Update

Werk medisch specialisten verandert

4 december 2017 11:44

De vraag naar zorg groeit, maar de beschikbare financiën groeien nauwelijks mee. Dat betekent dat de gezondheidszorg drastisch moet veranderen om de zorgvraag aan te kunnen. Dat geldt ook voor medisch specialisten die in ziekenhuizen werken. Zij zullen steeds meer digitaal werken, zich specialiseren en vooral werken aan een betere kwaliteit van leven. In deze update lees je meer over de cijfers en trends binnen de branche van medische specialisten.

Medisch specialist controleert patient

“Digitalisering in ziekenhuizen kreeg door het coronavirus een groeispurt.”

Medisch specialisten zorgen vaker online

De coronacrisis heeft naast negatieve, ook positieve effecten. De versnelde digitalisering in ziekenhuizen is zo’n voordeel van de crisis. Zo was beeldbellen met patiënten eerder niet declarabel bij zorgverzekeraars, maar is dat inmiddels wel geregeld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het is dan ook niet de vraag of ziekenhuizen digitaliseren, maar hoe snel. Het werk van medisch specialisten verandert door deze innovatie zeker. Door digitalisering kunnen medisch specialisten namelijk efficiënter en effectiever (meer) patiënten helpen. Denk aan hulpmiddelen zoals apps, gepersonaliseerde medicijndoseringen en andere slimme zorginnovaties.

Ziekenhuizen specialiseren: gevolgen medisch specialisten

Omdat zorgverzekeraars steeds vaker kiezen voor kwaliteit en aantallen behandelingen, worden ziekenhuizen gedwongen kritisch te kijken naar hun strategie en te specialiseren in bepaalde vakgebieden. De vraag naar medisch specialistische zorg zal naar verwachting op middellange termijn dalen vanwege taakherschikking en overheveling naar de eerstelijn. Zorg die niet complex en/of chronisch is zal steeds meer verleend gaan worden via netwerk samenwerkingsverbanden en/of online. Medisch specialisten moeten daardoor meebewegen of juist op zoek naar een werkgever die wel goed aansluit bij hun specialisme.

Ziekenhuizen kunnen hier ook op inspelen door hun personeel te helpen met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan (collegiale) coaching, trainingen en opleidingen. Met een persoonlijk ontwikkelingsplan trek je ook nog eens de juiste zorgprofessionals aan. Dat komt dus zeker van pas als een ziekenhuis kampt met personeelstekorten.

Medisch specialisten zijn gesprekspartner van patiënt

Technologische ontwikkelingen zoals e-health, diagnostiek, medische technologie, robotica, personalized medicine en patient-generated data, zorgen voor een andere rol van de medisch specialist in het primaire proces. Deze ontwikkelingen zorgen voor een efficiëntere en effectievere bediening van (op termijn) meer patiënten, waarbij de patiënt een gelijkwaardige gesprekspartner is. De rol van de patiënt wordt versterkt door meer inzage in de eigen gezondheidsdata per 1 juli van dit jaar vanwege de toegang tot het patiëntenportaal van het ziekenhuis.

Naast technologisch innovatie zal ook sociale innovatie belangrijk zijn door het versterken van het gebruik van ICT, wat leidt tot een nieuwe (non-verbale) communicatie met de patiënt. In het gesprek met de patiënt zal shared decision making en kwaliteit van leven steeds belangrijker worden. Denk aan vraagstukken als wel of geen IC-behandeling, maar ook bij het wel of niet ondergaan van operaties bij ouderen. Of de omvang van oncologiebehandelingen: voor- en nadelen worden met patiënten intensiever dan voorheen besproken. Medisch specialisten werken samen met de patiënten aan een betere kwaliteit van leven. Zo verandert ons ‘ziekenzorg-systeem’ naar een ‘gezondheidszorg-systeem’.