Zo gebruik je het Business Model Canvas

Business Model Canvas: een introductie

Wanneer je aan de slag gaat met het Business Model Canvas kan je je bedrijf veel beter doorgronden. Het model scherpt de gedachten en is uitermate geschikt voor ondernemers die hun bedrijf willen vernieuwen en aan de slag willen met groei.

Waarom het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas (begin deze eeuw ontwikkeld door Alex Osterwalder en Yves Pigneur) bestaat uit negen bouwstenen. Het is een krachtig instrument om je businessmodel in kaart te brengen. De structuur van het model dwingt je na te denken over alle belangrijke onderdelen van je nieuwe bedrijf. Blijft er een onderdeel leeg? Dan moet je aan de bak! Centraal staan steeds klant én klantwaarde. Welke waarde vertegenwoordigt je bedrijf voor je toekomstige klant? Het is de basis van elk succesvol businessmodel.

Bouwstenen van het Business Model Canvas

Het model kent negen bouwstenen. Waarbij bouwsteen twee (de waardepropositie) cruciaal is. Zorg dat je die zo helder mogelijk omschrijft.

 Zo gebruik je het Business Model Canvas

1. Klantsegmenten (Customer Segments)

Omdat je als bedrijf meerdere klanten bedient, is het slim om ze in te delen in groepen. Segmenteer bijvoorbeeld op leeftijd, geslacht, regio, inkomen en/of opleiding. Hoe meer je weet van je klantgroepen, hoe beter je je aanbod erop kunt afstemmen. En hoe groter de kans dat ze je product of dienst kopen.

Vragen die je moet beantwoorden:

Wie zijn de (potentiele) klanten van je bedrijf? Wat zijn hun wensen en behoeften?

2. Waardeproposities (Value Propositions)

Overtref je klantverwachtingen en concurrenten met slimme, aantrekkelijk, efficiënte producten. Als je waarde weet te creëren, zullen klanten voor jouw product kiezen. Een hoge klanttevredenheid vertaalt zich in (herhaal)aankopen en mond-tot-mond reclame, wat weer leidt tot nieuwe klanten. 

Vragen die je moet beantwoorden: 

Welke problemen los je op voor elk klantsegment? Op welke vragen en ambities speel je in?
“Het is een prima instrument om abstracte ideeën concreet te maken.”

3. Kanalen (Channels)

Kijk door de bril van de klant. Op welke manier kun je hen de waarde van je product het beste laten ervaren? Via welke communicatiekanalen en in welke marketingmix? Combineer on- en offline kanalen, benut de kracht van social media, zet online marketing in en wees aanwezig op relevante platformen. 

Vragen die je moet beantwoorden: 

  • Hoe bereik je je klanten? 
  • Hoe en waar kunnen zij je product aanschaffen?
  • Neem alle marketing-, distributie- en verkoopkanalen onder de loep en herhaal dit voor elk segment.

4. Klantrelaties (Customer Relationships)

Analyseer het traject van acquisitie tot en met aftersales. En stem dit af op de verwachtingen van je klantgroepen en de doelen van je business. 

Vragen die je moet beantwoorden: 

Hoe bouw en onderhoud je relaties met klanten?Zet je in op persoonlijke hulp?Ga je voor self-service of geautomatiseerde dienstverlening? Of investeer je in co-creatie?
 Zo gebruik je het Business Model Canvas

5. Verdienmodel (Revenu Streams)

Onderdeel van het verdienmodel is het berekenen van de jaaromzet die nodig is om quitte te spelen. Of liever nog: winst te maken. Daarin is je prijsstelling belangrijk: de prijs van je product of dienst waarin een redelijke winstmarge is ingecalculeerd bovenop de kostprijs. 

Denk bij inkomstenstromen aan inkomsten uit eenmalige productaankopen, abonnementen, licenties, service of verbruik, lenen, leasen of een combinatie van deze opties. De kernvraag is steeds: waarvoor willen klanten betalen? 

Vragen die je moet beantwoorden:

Waar haal je je omzet vandaan?Is je huidige verdienmodel toekomstbestendig?Zijn nieuwe of aanvullende inkomstenbronnen mogelijk?

6. Middelen (Key Resources)

Key Resources zijn de middelen die een bedrijf nodig heeft om te kunnen ondernemen. Denk aan fysieke middelen (apparatuur, huisvesting), intellectuele middelen (kennis, patenten, data), financiële middelen en menskracht. 

Hulpbronnen vragen investeringen. Daarom is het slim om goed te kijken naar de kernactiviteiten (bouwsteen zeven). Overweeg lease om kosten te drukken. 

Vraag die je moet beantwoorden: 

Wat heeft je bedrijf nodig aan (financiële) middelen en menskracht nodig om te kunnen draaien?

7. Kernactiviteiten (Key Activities)

Dat kan de productie van je aanbod zijn, maar soms is het de marketing, sales of distributie. Benoem de activiteiten waarmee je toegevoegde waarde levert aan klanten. Maak duidelijk hóe je de waarde toevoegt en neem ook klantenservice en acquisitie mee in je overzicht. 

Vraag die je moet beantwoorden: 

Welke activiteiten zijn nodig om je onderneming draaiende te houden?
“Je hebt anderen nodig om je onderneming goed te laten draaien.”

8. Strategische partners (Key Partners)

Als ondernemer heb je anderen nodig om je onderneming goed te laten draaien. Zoek strategische partners. Zo kun je bijvoorbeeld specifieke kennis en expertise binnenhalen om je bedrijfsrisico’s te beperken. Ondernemers die samenwerken voor advies of partnerships groeien vaak harder.

Vragen die je moet beantwoorden: 

Met welke (strategische) partners ga je samenwerken? Hoe ga je die samenwerking inrichten?

9. Kostenstructuur (Cost Structure)

Breng je vaste en variabele kosten in beeld. Stel vast waar besparingen mogelijk zijn of waar je schaalvoordelen kunt halen. 

Vraag die je moet beantwoorden: 

Welke kosten moet je maken om je businessmodel te laten werken?

Zin om aan de slag te gaan?

Heb je zin om hiermee aan de slag te gaan? Dat kunnen we goed begrijpen! Hieronder vind je een blanco invulmodel van het Business Model Canvas. Download de pdf, print op A3 en ga aan de slag. 

Download invulmodel Business Model Canvas (PDF)