Update

De coronacrisis raakt ook de IT-sector

28 april 2020 16:00

De coronacrisis maakt dat we de eerdere groeiverwachting van 5% moeten bijstellen. Ondanks dat digitalisering nu en op de lange termijn noodzakelijk is, word je als dienstverlenende sector ook geraakt door coronacrisis. Zo geven CEO’s van IT-bedrijven aan dat ze op termijn steun van de overheid nodig hebben om hun personeel door te kunnen betalen, of voor uitstel van belasting. Wel zien we dat de impact per deelsector verschillend is. In deze update lees je meer over drie deelgebieden: IT-infrastructuur, softwareontwikkelingsbedrijven en IT-adviesbedrijven.

Man met mobiel controleert serverkast

Groei IT -sector stagneert door coronacrisis

De groei die de IT-sector de afgelopen jaren heeft laten zien komt door de coronacrisis abrupt tot stilstand. De wereldwijde crisis dwingt bedrijven tot kostenbesparingen. We verwachten dat investeringen in hardware en IT-diensten snel zullen dalen. Hierbij maken we onderscheid in investeringen ten opzichte van infrastructuur en hardware. Vooralsnog verwachten we dat investeringen in de (flexibele) werkplek nog wel op peil blijven omdat steeds meer mensen vanuit huis werken. Er was eind maart, begin april zelfs een schaarste aan laptops, monitoren en mobiele telefoons. Dit komt natuurlijk door de gestegen vraag en de schaarste vanwege de productiestop in China.

Wel zien we duidelijke verschillen binnen de IT-sector. Zo hebben ‘as a service’ softwarediensten, zoals de abonnementsbasis op ERP of CRM-software, vooralsnog minder last van de afnemende vraag. Projecten daarentegen worden juist wel vaker stopgezet, of zelfs geannuleerd.

“De impact van de coronacisis binnen de IT-sector verschilt per specialisme. ”

Digitale infrastructuur houdt economie overeind

De Nederlandse digitale infrastructuur (datacenters, toegangsnetwerken en hosting- clouddiensten) is een belangrijke motor voor digitalisering, banen en economische groei. In dit deel van de markt gaat de dienstverlening ondanks de crisis gelukkig gewoon door, wat de Nederlandse economie in deze tijd enigszins overeind houdt. Werkplekspecialisten zien een plotselinge piek in de vraag naar diensten en ondersteuning nu we allemaal massaal vanuit huis werken en online bestellen. Het dataverkeer neemt op momenten soms wel 40% toe ten opzichte van voor de coronacrisis, zie figuur 1.

Grafiek toename dataverkeer tijdens corona

Sinds medio maart is de hoeveelheid internetverkeer die door Nederlands’ belangrijkste internetknooppunt AMSI-IX wordt verwerkt behoorlijk toegenomen. De grafiek geeft mooi weer hoe snel en in welke mate het verkeer dat AMS-IX verwerkt is gegroeid, om in de weken daarna ook op dat niveau te blijven. De maatregelen van thuiswerken voor de meeste organisaties heeft daar natuurlijk een bijzonder groot aandeel in.

Daarnaast zien we dat de vraag naar connectiviteitsdiensten stijgt, zoals netwerkbeheer, beveiliging en oplossingen voor communicatie en samenwerking op afstand. Digitalisering is momenteel een onderwerp waar veel bedrijven versneld over (moeten) nadenken en de verwachting is dat dit de komende tijd nog doorzet. Zo zien we in de zorg en het onderwijs dat digitaliseringstrajecten naar voren worden gehaald.

Softwarebedrijven: de klap komt pas later

De meeste softwarebedrijven draaien in deze crisistijd ook gewoon door. Zeker bedrijven die onmisbare software als CRM- of ERP-pakketten leveren. Klanten zijn ten slotte vaak afhankelijk van deze software. Doordat veel van deze software via een abonnement wordt aangeboden waarbij wordt betaald aan de hand van daadwerkelijk gebruik, is er nog een constante stroom aan inkomsten. Voor nu is deze continuïteit dan ook een reddingsboei. Tegelijkertijd zien we ook in de software sector voorbeelden waarbij het gebruik van de software fors afneemt waardoor omzet wegvalt, zeker bij klanten in de sectoren die hard getroffen zijn zoals de horeca, retail of sportverenigingen. Daarnaast staan traditionele projectinkomsten (uren*tarief) onder druk. Hoe hoger de afhankelijkheid van de software en de terugkerende omzet, hoe sterker de positie van het softwarebedrijf.

Softwarebedrijven worden op korte termijn geraakt als er een concentratie van klanten is in de hard getroffen sectoren. Maar softwarebedrijven met meer abonnement gedreven inkomsten zullen door lagere groeiverwachting en faillissementen van bestaande opdrachtgevers ook geconfronteerd worden met een druk op de omzet. Het debiteurenbeheer wordt daardoor nog belangrijker.

IT-adviesbedrijven op korte termijn geraakt

Bedrijven die werken op projectbasis hebben het zwaar omdat de vraag hard afneemt. Met name IT-adviesbedrijven die werken met een uren*tarief verdienmodel worden hierdoor geraakt. Hoe snel de impact hiervan voelbaar is, hangt af van het aantal opdrachten. Personeel kan vaak thuiswerken waardoor lopende opdrachten gewoon worden afgerond. Op de korte termijn drogen nieuwe opdrachten op door kostenbesparingen van klanten waarbij er onvoldoende buffer kan ontstaan doordat doorlopende omzet vanuit contracten en/of abonnementen ontbreekt. Ook bedrijven met gedetacheerden worden momenteel hard geraakt: projecten staan stil of worden stopgezet waardoor extern (IT) personeel minder nodig is. Tegelijkertijd zal digitalisering er op langere termijn aan moeten bijdragen dat er meer efficiëntie en kostenbesparingen ontstaan en dus dat er juist in de toekomst meer ingezet zal worden op digitalisering.

Digitalisering is steeds belangrijker voor bedrijven. Hoe ondernemers in de ÏCT-sector daar mee omgaan? Wij spraken IT-leverancier CTS IT uit EDE. Zij helpt bij de organisatie van de IT-infrastructuur van Aboma.

Lees de klantcase en ontdek de voordelen van digitalisering