Ondernemer neemt aantekeningen en belt

Business Model Canvas: wat is het en hoe gebruik je het?

Het Business Model Canvas (BMC) is een middel om je volledige businessmodel visueel in kaart te brengen. Hiermee krijg je snel en effectief een beeld van waar je als bedrijf staat en kun je doelgericht aan de slag. Lees verder op deze pagina of bekijk onderstaande video om erachter te komen wat het Business Model Canvas is en hoe je het model het beste kunt invullen.

Wat is het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas (BMC) is ontworpen door Alex Osterwalder en Yves Pigneur. Het is een krachtig visueel instrument met negen bouwstenen om je businessmodel in kaart te brengen.

De structuur van het model dwingt je na te denken over alle belangrijke onderdelen van je nieuwe bedrijf. Centraal staan steeds klant én klantwaarde, welke waarde vertegenwoordigt je bedrijf voor je toekomstige klant?

Zelf aan de slag met het Business Model Canvas?

Zelf aan de slag met het Business Model Canvas? Hieronder vind je een blanco invulmodel van het Business Model Canvas. Download de pdf, print op A3 en ga aan de slag.

Voor- én nadelen van het Business Model Canvas:

Vóórdat we beginnen met de uitleg van álle bouwstenen van het Business Model Canvas, zetten we kort de voor- én nadelen op een rij.

Voordelen van het Business Model Canvas

    Overzichtelijke weergave van plannen: in één oogopslag zijn de plannen van het bedrijf zichtbaar. Onderlinge invloeden tussen verschillende aspecten worden direct duidelijk, zoals de impact van bedrijfsmiddelen op kosten. Identificatie van groeikansen: mogelijkheden voor winstoptimalisatie zijn snel zichtbaar. Lege vlakken, zoals bij 'partners', wijzen op ruimte voor creatieve samenwerkingen én groei. Ruimte voor strategische groei: het canvas biedt inzicht in onbenutte groeimogelijkheden. Nieuwe verdienmodellen en groeiscenario's kunnen direct naast het bestaande canvas worden ingevuld.

Nadelen van het Business Model Canvas

    Gebrek aan context: de context van gemaakte keuzes ontbreekt. Unieke eigenschappen, zwaktes en mogelijke valkuilen van het bedrijf worden niet expliciet weergegeven. Onvoldoende financiële onderbouwing: het BMC geeft niet voldoende inzicht in de financiële aspecten van het bedrijfsplan. Bij het aantrekken van financiële middelen ontbreekt een gedetailleerd financieel plan. Beperkte diepgang in bedrijfsanalyse: het canvas biedt slechts een oppervlakkige weergave van het bedrijf. Gedetailleerde informatie over de gevolgen van keuzes en de unieke waardepropositie ontbreken.

Hoe vul je het Business Model Canvas in?

In het Business Model Canvas beschrijf je eerst de bestaande situaties en ga je nadenken over strategische keuzes voor jouw bedrijf. Je vult de 9 bouwstenen één voor één in en begint daarbij aan de klantzijde.

Vervolgens richt je je op de waardepropositie, de klantrelaties en de verschillende kanalen. Dan komen het verdienmodel en de kostenstructuur aan bod, de twee vakken aan de onderzijde van het model.

Tot slot is er de infrastructuur voor je nieuwe bedrijf. Dit zijn de mensen en middelen, je strategische partners en je kernactiviteiten.

De 9 bouwstenen van het Business Model Canvas

Het Business Model Canvas kent negen bouwstenen. De tweede bouwsteen (de waardepropositie) is hierbij het allerbelangrijkste. Zorg dat je die zo helder mogelijk omschrijft.

Rabobank
Het ingevulde Business Model voor Spotify

Voorbeeld Business Model Canvas van Spotify

Vind je het invullen van de 9 bouwstenen lastig? We hebben het Business Model Canvas voor Spotify ingevuld aan de hand van de propositie van dit Zweedse bedrijf.

Veelgestelde vragen