? Door de lange aanlooptijd van een innovatie kan een bovengemiddeld eigen vermogen je vangnet zijn voor eventuele tegenvallers. Kun je de gevraagde financiering terugbetalen? Wat voor zekerheden kun je de bank bieden? Dat kan een huis of kantoorpand zijn, maar ook het vorderingen op klanten die nog binnen moeten komen. Geen zekerheid wordt toegekend aan immateriële zaken (octrooi), aan particuliere debiteuren en aan vorderingen op zorgverzekeraars. Indien er sprake is van een zekerheidstekort zijn er overheidsregelingen die hierin onder voorwaarden kunnen voorzien.

Bezig met innovaties in de zorg? Realiseer je plannen met een zakelijke financiering die bij jouw bedrijf past. Wij hebben er een aantal voor je op een rij gezet. Bekijk de mogelijkheden voor een zakelijke financiering.