Update

Sectoren herstellen moeizaam van coronacrisis

9 april 2020 11:06

De coronacrisis raakt de sectoren horeca, vervoer en opslag, en de overige zakelijke diensten, waaronder reisbureaus, het hardst. Ten opzichte van een jaar eerder krimpt de horeca in 2020 naar verwachting met 39%, vervoer en opslag met 14% en overige zakelijke diensten met 16%. We verwachten dat deze drie sectoren in 2021 zullen groeien, maar nog niet volledig herstellen.

Medewerkers controleren machine

Snelheid van herstel verschilt per sector

Voor de overige sectoren zien we dat de toegevoegde waarde beperkt krimpt in 2020, met percentages tussen -2% en -6%. Met toegevoegde waarde bedoelen we de omzet minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Ook voor deze overige sectoren verwachten we herstel in 2021, maar de snelheid van het herstel verschilt. Voor het onderwijs, de zorg en ICT verwachten we in 2021 een volledig herstel. In de industrie, handel en specialistische zakelijke diensten zal dat langer duren.

Download omzetprognoses voor alle sectoren (PDF)

Infographic sectorprognoses sectoren 2019 2020 2021
Het figuur toont de sectorprognoses over hoe de toegevoegde waarde van sectoren zich jaar-op-jaar ontwikkelt. Bron: CBS, berekening RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

Krimp voor bouw en food en agri in 2021

De sectoren bouw en landbouw laten in 2020 nauwelijks krimp zien, die krimp verwachten we wel in 2021. Door de lange doorlooptijden van projecten en grote werkvoorraad reageert de bouwsector vertraagd op economische veranderingen en de gevolgen van corona; laat-cyclisch noemen we dat. Voor de landbouw geldt dat deze sector tot op zekere hoogte los staat van de economische ontwikkeling, waardoor de impact van de coronacrisis op deze sector beperkt bleef.

RaboResearch publiceert elk kwartaal de sectorprognoses in toegevoegde waarde. Dat is de omzet minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. In de nieuwste publicatie is het moeizame herstel van veel sectoren terug te zien voor 2020 en 2021.

Ga naar sectorprognoses in toegevoegde waarde